Skip to main content

Use cases | 12 January 2024

Klantcase: De Woonschakel

De Woonschakel is een woningcorporatie in West-Friesland die focust op het aanbieden van sociale huurwoningen in landelijk gebied. Het totale portfolio bestaat momenteel uit zo’n 6000 woningen, verspreid over een groot aantal dorpskernen in de regio. Bijzonder aan De Woonschakel is dat veel aandacht wordt besteed aan het onderhoud en de uitstraling van de woningen. De praktisch ingestelde organisatie heeft dan ook een groot onderhoudsteam en houdt de onderhoudswerkzaamheden volledig in eigen beheer. Verduurzaming van het woningportfolio is daarbij een belangrijk punt op de agenda voor de komende jaren. Momenteel hebben de woningen gemiddeld al energielabel B, maar de ambitie is om dit verder te verbeteren naar energielabel A. Bijvoorbeeld door het bouwen van gasvrije woningen en het plaatsen van zonnepanelen op bestaande panden.

Door de grote geografische spreiding van de woningen en de diverse bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten die De Woonschakel uitvoert is het belangrijk om centraal goed overzicht te houden op het woningportfolio. Het beeldmateriaal van CycloMedia speelt daar een belangrijke rol in en wordt door diverse afdelingen dagelijks gebruikt. Niet alleen voor het beantwoorden van uiteenlopende vraagstukken en het vergemakkelijken van de communicatie, maar ook als input voor strategische beslissingen.

Antwoord op alle vragen

Sinds 2010 werkt De Woonschakel al met CycloMedia’s producten en het gebruik ervan is inmiddels niet meer weg te denken uit de dagelijkse werkprocessen. Bijna de helft van alle medewerkers maakt intensief gebruik van het beschikbare beeldmateriaal in Street Smart, dat het startpunt is bij het beantwoorden van een informatievraag. Zo kan de klantenservice bijvoorbeeld vaak direct reageren op vragen of overlastmeldingen van een huurder. De beelden in Street Smart tonen meteen de actuele en historische staat en context van de betreffende woning, waardoor een bezoek op locatie meestal niet meer nodig is en een vraag direct afgehandeld kan worden. 

Woonconsulenten en verhuurmakelaars van de afdeling Wonen gebruiken Street Smart om snel informatie over een woning te achterhalen. Zo kan bijvoorbeeld de grootte van een tuin eenvoudig gemeten worden op de luchtfoto en geeft het beeldmateriaal meteen inzicht in of een boom of schutting wel of niet bij een bepaald perceel hoort. 

Ook medewerkers van de afdeling Vastgoed maken intensief gebruik van de producten van CycloMedia. Zij zetten het beeldmateriaal, in het bijzonder NederlandObliek, bijvoorbeeld in om de geschiktheid van een dak voor zonnepanelen te bepalen, of om inzicht te krijgen in de ligging van de panden ten opzichte van elkaar in een bepaalde wijk. Ook voor de planning van projectmatig onderhoud wordt veel gebruikgemaakt van het beeldmateriaal. De combinatie van luchtfoto’s en kadastrale gegevens helpt bijvoorbeeld om te bepalen welke groenstroken en sloten bij het woningbezit horen en welke niet, zodat geen onnodig werk wordt uitgevoerd. Ook praktische zaken zoals schilderwerk worden vanaf kantoor gepland. De hoge resolutie van de Cyclorama’s maakt het namelijk mogelijk om op afstand bijvoorbeeld de staat en het materiaal van deuren en kozijnen te bepalen.

Medewerkers van de diverse afdelingen hoeven nu meestal niet meer naar een locatie toe, doordat de woningen en hun omgeving direct vanachter het bureau op kantoor bekeken kunnen worden. Niet alleen kosten- en tijdbesparend – een bezoek duurt anders al gauw een paar uur – maar ook beter voor het milieu.

Communicatie

Inmiddels is het beeldmateriaal van CycloMedia een integraal onderdeel van de communicatie geworden. Niet alleen extern naar (potentiële) huurders toe, maar ook intern. Tijdens vergaderingen is het beeldmateriaal een belangrijk visueel hulpmiddel dat ervoor zorgt dat iedereen hetzelfde beeld heeft van de woning of buurt waar het op dat moment over gaat. Ook voor strategische vraagstukken biedt het beeldmateriaal belangrijke ruimtelijke inzichten. Zo is bijvoorbeeld de positie van verschillende woningen en voorzieningen ten opzichte van elkaar veel beter te bekijken met luchtfoto’s en NederlandObliek, dan door met een auto door te straat te rijden. Mede dankzij de mogelijkheid om extra datalagen als overlays in Street Smart te tonen, worden ruimtelijke verbanden nu zichtbaar die voorheen lastig in kaart te brengen waren. 

Voor De Woonschakel biedt het beeldmateriaal van CycloMedia in veel werkprocessen meerwaarde, ook ten opzichte van de beschikbare open databronnen. Zo zorgt de regelmatige opname van nieuw beeldmateriaal ervoor dat nieuwbouw snel in kaart wordt gebracht, een informatiebehoefte die niet beantwoord kan worden met gebruik van openbare data. Ook maakt de kwaliteit van de beelden het mogelijk om veel vragen op kantoor te beantwoorden waarvoor anders een bezoek op locatie nodig zou zijn geweest. Tot slot zorgt het steeds verder groeiende historische beeldarchief ervoor dat veel vraagstukken over woningen en hun context snel en adequaat behandeld worden. Een winst voor zowel de medewerkers van De Woonschakel als de huurder.

Met het beeldmateriaal van CycloMedia kunnen we alles in ons vastgoedportfolio letterlijk overzien. Dat geeft niet alleen inzicht in zowel de historie als huidige situatie van woningen, maar helpt ook bij het beantwoorden van strategische vragen over de toekomst.

Theo Spek

  • Organisatie: De Woonschakel
  • Marktsegment: Vastgoed
  • Klant sinds: Begin 2010
  • Producten: NederlandObliek, Luchtfoto’s, Cyclorama’s, Street Smart
  • Aantal gebruikers: Circa 30
  • Voordelen: Inzicht in plaatselijke situatie vanachter een bureau, mogelijkheid om terug in de tijd te kunnen kijken, hetzelfde beeld kunnen bekijken tijdens een overleg