Skip to main content

News | 24 September 2020

Nieuw: De Cyclomedia Aerial Point Cloud

Nauwkeurige positionering en hoge puntdichtheid

Dit jaar introduceert Cyclomedia nog een waardevolle aanvulling op het productportfolio: de Aerial Point Cloud. Deze driedimensionale puntenwolk wordt gelijktijdig met de luchtfoto’s ingewonnen voor heel Nederland. De zeer nauwkeurige positionering en hoge puntdichtheid zorgen er voor dat Cyclomedia’s Aerial Point Cloud als landsdekkende dataset echt uniek in zijn soort is als volledige driedimensionale informatiebron. 

Toegang tot alle plaatsen in Nederland in 3D

Door de combinatie van puntenwolken ingewonnen op straatniveau en vanuit de lucht, heeft u daadwerkelijk toegang tot alle plaatsen in Nederland in 3D. Virtuele analyses op vegetatie, daken en buitengebieden zijn online via Street Smart binnen handbereik. Daarnaast kan de dataset via de download service in eigen applicaties geïntegreerd worden.

Beschikbaarheid

De Aerial Point Cloud wordt momenteel ingewonnen en komt gefaseerd per regio/gemeente beschikbaar. Dit jaar nog zal de Aerial Point Cloud landsdekkend compleet zijn.

De Aerial Point Cloud in Street Smart

Gebruikersmogelijkheden

Klanten behalen veel voordeel met deze accurate en complete dataset, die eveneens voldoet aan alle wettelijke bepalingen rondom privacy. De download service maakt het bovendien mogelijk om zelfs op een later moment assets te detecteren en extraheren, om zo bruikbare oplossingen te creëren voor allerhande toepassingen.

De gebruikersmogelijkheden van de dataset zijn eindeloos, in het algemeen besparen klanten 30-40% ten opzichte van wat ze anders kwijt zijn aan de traditionele ‘boots-on-the-ground’ inspecties.

Toepassingen

 • Creëren van 3D terreinmodellen
 • Simuleren en visualiseren van 3D ontwerpen
 • Volume- en oppervlakteberekeningen
 • Solar: hellingshoek, oriëntatie en rendementscalculaties
 • Objectherkenning: bomen, gebouwen en straatmeubilair
 • Analyses van vegetatie, open ruimte en veel meer

Meer weten ?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de Aerial Point Cloud voor uw organisatie of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Contactformulier invullen

LiDAR Webinar

Op donderdag 1 oktober besteden we in het LiDAR webinar ook aandacht aan de Aerial Point Cloud en de toepassingen. Meld u aan voor het webinar en ontdek de mogelijkheden.

Aanmelden webinar

Hiernaast kunt u het webinar van 8 juli jl. terugkijken. 

Ervaar de Aerial Point Cloud

 

Veelgestelde vragen

Voor het einde van 2020 zal op wekelijkse basis de dekking uitgebreid worden, totdat heel Nederland als landsdekkende dataset beschikbaar is.

Uw Accountmanager heeft inzicht in de huidige dekkingsgraad alsook de planning en zal u op verzoek graag voorzien van een 'verwachte' publicatieweek.

Zolang er nog geen Aerial Point Clouds in uw gebied beschikbaar zijn, zullen in Street Smart (ook vanuit de luchtfoto's) zolang street level Point Clouds geopend worden.

Nee. Per download geldt in principe een datalimiet gelijk aan 5Gb.

Cyclomedia kan op verzoek ook een maximaal aantal downloads per week of maand instellen, hiervoor kunt u contact opnemen met uw Accountmanager.

Als u de downloadfunctie opent vanuit de kaartweergave of het luchtfoto venster, dan zal Street Smart de Aerial Point Clouds voor u gereedzetten. Als u de downloadfunctie vanuit de Cyclorama’s opent, dan zet Street Smart de street level LiDAR data gereed.

De locatienauwkeurigheid is verdeeld in twee soorten:

 • • Positionele nauwkeurigheid van het vliegtuig (absoluut): dit is gelijk aan de locatienauwkeurigheid van onze luchtfoto’s, omdat deze twee datasets gelijktijdig ingewonnen worden. Doordat de inwinning niet overal op gelijke hoogte plaatsvindt, zullen deze waardes per gebied verschillen (X, Y: 15 tot 25 centimeter; Z: 5 tot 10 centimeter).
 • • Positionele nauwkeurigheid van punten (relatief): in feite zijn alle punten in de Point Clouds het resultaat van afstandsmetingen door de LiDAR sensor. De relatieve nauwkeurigheid van de Point Clouds is uitgedrukt als afwijking ten opzichte van de gemeten afstand, die in de regel minder dan 10 centimeter is. Graag verwijzen wij u naar de Productspecificaties van NederlandObliek voor een overzicht van alle nauwkeurigheidswaarden in Nederland.

Ja, de Point Cloud integratie in Street Smart is volledig beschikbaar in de laatste versies van Chrome, Firefox en Edge. In Internet Explorer 11 is de Point Cloud alleen beschikbaar om te bekijken in RGB en is het niet mogelijk om metingen te verrichten.

Er zijn in feite geen minimale vereisten. Echter, een Aerial Point Cloud bevat veel data en om een goede ervaring te waarborgen, bevelen wij een PC aan met:

 • • minimaal 4 GB werkgeheugen
 • • een aparte videokaart (GPU)

Het gebruik van omgevingen zoals Citrix, kunnen evenwel de prestaties ten nadele beïnvloeden. Als de prestaties niet optimaal zijn, kan de hoeveelheid punten in het visualisatiemenu aangepast worden (low – medium – high).

Voor klanten die meerdere keren per jaar data laten inwinnen: De LiDAR data is beschikbaar totdat de eerstvolgende datacollectie afgerond en verwerkt is, hierna zal de LiDAR data voor zowel de viewer als voor de downloads vervangen worden met nieuwe data. 

Voor 'jaarlijkse' klanten: De LiDAR data is beschikbaar totdat inwinning in het nieuwe jaar afgerond en verwerkt is, hierna zal de LiDAR data voor zowel de viewer als voor de downloads vervangen worden met nieuwe data.

Voor klanten met een tweejaarlijkse cyclus (of langer): De data kan langer beschikbaar blijven, maar dan zal er een additionele verrekening (voor opslag en licentie) plaatsvinden voor opvolgende jaargangen.

Nee, dat is nu niet mogelijk. Dit is wel een van de features die in de nabije toekomst op de planning staan om te worden toegevoegd.

Ja, de Point Cloud integratie is beschikbaar via onze Street Smart API. Zie ook de beschikbare documentatie hierover op onze website.

Neemt u contact op met Cyclomedia’s Servicedesk voor meer informatie of ondersteuning.

Naast de bekende meetfuncties (punt, lineair of oppervlakte), voorziet Street Smart in een aantal visualisatiemogelijkheden:

 • RGB
 • Intensiteit
 • Hoogte
 • Classificatie (grond/niet-grond)

Bovendien kunt u met de sectieselectie tool een apart gebied selecteren.