Skip to main content

Precario belasting berekenen en bepalen met efficiëntie

Precario belastingschuld speelt een belangrijke rol in het heffen van belastingen op het gebruik van gemeentegrond.

Deze vorm van belasting is van toepassing op verschillende situaties, variërend van het met een vergunning exploiteren van een terras op openbare grond tot het plaatsen van voorwerpen, het leggen van kabels of drinkwater leidingen in openbare gemeentegrond of andere uitbouwsels op openbare gemeentegrond.

De naam "precariobelasting" komt van het Latijnse woord "precarius" (genade) en verwijst naar het recht om op andermans grond of eigendom te mogen heffen.

Openbare dienst bestemde gemeentegrond

Precariobelasting betalen is een wettelijk voorschrift en artikel dat gemeenten in staat stelt om een belasting te heffen voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor privaatrechtelijke doeleinden. Precariobelasting betalen is verplicht als je gebruik maakt van een zogenoemde openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Dit betekent dat als iemand gebruik maakt van de openbare gemeente grond waarvan de gemeente eigenaar is, en niet wordt gebruikt voor een openbare dienst, er precariobelasting berekend wordt.

Een precariobelasting voorbeeld : "De gemeente legt precariobelasting op aan de plaatselijke horecazaken, aangezien ze anderszins rechtens geen grond hadden om deze heffing te vermijden.

Precariobelasting berekend met de tools van Cyclomedia

De privaatrechtelijke vergoeding wordt berekend op het concept van belastbare feiten. Een belastbaar feit wordt vastgesteld door een gemeente. Een gemeente huurt taxateurs in: zij bezoeken panden en beoordelen het bedrag dat betaald dient te worden op basis van hun bevindingen.

Onze tools inzetten voor de gemeente en provincie

Cyclomedia's beeld data maakt het makkelijker om de taxatie efficiënter en op afstand uit te voeren. Jaarlijks maken er tal van professionals gebruik van onze beelddata om de precariobelasting heffing en dergelijke vast te stellen. Met behulp van gedetailleerde 3D modellen en visuele informatie kunnen taxateurs slimmer en beter werken.

Slimmer werken om de precariobelasting aanslag nauwkeurig te berekenen

Omdat de waarde van panden, voorwerpen waarover belasting geheven dient te worden en andere voorwerpen direct duidelijk wordt dankzij onze tools, wordt ook de heffing op het aanslagbiljet voor beide partijen eenvoudiger te begrijpen. Boven voor de openbare orde worden deze precariobelasting regels strikt gehandhaaft.

Staan er voorwerpen op de openbare weg of grond waarover belasting betaald dient te worden? Dan is dat eenvoudig in kaart te brengen met 3DNL van Cyclomedia.

Meest gekozen producten

Welke producten helpen je bij reclame & precario belasting heffen?

3DNL
Heel Nederland in een fotorealistisch 3D model
Ga naar product
Cyclorama
Een 360° panoramisch beeld op straatniveau
Ga naar product
Street LiDAR
Puntenwolken in 3D vanaf straatniveau met zeer nauwkeurige positionering
Ga naar product

Goed om te weten

Bezwaar maken tegen het artikel waarop precariobelasting berekend wordt

De gemeente heet conform het eerste lid van het toepasselijke artikel het recht om belasting te heffen, met inachtneming van de juiste dagtekening.

In de gemeentewet en regelgeving is men dus overeengekomen dat er precariobelasting betaald dient te worden. Bezwaar maken is echter ook iets dat veel voorkomt, omdat men het niet altijd eens is met de beslissing.

Hoewel precariobelasting een wettelijk voorschrift is, hebben belastingbetalers het recht om bezwaar te maken als zij van mening zijn dat de berekening onjuist is of omdat het voorwerp niet op openbare gemeentegrond staat.

Goed om te weten

Slimmer werken met realtime data voor precariobelasting

Met de geavanceerde tools wordt het proces aanzienlijk vereenvoudigd en verhelderd, wat leidt tot een nauwkeurige en begrijpelijke aanslag. Belastingbetalers kunnen nu eenvoudig zien waarvoor ze belasting betalen.

