Overslaan en naar de inhoud gaan

Use cases | 18 november 2019

Klantcase: Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een vereniging die sinds 1932 actief werkt aan veiligheid op de weg. Om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken, heeft VVN een landelijk meldpunt opgezet dat wordt ondersteund door ruim 20 verkeersdeskundigen. De software en het beeldmateriaal van Cyclomedia zijn voor de verkeersdeskundigen inmiddels onmisbaar geworden om efficiënt te werken. Vanachter het bureau kan gemakkelijk iedere melding bekeken worden en is het mogelijk veel sneller advies uit te brengen. Het bezoeken van de locatie zelf is nu in veel gevallen overbodig. Cyclomedia maakt zo een tijdwinst tot 40 procent mogelijk en zorgt bovendien voor een forse besparing op reiskosten.

Bevordering verkeersveiligheid

Vier jaar geleden is VVN dankzij een verzekeraar in contact gekomen met Cyclomedia. Sindsdien stelt Cyclomedia het beeldmateriaal kosteloos ter beschikking als maatschappelijke bijdrage. Dit geeft VVN als non-profit organisatie de financiële ruimte om de aandacht naar verkeersveiligheid groter te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het VVN Participatiepunt, waarbij bewoners via www.participatiepunt.vvn.nl melding kunnen doen van onveilige verkeerssituaties in hun woongebied. Verkeersdeskundigen bekijken dan de situatie en brengen een advies uit om de veiligheid rondom het kritieke punt te verhogen. Dit advies kan dan als voorstel bij de betreffende gemeente of andere instantie worden neergelegd.

Versnelde afhandeling meldingen

Van de circa vijfduizend meldingen die per jaar binnenkomen bij het VVN Participatiepunt, betreft ongeveer de helft van de meldingen verkeerssituaties die uitnodigen tot een te hoge snelheid, maar ook zaken als belemmering van het zicht door bomen of struiken, of onjuist ingestelde verkeerslichten komen voorbij.

Bij binnenkomst van een melding bekijkt een verkeersdeskundige de probleemlocatie met behulp van de software van Cyclomedia. In het geval van zichtbelemmering door groen bijvoorbeeld, kan historisch beeldmateriaal via Street Smart bekeken worden om de ontwikkeling van bomen en struiken te volgen, iets wat extra inzicht geeft in de huidige situatie. Om gevaarlijke straten, kruispunten en rotondes te bekijken, wordt vooral gebruik gemaakt van de meest recente Cyclorama’s. Hiermee kan de huidige situatie vanaf verschillende standpunten beoordeeld worden, wat bijdraagt aan het vormen van een deskundig advies. De meetmogelijkheden binnen luchtfoto’s en Cyclorama’s maakt het bovendien mogelijk de breedte van wegvakken, de afstand tussen bomen en de locaties van oversteekmogelijkheden vast te stellen. De hoge kwaliteit van de beelden maakt het ook mogelijk dat deze direct geplaatst kunnen worden in verslagen voor bijvoorbeeld gemeenten. Het fysiek bezoeken van de locaties is hierdoor in veel gevallen niet meer nodig, wat al gauw voor een tijdbesparing van 40 procent zorgt.

Communicatie en advies

Niet alleen de hoge kwaliteit van de beelden biedt meerwaarde voor VVN, ook de vele gebruiksmogelijkheden van Street Smart bevordert het verwerken van de meldingen. Doordat views gedeeld kunnen worden bijvoorbeeld, gaat de communicatie met wegbeheerders en gemeenten veel soepeler, aangezien iedereen hetzelfde beeld voor zich heeft. Door het gebruiksgemak en kwaliteit kan snel deskundig werk vanaf het bureau worden afgeleverd, waardoor meer meldingen kunnen worden afgehandeld en meer adviezen kunnen worden gedaan in kortere tijd.

Wat ooit begon met een vlaggetjesdemonstratie langs de kant van de weg om automobilisten bewust van hun snelheid te maken, is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging die op diverse manieren in heel het land verkeersdeelnemers actief betrekt bij stimuleren van goed verkeersgedrag. De laatste jaren maakt VVN ook intensief gebruik van de producten van Cyclomedia. Street Smart en de diverse soorten beeldmateriaal die daarin ontsloten worden leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan de missie van VVN: het creëren van veilig verkeer voor alle weggebruikers.

Het beeldmateriaal van Cyclomedia en de gebruiksvriendelijkheid van Street Smart maakt het mogelijk om snel tot een advies voor verbetering van verkeersveiligheid te komen.

- Rob Stomphorst

  • Organisatie: Veilig Verkeer Nederland
  • Marktsegment: Non-profit, Verkeersveiligheid
  • Klant sinds: 2016
  • Producten: Cyclorama’s, Street Smart, Luchtfoto’s
  • Aantal gebruikers: 20-25
  • Voordelen: Snellere afhandeling van meldingen, sneller deskundig advies uitbrengen, duidelijke communicatie, tijdbesparing