Skip to main content
Lidar point cloud header

LiDAR point cloud

Street LiDAR van Cyclomedia is een driedimensionale puntenwolk met een zeer hoge dichtheid. Het inwinnen van de puntenwolk vindt plaats tegelijkertijd met het inwinnen van de Cyclorama’s. Deze methode garandeert de hoogste mogelijke kwaliteit en nauwkeurigheid. De LiDAR-gegevens worden verder verbeterd, door ze te verwerken met onze exclusieve “CycloPositioner”-software, om de nauwkeurigheid te verhogen en om het goed af te stemmen op het beeldmateriaal. Dit, samen met de natuurlijke kleuren, verwerkt in de puntenwolk uit onze Cyclorama’s, maakt Street LiDAR een fotorealistische, volledige driedimensionale informatiebron voor georeferentie.

LiDAR Point cloud Cyclorama

LiDAR Point cloud

Cyclorama

Het beschikbaar hebben van LiDAR data maakt ook het gebruik mogelijk van Cyclomedia's Measure Smart tool die gebruik maakt van een "diepte" 3D Cyclorama laag geproduceerd uit de puntenwolk, wat het meten in cyclorama's zeer eenvoudig maakt. 

De LiDAR puntenwolk is beschikbaar om te bekijken in Street Smart. Delen van de puntenwolk kunnen ook worden gedownload voor gebruik in andere softwaretoepassingen, zoals CAD- en BIM-pakketten. U kunt een gebied op de kaart selecteren en een LAZ-bestand downloaden voor verdere verwerking in andere toepassingen.

Toepassingen

 

Street LiDAR van Cyclomedia voegt onder andere waarde toe aan de volgende werkprocessen:

3D-visualisaties voor projecten in de openbare ruimte

Met Street LiDAR kunt u de openbare ruime in 3D op een eenvoudige en makkelijke manier visualiseren. Het combineren van de puntenwolk met 3D-ontwerpen van toekomstige projecten biedt veel voordeel op het gebied van communicatie richting burger, binnen projectgroepen en tussen opdrachtgever en -nemer. Bovendien stelt het u in staat om projectvertragingen tot een minimum te beperken.

Meten en karteren

De relatief hoge nauwkeurigheid (< 2 cm) maakt het mogelijk om direct in de puntenwolk in 3D te meten en karteren. Alle reguliere GIS- en CAD-software kan onze puntenwolk importeren. Het gebruik van Street LiDAR maakt de bijhouding van basis- en kernregistraties sneller en eenvoudiger, met verhoogde productiviteit als gevolg.

Beheer van de openbare ruimte en asset management

De hoge nauwkeurigheid en fotorealistische karakter maakt de Cyclomedia Street LiDAR zeer geschikt voor het uitvoeren van taken in beheer van de openbare ruimte. Of het nu gaat om vegetatie-analyse, inventarisatie van objecten (wegmarkeringen, verkeersborden, straatmeubilair) of afwateringsproblematiek, de puntenwolk is een zeer waardevolle gegevensbron.

Vastgoed en taxaties

Op basis van de Cyclomedia Street LiDAR, is het is heel eenvoudig om de contouren van bestaande gebouwen in 3D te bouwen. Hierdoor is het mogelijk om het juiste volume van onroerend goed te bepalen voor het ondersteunen van het taxatieproces.

Openbare orde en veiligheid

Met de Cyclomedia Street LiDAR kunt u vrij dimensionaal bewegen en locaties vanuit een ander perspectief bekijken, waardoor zichtlijn-analyse mogelijk is. Dit maakt het mogelijk om de veiligheid voor grote evenementen eenvoudig te plannen en voor te bereiden. Andere applicaties zoals realtime bewaking van bezoekersstromen, het visualiseren van overlast op basis van sensoren en het simuleren van calamiteiten, verminderen de risico’s en dragen bij aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid.