Skip to main content

GO+ | 11 May 2022

Product Manager Klaas Löwenthal over GeoObjects+

Hoe zou het zijn om in één oogopslag de locatie van de zes belangrijkste beheerobjecten in de openbare ruimte in kaart te hebben inclusief de eventuele mutatie van die objecten? Volgens ons en onze klanten zou dit een enorme toevoeging zijn als het gaat om asset management. Met Geo Objects+ wordt bovenstaande werkelijkheid en kunnen veel professionals hier direct mee aan de slag. Wat GeoObjects+ precies is, hoe is het tot stand gekomen en hoe product manager Klaas Löwenthal dit proces ervaren heeft lees je in dit interview.

Wat is GeoObjects+?

GeoObjects+ is een product dat we hebben ontwikkeld dat hoofdzakelijk gemeenten moet helpen om betere inzichten te krijgen in de assets die zij in beheer hebben. Door deze in kaart te brengen door middel van onze beelden en LiDAR kunnen we proactief de locaties van de meest gevraagde assets (Verkeersborden, Wegmarkeringen, Straatverlichting, Putten, Kolken, Bomen) in kaart brengen binnen BGT nauwkeurigheid (<30cm) met een compleetheid van 90% of beter, waarbij we in de regel beter presteren.

Daarnaast we hebben geleerd dat de beheervraag van de data een belangrijk onderdeel is. Om deze reden hebben we een service ontwikkeld die op basis van de locatie data van de assets mutatiesignaleringen kan doen, waarbij we na elke nieuwe rit kunnen aangeven of het object er al stond, nieuw is, of verwijderd is.

Hoe is GeoObjects+ tot stand gekomen?

Het is tot stand gekomen nadat we uitgebreid onderzoek hebben gedaan in de markt om te kijken waar de eventuele behoeften lagen. We hebben altijd veel inventarisatievragen gekregen, waarbij we vaak diep de complexiteit in gingen. Deze complexiteit maakt dergelijke inventarisaties prijzig. Wat we wilden bereiken met GeoObjects+ is dat we voor een relatief laag tarief de locaties van 6 objecten kunnen leveren en het gemakkelijk maken voor de klant om zo zelf de complexiteit toe te voegen, door bijvoorbeeld de data gemakkelijk te integreren in eigen software of te koppelen aan bestaande beheerdata. Op deze manier kunnen we meer klanten helpen met de beheerbehoefte en het bijhouden daarvan.

Hoe heb jij de ontwikkeling van GeoObjects+ ervaren?

De totstandkoming van GeoObjects+ was een interessant proces, waarbij we al een vermoeden hadden wat er interessant was in de markt, waar we goed in zijn en wat de potentie van het product kon worden. Door de uitgebreide marktvalidatie die we hebben gedaan, konden we eigenlijk bevestigen waar we op hoopten en een hebben we  een roadmap kunnen maken voor de objecten die nu niet binnen GeoObjects+ vallen. Het is mooi om te zien hoe een idee dat mogelijk werd door de technische ontwikkelingen welke we hebben doorgemaakt de afgelopen jaren tot leven is gekomen tot een daadwerkelijk product wat echt kan bijdragen tot betere inzichten. Waarbij we tegelijkertijd onze eigen technische mogelijkheden aan het verleggen zijn.

Meer weten over GeoObjects+?

Meer informatie