Skip to main content
Street Smart for ArcGIS

Cycloramas a ArcGIS d’ESRI

Els Cyclorama de Cyclomedia es poden integrar amb la Plataforma ArcGIS d’ESRI. 

Complement Street Smart per a ArcGIS 

Amb el complement Street Smart per a ArcGIS, pots afegir Cycloramas a la teva pròpia aplicació ArcGIS Online o Portal for ArcGIS.  Com a usuari creador d'aplicacions web, edició per a desenvolupadors, podeu afegir el complement a una aplicació i publicar aquesta aplicació al vostre portal o als servidors de Cyclomedia. Tenim imatges recents i històriques. 

DESCARREGA'T EL COMPLEMENT    GUIA D'NSTALLACIÓ

Street Smart per a ArcGIS Pro i per a ArcMap 

Cyclomedia ha desenvolupat una integració amb ArcGIS Pro i ArcMap d'ESRI i l'ofereix sota la llicència Open Source (LGPL). Aquest complement ofereix la possibilitat d'utilitzar Cycloramas dins d'ArcGIS Pro i ArcMap. 

Street Smart per ArcGIS Pro i Street Smart per ArcMap ofereix les següents opcions: 

  • Les ubicacions enregistrades del Cyclorama es mostren al mapa d’ArcGIS Pro i ArcMap. 
  • Les mesures del Cyclorama, inclosa la funcionalitat Street Smart, es transposen directament a ArcGIS Pro i ArcMap; 
  • Les capes vectorials d'ArcGIS Pro i ArcMap es poden mostrar fàcilment superposades a Cycloramas.