Overslaan en naar de inhoud gaan

Use cases | 04 december 2019

Klantcase: ABF Assuradeuren

ABF Assuradeuren is een volmachtkantoor gevestigd in Franeker. Het bedrijf handelt verzekeringszaken met klanten af uit naam van zo’n tien verzekeringsmaatschappijen. ABF Assuradeuren is nog een échte huisvolmacht die intensief samenwerkt met Assurantiebedrijf Froonacker. Er werken circa 30 mensen die allemaal de focus hebben op persoonlijk klantcontact en het leveren van toegevoegde waarde. “Wij maken werk van onze klanten” is dan ook hun pay-off en aanpak. De producten van Cyclomedia helpen het team van ABF Assuradeuren bij het realiseren van die persoonlijke werkwijze. Door het snel kunnen opzoeken en bekijken van een locatie of pand in Street Smart kunnen werknemers de situatie van een klant veel beter inschatten. Zo kan een klant van offertefase tot schadeafhandeling beter worden geholpen.

 

Succesvolle pilot

Zo’n zeven jaar geleden maakte ABF Assuradeuren kennis met Cyclomedia via een pilot die aangeboden werd. Gedurende de pilot deden zich al snel een aantal casussen voor waarbij de voordelen van het gebruik van het beeldmateriaal en de software van Cyclomedia naar voren kwamen. Zo gaf bijvoorbeeld een klant aan dat hij een schuurtje naast zijn woning wilde verzekeren voor de opslag van een paar caravans. De polis stond op het punt te worden doorgevoerd, toen een medewerker op het laatste moment besloot de locatie met het beeldmateriaal van Cyclomedia toch nog even te controleren. Uit de beelden bleek het schuurtje een gebouw ter grootte van een voetbalveld te zijn en volledig in gebruikt te zijn als caravanstalling. Dit betekende een aanzienlijke verhoging van het te verzekeren risico en zodoende werd de polis daarop aangepast. Toen het gebouw een jaar later flink was beschadigd door een storm, was er sprake van een adequate dekking op een correcte polis.

Na afloop van de pilot was ABF Assuradeuren ervan overtuigd dat het gebruik van de producten van Cyclomedia grote voordelen biedt bij het beoordelen van verzekerings-aanvragen en schadeclaims. Sindsdien maken de werknemers op het kantoor van ABF Assuradeuren dagelijks gebruik van de producten van Cyclomedia.

Betere polissen

De werkzaamheden van ABF Assuradeuren bestaan in de praktijk voornamelijk uit het voorbereiden en behandelen van verzekeringsaanvragen en het afhandelen van schadeclaims. De uitvoering van deze werkprocessen gaat sneller en soepeler dankzij de software en het beeldmateriaal van Cyclomedia.

Voor elke verzekeringsaanvraag wordt nu standaard gebruikgemaakt van Street Smart. Met de spreekwoordelijke druk op de knop kan een situatie over meerdere jaren worden bekeken, hetgeen veel meer zegt dan alleen de informatie die op een aanvraagformulier staat. Cyclorama’s geven een goed beeld vanaf straatniveau; luchtfoto’s en NederlandObliek geven een duidelijk overzicht vanuit diverse hoeken van bovenaf. Naast visuele inspectie maakt de meetfunctionaliteit in Street Smart het mogelijk om bijvoorbeeld de afmetingen van panden te bepalen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de herbouwwaarde van agrarische gebouwen te berekenen.

De informatie gewonnen uit Cyclorama’s, luchtfoto’s en NederlandObliek wordt gebruikt om zakelijke risico’s vooraf te kunnen inventariseren en beoordelen zodat de staat van onderhoud, eventuele risicovolle belendingen en bijvoorbeeld brandgevaarlijke buitenopslag kan worden vastgesteld. Met deze informatie is de acceptant niet meer afhankelijk van de informatie die hem aangeleverd wordt. Vaak is hierdoor een bezoek op locatie ook niet meer nodig en kan een polis direct correct worden opgemaakt. Dit voorkomt vervelende discussies met de klant achteraf en zorgt bovendien voor een snellere afhandeling van een aanvraag.

 

Afhandeling schadeclaims

Bij het afwikkelen van schadeclaims wordt ook handig gebruikgemaakt van Street Smart, in het bijzonder van de mogelijkheden om historische beelden te bekijken. Zo kan na een storm worden gekeken of schadeclaims echt het resultaat zijn van de storm, of dat al eerder gebreken zichtbaar waren door achterstallig onderhoud of eerdere schades. Ook bij verkeersongevallen kan het beeldmateriaal van Cyclomedia het verschil maken. Een man die door de politie schuldig was bevonden bij een verkeersongeval bleek terecht bezwaar te maken: door het vergelijken van historische Cyclorama’s kon namelijk worden vastgesteld dat de verkeerssituatie zeer recentelijk was gewijzigd en er een onjuist verkeersrapport was opgemaakt. ABF Assuradeuren kon dankzij het beeldmateriaal aantonen dat hun klant geen schuld had aan het ongeluk. De schade van de tegenpartij hoefde zo niet te worden betaald en de schade van de klant kon volledig op de tegenpartij worden verhaald.

Het beeldmateriaal van Cyclomedia is inmiddels geïntegreerd in alle dagelijkse werkprocessen. De kwaliteit van het beeldmateriaal, het historisch archief en de analysemogelijkheden van Street Smart helpen ABF Assuradeuren om de persoonlijke aanpak te garanderen waar zij voor staan. Verzekeringsmaatschappijen profiteren op hun beurt van betere polissen en een betere en efficiëntere schadeafhandeling. De voordelen zijn dus zowel voor klanten als voor de verzekeringsmaatschappijen waar ABF Assuradeuren mee samenwerken zichtbaar en tastbaar aanwezig.

Wij zouden niet meer zonder het beeldmateriaal en de software van Cyclomedia ons werk willen doen. Verzekeraars die gebruikmaken van Street Smart zouden eigenlijk al hun volmachtkantoren toegang moeten geven om optimaal van de voordelen te genieten.

Martin Kingma, Directeur Volmachten

  • Organisatie: ABF Assuradeuren
  • Marktsegment: Verzekeringen / Financiële sector
  • Klant sinds: 2012
  • Producten: Cyclorama’s, luchtfoto’s, NederlandObliek, Street Smart
  • Aantal gebruikers: Circa 30
  • Voordelen: Inzicht in de plaatselijke situatie vanuit verschillende perspectieven, mogelijkheid om terug in de tijd te kunnen kijken