Op gemeentegrond, grond waar de gemeente eigenaar is, dient er volgens deze regeling belasting geheven te worden als daar persoonlijke of zakelijke voorwerpen op staan. Denk aan voorwerpen als terrassen (met vergunning), leidingen in de grond en uitbouwsels op grond van de gemeente.

Goed om te weten

Het betaalde bedrag tot in detail duidelijk

Gemeenten kunnen objecten en voorwerpen in realtime scannen met de tools van Cyclomedia. De gegevens worden continu bijgewerkt wat betekent dat gemeenten altijd beschikken over de meest recente informatie.

Dit draagt bij aan een eerlijke en consistente beoordeling van de precariobelasting, in lijn met de geldende wetten. Ingevolge kun je rekenen op minder bezwaar en tijdsbesparingen.

Goed om te weten

Cyclomedia's tools bieden diepgaand inzicht

Bij een belastingverordening in de provincie of de gemeente horen vrijstellingen en in specifieke gevallen ook een ontheffing. Door het gebruik van straatniveau data kun je een digitale kopie van de stad creëren waardoor je efficiënt locaties kunt inspiecteren en beoordelen zonder dat je ze fysiek hoeft te bezoeken.

Dit helpt bij het bepalen van precariobelasting, omdat het je in staat stelt om vrijstellingen en opgenomen ontheffingen nauwkeurig te evalueren en toe te passen.

Goed om te weten

Cyclorama's en luchtfoto's inzetten bij een verordening

Bij het bepalen van een aanslag, analyseren van voorwerpen, kabels of specifieke bouwmaterialen, zijn Cyclorama's en luchtfoto's waardevolle visuele hulpmiddelen die een grote impact hebben op het bijhouden van objectkenmerken, de afhandelingen van bezwaren en de waardebepaling.

Het gebruik van deze beeldmaterialen verbetert niet alleen de efficiëntie van deze processen, maar verhoogt ook de algehele kwaliteit van de resultaten van de geheven aanslag.

Goed om te weten

Automatisch een voorwerp in de openbare ruimte detecteren

Met de beschikbaarheid van up to date beeldmateriaal en puntenwolken van Cyclomedia, wordt het mogelijk om automatisch of handmatig alle voorwerpen in de openbare ruimte te detecteren.

Dit opent de deur naar grootschalige inventarisatie van diverse objecten en stelt u in staat om een uitgebreide database van activa en hun kenmerken op te bouwen.

Probeer Street Smart twee weken gratis!

Aanvragen

Goed om te weten

Privaatrechtelijke vergoeding voor openbare gemeentegrond

De Privaatrechtelijke vergoeding voor openbare gemeentegrond verwijst naar een vergoeding die particuliere partijen aan een gemeente betalen voor het gebruik van openbare grond, zoals trottoirs of parkeerplaatsen, voor commerciële doeleinden.

Cyclomedia's tools, zoals 360-graden panoramafoto's en LiDAR-gegevens, kunnen nuttig zijn bij het vaststellen en documenteren van een voorwerp op deze gemeentegronden.

Goed om te weten

Meerdere gemeenten maken gebruik van Cyclomedia voor precariobelasting

De gedetailleerde gegevens maken het mogelijk om een voorwerp en objecten nauwkeurig te identificeren of te classificeren, wat van grote waarde is voor een effectieve bezwaar afhandeling en waardebepaling.

Hierdoor kunt u snel en accuraat reageren op vragen en verzoeken van belanghebbenden, wat leidt tot een verbeterde service en zorgt voor meer transparantie in precariobelasting processen.

Onze tools dragen bij aan verbeterde precariobelasting processen in de gemeente. Meer weten over how uw gemeente kan profiteren van onze tools voor precariobelasting? Neem dan zeker eens contact met ons op.

Probeer Street Smart twee weken gratis!

Aanvragen

We helpen je graag

Contact

Auke Orsel

Key Account Manager