Overslaan en naar de inhoud gaan

News | 18 februari 2021

Slimme data brengt de verkeersveiligheid in beeld

Op weg naar 0 verkeersslachtoffers

De EU streeft ernaar om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in het jaar 2050. Verkeersveiligheid staat daarom hoog op de politieke agenda`s. Deze doelstelling moet worden bereikt met de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken. De Verkeersveiligheid data van Cyclomedia is een waardevolle eerste stap naar een veiligere omgeving.

Met de Verkeersveiligheid data van Cyclomedia worden de infrastructurele kenmerken per wegsegment van 50 meter geïnventariseerd. Op basis hiervan kan de verkeersveiligheid van elk wegsegment worden bepaald. Vervolgens kunnen de meest gevaarlijke situaties met hoge prioriteit worden aangepakt en kan er snel en efficiënt een verbeterslag gemaakt worden in de verkeersveiligheid.

Geheel in lijn met de kenmerken zoals opgesteld door het Kennisnetwerk SPV (Strategisch plan verkeersveiligheid) in opdracht van het ministerie van IenW, heeft Cyclomedia verschillende datasets ontwikkeld. Deze data levert meer inzicht in de bestaande situatie in relatie tot de verkeersveiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over de kwaliteit en de afmetingen van het wegdek en of er wegscheidingen aanwezig zijn voor het splitsen van snel en langzaam verkeer.

De datasets worden gemaakt op basis van de beelden die Cyclomedia jaarlijks vastlegt van alle openbare wegen in Nederland.
Veel partijen hebben baat bij deze informatie, van beleidsmakers en adviesbureaus tot de ‘aanpassers’ van de buitenruimte en uiteindelijk natuurlijk de bewoners van de stad die zich veiliger voelen in het verkeer.

Lees meer over Verkeersveiligheid data

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en beschikbaarheid van de Verkeersveiligheid data voor uw organisatie? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.

Contact