Nieuwe privacywet per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de AVG / GDPR van toepassing in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking van privacyrechten van het individu in de huidige digitale wereld en voor een toename van verantwoordelijkheden voor organisaties. Dit heeft gevolgen voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Veelgestelde vragen over de AVG in relatie tot het CycloMedia beeldmateriaal.

Meer informatie over de AVG in het algemeen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe privacywet per 25 mei 2018

De AVG en beeldmateriaal

Het Beeldmateriaal van CycloMedia kan, tot op zekere hoogte, gegevens bevatten welke direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, te weten gezichten en kentekens, hetgeen betekent dat de AVG van toepassing is op de verwerking van dit Beeldmateriaal door CycloMedia en haar klanten.

Bekijk de video over de gevolgen van de AVG voor het beeldmateriaal van CycloMedia:

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel CycloMedia als haar klanten worden onder de AVG gekwalificeerd als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijken’, door respectievelijk ter beschikking stelling en gebruik van Cyclorama’s.

CycloMedia verzamelt opnamen met als doel deze te verwerken tot Beeldmateriaal, waarna dit Beeldmateriaal wordt opgeslagen en op verzoek ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor een variëteit aan doeleinden. Klanten hebben hun eigen doeleinden voor de verwerking aangezien zij het Beeldmateriaal daadwerkelijk gebruiken in hun werkprocessen gerelateerd aan hun publieke of business doelen.

Privacy by design en Privacy by default

De begrippen privacy by design en privacy by default zijn nieuw onder de AVG en verwerkingsverantwoordelijken dienen deze beginselen bij verwerking van persoonsgegevens als fundamentele uitgangspunten in te voeren.

Het idee van privacy by design is om al in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens af te dwingen. Het houdt in dat er al bij de ontwikkeling van producten en diensten aandacht moet zijn voor privacy. In het bijzonder bij ICT-producten en -diensten gaat het erom dat al in het ontwikkelproces gebruik gemaakt wordt van privacy-verhogende maatregelen.

Privacy by default kan gezien worden als een onderdeel van privacy by design. Privacy by default vereist dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat een instantie of bedrijf wil bereiken.

Dataminimalisatie middels blurring (het onherkenbaar maken) van persoonsgegevens welke niet noodzakelijk zijn voor met het Beeldmateriaal beoogde gebruik, is een maatregel die tegemoetkomt aan voornoemde uitgangspunten van privacy by design en privacy by default. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft duidelijk gemaakt dat het onherkenbaar maken van gezichten en kentekenplaten een passende maatregel is ter bescherming van de privacy. Het onherkenbaar maken (blurren) wordt toegepast op gezichten en nummerplaten en is onomkeerbaar; eenmaal 'geblurde' data kan niet worden hersteld tot 'ongeblurd' Beeldmateriaal.

Heeft u vragen over de AVG met betrekking tot het beeldmateriaal van CycloMedia, stuurt u dan een email naar avg@cyclomedia.com of neem contact op met uw accountmanager.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij helpen u graag!

Laat een bericht achter via ons contactformulier.

Neem nu contact op

De mogelijkheden voor uw organisatie zelf ervaren?

Vraag meteen een gratis testlicentie aan.

Direct aanvragen

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Meld je direct aan op de nieuwsbrief van CycloMedia.

Aanmelden

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je het cookiebeleid.