Overslaan en naar de inhoud gaan

Precario

Waardevolle inzichten

Uit beeldmateriaal van Cyclomedia kunnen waardevolle datasets worden samengesteld, welke gebruikt kunnen worden binnen het precariobelasting proces van een gemeente. Deze datasets maken de controle van precario-objecten in de buitenruimte makkelijker, en de analyse vollediger. Gemeenten hebben hiermee direct de verantwoording paraat in het geval er bezwaren binnen komen.

Automatische detectie precario-objecten

Het zorgvuldig, geloofwaardig en verantwoordelijk innen van de belasting op precario-objecten is van groot belang. Echter, in de praktijk vaak niet zo eenvoudig en een tijdrovend proces. Het in kaart brengen van de belastbare precario-objecten wordt namelijk veelal gedaan door buitendiensten die op straat foto’s maken van precario objecten. Door gebruik te maken van Cyclomedia beeldmateriaal en het automatisch herkennen van objecten hierin met behulp van AI, kan een enorme efficiëntieslag gemaakt worden in het precario heffingsproces. Luifels, terrassen, uitstallingen, tankstations, reclame-uitingen en bouwdepots worden nauwkeurig in kaart gebracht.

Data & ontsluiting

Voor het identificeren van de precario-objecten gebruikt Cyclomedia meerdere typen beeldmateriaal, zoals panoramafoto's en puntenwolken. Daarnaast worden gemeentelijke eigendommenkaart gebruikt om te bepalen of een object daadwerkelijk op of boven gemeentegrond aanwezig is. De precario-objecten worden met behulp van AI automatisch en nauwkeurig in kaart gebracht, en uitgeleverd als GIS bestand, of direct gekoppeld met bestaande belastingsoftware van gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Key2Belastingen van Centric en GouwBelastingen van GouwIT. Op die manier kunnen gemeenten blijven werken in eigen systemen, wel zo efficiënt!

Voordelen

  • Volledig inzicht op de precario-objecten in uw omgeving
  • Efficiënte werkprocessen: haal buiten naar binnen
  • Lagere kosten en hogere belastinginkomsten
  • Beeldmateriaal ondersteunt de rechtvaardiging van het heffingsproces
  • Goed voorbereid op het grote kohier in februari

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze oplossing en wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier. 

Contact opnemen