Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 10 oktober 2022

Scherp, scherper, scherpst!

Er is zoveel te zien

Voorbeeld van ObliqueNL luchtopname in 6cm resolutie (2022)

Vanaf 2022 zien gebruikers van Oblique en Orthofoto’s scherpere beelden in Street Smart, of in hun eigen platform, in grote delen van Nederland. Hierdoor is er nog meer te zien. De scherpe foto’s maken een beter onderscheid mogelijk tussen objecten op de grond. De objecten zijn ook nog eens gedetailleerder te zien.

Dit jaar vliegt Cyclomedia namelijk lager boven het grootste deel van het land om beelden en data in te winnen. Hierdoor is heel Nederland in minimaal 6cm resolutie toegankelijk. Uiteraard blijven de gebieden die in hogere resolutie ingewonnen worden onveranderd, met waarden tussen 2.5 en 5.8cm*.

Geclassificeerde Aerial LiDAR (2022) met achtereenvolgens alle puntjes, grond, vegetatie & gebouwen

Ook Aerial LiDAR profiteert hiervan, omdat de puntdichtheid / m2 toeneemt. Hierdoor is geautomatiseerde classificatie mogelijk met nauwkeurigheden variërend van 80 tot meer dan 95%. Dat wil zeggen dat 8 tot bijna 10 op de 10 puntjes, op juiste wijze in 1 van de 9 vooraf bepaalde typen is geclassificeerd. Deze typen variëren van water tot grond en van gebouwen tot vegetatie. Het goede nieuws voor onze gebruikers is, dat geclassificeerde Aerial LiDAR niet duurder is geworden.

Resolutie en GSD

De resolutie is een indicatie voor de scherpte van de foto. Hoe hoger de resolutie, of beter gezegd: hoe lager de waarde van de resolutie, hoe kleiner de pixel en hoe hoger de waarde van een luchtfoto. Een set van pixels van 10x10cm laat minder details zien dan eenzelfde set met pixels van 6x6cm. Hogere resolutie resulteert dus in meer detail.

De resolutie is de waarde van een pixel op de grond: de grondresolutie. In het Engels wordt verwezen naar Ground Sample Distance, afgekort GSD. Een GSD van 6cm wil zeggen, dat een enkele pixel op het scherm in werkelijkheid op grondniveau een stukje weergeeft van 6x6cm.

Stel je een stoeptegel voor van 30x30cm. Met een resolutie van 7.5cm, zouden dus 4x4 pixels nodig zijn om die stoeptegel te visualiseren. Bij een resolutie van 6cm, zouden 5x5 pixels nodig zijn voor diezelfde stoeptegel. Een 1.5cm hogere resolutie, leidt dus al tot ruim 50% ((1-(25/16)x100%)) meer pixels.

In gebieden met 2.5 cm resolutie, biedt Cyclomedia dus 12x12=144 pixels per gebiedje zo groot als een stoeptegel. Dat zijn heel wat pixels in Nederland!

Pixels en puntjes

Lager vliegen betekent dat Cyclomedia de meest gedetailleerde luchtfoto en Aerial LiDAR datasets van heel Nederland beschikbaar maakt. Hiermee kunnen gebruikers de data nog beter inzetten bij dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld rondom vergunningen, metingen, verkenningen, analyses en meer. Uiteindelijk kun je zeggen dat je meer kan doen, met meer pixels en meer puntjes.

We spraken al kort over geautomatiseerde classificatie. Verder is met Machine Learning nog een hele reeks van objecten te detecteren en extraheren. De output van zulke algoritmes noemen we Data Insights en die worden op hun beurt ook weer ingezet ter ondersteuning van werkprocessen bij onze klanten.

Meer weten over ObliqueNL
Meer weten
Meer weten over OrthoNL
Meer weten
Meer weten over Aerial LiDAR
Meer weten

3DNL

Maar er kan nog veel meer met die pixels en puntjes. Om in te spelen op nieuwe behoeften, gebruikmakend van de laatste technologie, maakt Cyclomedia met 3DNL namelijk als eerste ter wereld een heel land beschikbaar in een fotorealistisch 3D textured mesh model.

Volledig geautomatiseerd worden puntenwolken en luchtfoto’s gecombineerd in een productieproces, waarbij alle herkenbare 3D objecten in de buitenruimte worden gemodelleerd aan de hand van getrianguleerde punten. Triangulatie is heel simpel gesteld het tekenen van de contouren van al die 3D objecten met allemaal kleine driehoekjes.

Hoe kleiner de driehoekjes, hoe meer detail. Heel ronde vormen en fijne, open objecten zijn lastig te modelleren met driehoekjes, uiteindelijk zoekt het algoritme op het hoogste zoomniveau naar de optimale hoeveelheid: enerzijds om een nauwkeurig model te laten zien en anderzijds om de prestaties van de viewer niet teveel te beperken.

Alle losse punten binnen in de driehoekjes worden weggegooid. Over het getrianguleerde model, dat de mesh heet, wordt vervolgens een soort laken van (onzichtbaar) aan elkaar vastgemaakte luchtfoto’s gedrapeerd. Dit heet de textuur en geeft het onderliggende mesh model kleur.

In 2021 is Cyclomedia begonnen met productie van 3DNL op schaal. In 2022 is de productie van 3DNL gestandaardiseerd als workflow en is de missie om alle in 2022 ingewonnen luchtdata ook in 3DNL beschikbaar te maken. 

De mogelijkheden die 3DNL biedt als landelijke dataset, zijn legio. De combinatie van hoogwaardige 3D data en een handige toolkit met functies in Street Smart, is laagdrempelig toegankelijk gemaakt en intuïtief te gebruiken. En omdat heel Nederland is 3DNL beschikbaar komt, kun je letterlijk op elke plek, op elke hoogte en in elke richting je oriënteren in de publieke ruimte.

Waar voorheen het vaste zichtveld van een Oblique foto een beperking vormde, bijvoorbeeld wanneer je zicht belemmerd wordt door een boom, bestaat met de nieuwste 3D producten ook geen noodzaak meer om tijdens het bladloze seizoen de data in te winnen: je kunt nu als gebruiker heel eenvoudig onder een boom kijken.

De toolkit in Street Smart bestaat verder onder andere uit metingen, visualiseren van BIM modellen, zon- & schaduwanalyses, zichtlijnanalyses en het maken van tours en video’s.

Wil je zelf ervaren wat 3DNL voor jou en je organisatie kan betekenen?

Meer weten