Skip to main content
Local Government

Steden & Overheid

Lokale Overheid

Tegenwoordig hebben alle steden te maken met dezelfde uitdagingen. Ze zijn ingewikkeld en bestaan uit vele bewegende delen: infrastructuur, openbaar vervoer, huisvesting, bouw en duurzaamheid. Met al deze elementen moet rekening worden gehouden in de dagelijkse werkprocessen.

Deze taak kan overweldigend zijn. Door gebruik te maken van data krijgt u een beter begrip van de componenten waaruit uw stad bestaat. Inzichten die u kunt gebruiken om uw stad voor alle burgers te verbeteren.

Cyclomedia verstrekt data op straatniveau en creëert een digitale kopie van uw stad. Navigeer digitaal door uw stad, inspecteer en beoordeel locaties zonder deze fysiek te bezoeken. Daarnaast kunnen alle assets in de openbare ruimte automatisch worden geïdentificeerd wat een schat aan informatie oplevert. 

Een digitale kopie van uw stad helpt voorbereid te zijn op de toekomst. U zult in staat zijn sneller te reageren op veranderende eisen en belangrijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn op uw stad. Denk aan bevolkingsgroei, toenemende vraag naar mobiliteit, klimaatverandering en de beheersbaarheid van stedelijke planning en veiligheid.

Beoordeling WOZ-waarde

NYC Empire State Building

De jaarlijkse waardering van eigendommen, de met elkaar verbonden processen en krappe turnaround om projecten uit te voeren, betekent dat steden en gemeenten enkele jaren vooruit moeten plannen. Tegenwoordig is het belangrijker dan ooit om de diverse processen efficiënt uit te voeren. Het gebruik van beelden speelt hierbij een belangrijke rol. In één oogopslag kunt u de huidige status van een object, de onderhoudsbehoeften en de omgeving zien. Het gebruik van recent en volledig beeldmateriaal wordt dan ook sterk aanbevolen door de waarderingskamer.

NYC Flat Iron Building

Cyclorama’s en luchtfoto’s zijn belangrijke visuele hulpmiddelen binnen de uitvoering van de WOZ-processen, zoals de marktanalyse, bijhouding objectkenmerken, bezwaarafhandeling en waardebepaling. Deze processen worden efficiënter en kwalitatief beter door de inzet van actueel beeldmateriaal. U bent in staat de waarde van vastgoed nauwkeuriger in te schatten wat resulteert in hogere belastinginkomsten en minder klachten. Bovendien wordt het aantal benodigde buitenbezoeken gereduceerd, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. En waar een locatiebezoek nog wel gewenst is, kan deze efficiënter en kwalitatief beter worden uitgevoerd.

Efficiënte stedelijke planning

Voor verschillende wetten is de gemeente bevoegd vergunningen en ontheffingen te verlenen en toe te zien op de naleving daarvan. Visueel beeldmateriaal kan u en uw collega’s ontelbare uren buiten kantoor besparen en veel bruikbare informatie opleveren voor stedelijke planning.

U kunt op afstand een situatie online bekijken en beoordelen. Dit helpt u bij:

  • De afgifte en handhaving van (bouw)vergunningen 
  • Het in kaart brengen van reclameborden (zonder licentie)
  • De beoordeling van welzijnsaspecten
  • Het controleren van bestemmingsplannen.

In al deze processen bieden de beeldgegevens belangrijke actuele visuele ondersteuning.

Beheer van openbare ruimte

Voor elke stad en gemeente is het belangrijk om een up-to-date en betrouwbaar overzicht te hebben van alle assets in openbare ruimtes. Het hebben van deze inzichten is essentieel voor het uitvoeren van effectief management en onderhoud om het vereiste budget hiervoor te bepalen. 

Up-to-date beeldmateriaal en puntenwolken van Cyclomedia stellen u in staat om automatisch of handmatig alle assets in openbare ruimte te detecteren. Dit maakt een grootschalige inventarisatie van gewenste objecten mogelijk en het opbouwen van een volledige database van activa en hun kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan straatverlichting, verkeersborden, reclameborden, bomen, bushokjes, putdeksels, enz.

De huidige staat van de assets kan op afstand worden beoordeeld, waardoor u inzicht krijgt in waar en wanneer onderhoud nodig is. Verder kunnen klachten over bepaalde assets sneller en efficiënter worden behandeld. Een beeld gekoppeld aan de klacht maakt het mogelijk om sneller gerichte actie te ondernemen zonder dat een verkennend locatiebezoek nodig is.

Provincies

Cyclomedia-beelden bieden de perfecte ondersteuning voor provinciaal wegbeheer. Cyclorama’s tonen niet alleen het provinciale wegennet, maar ook alle zichtbare informatie langs de wegen. Inclusief gebouwen, signaleringen, afstandsmarkeringen en aansluitende wegen van derden. Ze worden ook gebruikt voor het onderhoud van monumenten en kunstwerken.

Elke situatie op een locatie kan snel en efficiënt worden gevisualiseerd en geanalyseerd, online en op afstand. Werkzaamheden zoals het maken van wegontwerpen en het verlenen van ontheffingen en vergunningen worden zo optimaal ondersteund.

Waterschappen

Voor waterbeheer heeft u steeds vaker te maken met projecten voor het in kaart brengen van buitenruimtes. Dit komt voor een deel door de richtlijnen en wetgeving met betrekking tot waterkwaliteit, vergunningen en topografische bestanden. Beelden van uw waterwegen bieden veel waardevolle informatie en besparen vele uren aan locatiebezoeken.

Cyclomedia is voor het maken van beelden niet beperkt tot auto’s met camera’s. De opnameapparatuur kan ook op boten worden geplaatst om opnamen van oeverstroken, dijken en zelfs de ruimte onder bruggen te maken. Dit soort beeldmateriaal wordt een Aquarama genoemd. Deze 360° panoramische beelden van hoge kwaliteit bieden een ideale ondersteuning voor waterbeheer.

 

We helpen je graag

Contact

Carla Zonneveld

Account Manager Regio Noord-Nederland

Rob Groenewoud

Account Manager regio Midden-Nederland