Skip to main content

Use cases | 18 February 2020

Klantcase: Amsterdam ArenAPoort & Royal HaskoningDHV

De gemeente Amsterdam heeft Royal HaskoningDHV ingeschakeld als uitvoerder voor het project Amsterdam ArenAPoort. Dit werk-, winkel-, en woongebied is volop in ontwikkeling en wordt daardoor steeds drukker. Er komen nieuwe gebouwen bij en de verkeersdrukte neemt toe. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren is het nodig om een aantal wegen te verbreden of anders in te richten. Roza Ayad, BIM Coördinator bij Royal HaskoningDHV, vertelt meer over dit project en de toepassing van de LiDAR Puntenwolk bij de verbreding en visualisatie van de wegen in de ArenAPoort.

Nauwkeurig en snel objecten inmeten

Amsterdam ArenAPoort is een lastig gebied om in te meten: er zijn veel gebouwen, er is veel hoogteverschil in het gebied en er zijn veel verschillende objecten in het openbaar domein om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. Met behulp van de Cyclomedia LiDAR Puntenwolk is het mogelijk om de hoogtes van de gebouwen en andere objecten in de ArenAPoort nauwkeurig en snel in te meten. Dit levert accurate en waarheidsgetrouwe metingen op, welke Royal HaskoningDHV direct kan visualiseren om te laten zien aan de gemeente of belanghebbenden in het gebied.

Er zijn verschillende open-source tools beschikbaar, maar deze data is niet altijd up-to-date, minder nauwkeurig en van minder goede kwaliteit als de Cyclomedia LiDAR puntenwolk.

Exporteren en gebruiken in andere tools

Roza gebruikt de Cyclomedia Puntenwolk om gebouwen, lichtmasten en andere objecten op de juiste plek te zetten in een visueel model. Ze exporteert de Puntenwolk bestanden vervolgens als LAS files en verwerkt deze met behulp van andere software tools zoals Autodesk ReCap, Infraworks, Navisworks en Civil 3D om verdere metingen en visualisaties te maken.

De Cyclomedia LiDAR puntenwolk is zo nauwkeurig: dit is voor mij de enige puntenwolk waarmee ik echt goed kan inmeten en visualiseren. Dit kan ik aan de klant laten zien.

Makkelijker samenwerken

Roza ziet het als een groot voordeel dat de Cyclomedia LiDAR Puntenwolk binnenkort in heel Nederland beschikbaar is, vooral als het gaat om samenwerking:

Momenteel gebruikt iedereen eigen data en iedereen heeft zijn eigen processen voor het inmeten en ontwerpen. Wanneer iedereen de Cyclomedia LiDAR Puntenwolk gebruikt wordt de samenwerking veel makkelijker.

De toekomst van LiDAR

Voor de toekomst heeft Roza het idee om een platform te ontwikkelen waarbinnen het mogelijk is om samen aan objecten te werken, zoals England doet met behulp van 3D Warehouse. Ook ziet ze mogelijkheden in het combineren van de Cyclomedia LiDAR Puntenwolk met nieuwe technologieën zoals Digital Twin, waarbij sensoren worden gebruikt om een virtuele versie van de omgeving te creëren. Digital Twin – opgebouwd uit een 3D BIM-model, Internet of Things en Data Analytics – verandert real-time naarmate de status van de fysieke asset verandert. Het is een mix van simulatie-, 3D- en sensortechnologie waarbij een fysiek object een digitale representatie van zichzelf krijgt.

Collega’s binnen Royal HaskoningDHV krijgen momenteel trainingen om zo op steeds grotere schaal voordeel te kunnen halen uit de Cyclomedia LiDAR Puntenwolk.