Skip to main content

Bouw, Infra & Engineering

Verkrijg inzichten door ontwerpen te projecteren in de huidige omgeving.

Het beeldmateriaal van Cyclomedia zorgt voor optimaal inzicht doordat u ontwerpen in de actuele omgeving kunt projecteren. Door gebruik te maken van eenduidig digitaal beeldmateriaal door alle betrokken partijen is voor iedereen duidelijk wat de impact is van een project.

Ter voorbereiding op een project kunt u informatie inwinnen over de actuele situatie en omgeving van het te realiseren project. Naast deze visuele ondersteuning stelt Cyclomedia-beeldgegevens u ook in staat om op afstand de uitvoering en afronding van de projecten te bewaken die u heeft ontworpen.


 

Vooronderzoek en verkenning van het gebied

Engineering

Voor ingenieursbureaus die zich voorbereiden op een project is het van het grootste belang om het gebied te verkennen en inzicht te krijgen in de huidige situatie en de omgeving waarin het project moet worden gerealiseerd.

Met de beelden van Cyclomedia kan de geselecteerde locatie snel en efficiënt online worden weergegeven en verkend, zonder de locatie te bezoeken. Het beeldmateriaal biedt belangrijke visuele ondersteuning tijdens het vooronderzoek voor een project. Het ontwerp kan worden geprojecteerd in een “live-omgeving”, waardoor de communicatie tussen alle belanghebbenden enorm verbetert.

Ervaar onze data zelf

Probeer gratis

Klantcase

Zeg je bouwen, dan zeg je Biersteker. Complete oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen en renoveren: ze doen het allemaal.

Biersteker heeft klanten door heel Nederland. Maar dat is gelijk de uitdaging. Het reizen naar klanten op locatie om in te meten, kostte de medewerkers veel tijd. Dat moest toch efficiënter kunnen, dacht Annette Biersteker. Met Street Smart van Cyclomedia ontdekten ze precies wat ze nodig hadden.

Naar klantcase

Ondersteuning voor de voorbereiding van een aanbesteding

Wanneer een aanbesteding is voorbereid en gedefinieerd, moet aan de vereisten van de klant worden voldaan. Er moet een goed ondersteunde en nauwkeurige schatting voor het voorgestelde werk worden gemaakt en een plan voor de uitvoering hiervan. Zaken zoals toegankelijkheid, aanvoerroutes, planologische ontwikkelingen, verkeersoplossingen, waterafvoer enz. moeten in kaart worden gebracht.

De up-to-date beelden van Cyclomedia geven inzicht in de huidige situatie. Hierdoor kunt u een nauwkeurige schatting maken van de inspanningen die vereist zijn, mogelijke complicaties op de locatie en de kosten met betrekking tot het werk.

We helpen je graag

Contact