Skip to main content

News | 14 February 2024

Elektromobilitu začíná více využívat kvůli udržitelnosti jen třetina Pražanů, dávají přednost praktičnosti a pohodlí

V Praze, 13. února 2024 – Lidé v Praze zatím nedůvěřují elektromobilitě. Nepovažují ji za dostatečně praktickou a udržitelnost pro ně není priorita. Podle průzkumu Urban Road Safety Index 2023 (URSI)* společnosti Cyclomedia, která se věnuje digitalizaci veřejného prostoru, ji kvůli udržitelnosti začíná více využívat pouhá třetina obyvatel hlavního města. Problém vidí také ve vysoké cenovce elektro-aut a nedostatečné síti dobíjecích stanic. 

Pražská doprava se potýká s mnoha nešvary, které shrnul průzkum URSI. Místní obyvatelé se obávají nebezpečných křižovatek, oddělení cest pro automobily, veřejnou dopravu či chodce i nekvalitních vozovek. Zatím nedůvěřují ani elektromobilitě jako jsou kromě elektro automobilů i elektrokoloběžky či e-kola. Podle více než 60 procent Pražanů může právě e-mobilita za více nehod na ulicích. 

“Právě rozšiřování počtu dobíjecích bodů na místa, je jednou z věcí, která by mohla pomoci překonat bariéru mezi řidiči a elektroauty. Předpokladem pro efektivní umístění dobíjecí stanice jsou komplexní, přesné a precizní informace o umístění, stavu a potenciálu místa. Jinými slovy, digitální dvojče, které tvoří základ pro plánování infrastruktury,“ říká Dominika Doláková, Business Development manažerka společnosti Cyclomedia, která podobná digitální obrazová řešení dodává městům po celé Evropě.

V evropském srovnání Pražané nepovažují udržitelnost za příliš důležitý aspekt dopravy, kterou využívají. Více než polovina, 55 procent Jsou na tom podobně jako lidé z Antverp, Helsinek či Budapešti. Naopak pro především pro obyvatele měst z jižní části Evropy jako je Barcelona, Řím, či Milán hraje snaha o cestování, které pomáhá životnímu prostředí, důležitou roli. 

V evropském srovnání vnímají nejkritičtěji osobní elektromobilitu občané cyklistické velmoci Amsterdam. Podle 4 obyvatel hlavního města Nizozemska z pěti, se právě kvůli elektrokolům a elektro skútrům zvýšila nehodovost. Paradoxem je, že další město známé užíváním kol skončilo na opačném konci žebříčku. Dánská Kodaň takto kritická není a podobný pocit má jen necelá polovina tamních obyvatel.

Navzdory vysoké míře pozornosti, kterou veřejnost společnost věnuje udržitelnosti, praxe a konkrétní kroky absentují. “Kromě další práci při zlepšování povědomí o udržitelné dopravě a její dostupnosti je nutné, aby stoupala role a konkrétní aktivity českých obcí. Tato problematika se netýká jen Prahy, která je na tom v rámci České republiky z hlediska dispozic pro elektromobilitu výborně. Je třeba strategicky a podporovat rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury, sdílení automobilů a ale také zlepšovat a rozšiřovat bezpečné cyklistické a pěší stezky," dodává Doláková.