Overslaan en naar de inhoud gaan

Nutsvoorziening

Met Cyclomedia-beelden kunt u uw werkzaamheden nog efficiënter plannen en uitvoeren. Als er een storing van de nutsvoorzieningen is, kunt u direct zien waar gegraven moet worden, hoe het wegdek eruit ziet en waar de transformatorhuisjes en verdeelstations staan. Cyclomedia-data zijn ook een ideale tool in netwerkplanning bij nieuwbouw.

Locatie speelt ook een belangrijke rol bij de vervangingsstrategie van utility netwerken, het periodiek monitoren van kritische assets en het aansturen van de monteurs. Met het beeldmateriaal van CycloMedia haalt u buiten naar binnen!

Op afstand inspecteren van objecten

Utility Pole Among Trees

Netwerken zijn vaak uitgebreid, terwijl budgetten en resources beperkt zijn. Tijdige inspectie en onderhoud zijn vaak een grote uitdaging. De buitenomgeving verandert voortdurend, maar er is vaak onvoldoende inzicht in deze wijzigingen. Dit kan leiden tot onnodige risico’s en/of kosten.

Met Cyclomedia kun je online inspecties uitvoeren. Je kunt de lay-out van buizen en de bouw van transformatorhuisjes in kaart brengen met behulp van historische foto’s. Je beschikt over inzicht in alle relevante actuele wijzigingen.


 

Asset management en onderhoud

Utility Pole Assets

Cyclomedia-beelden geven u online inzicht in de exacte positie van de diverse delen van een netwerk. U kunt bijvoorbeeld achter uw bureau zien of kabels, buizen of transformatorhuizen zich op privéterrein of op gemeentegrond bevinden. U kunt de kwaliteit van netwerkgegevens en de locatiedata verbeteren zonder te hoeven graven of locatiebezoeken af te leggen.

Dankzij de landelijke dekking en de hoge resolutie van de afbeeldingen is het mogelijk om een bepaald gebied systematisch te scannen op specifieke assets, dat kan zowel semi-automatisch als handmatig. Zo bouwt u snel en efficiënt een complete database op en kunt u assets als verlichting, transistorhuisjes, etc. bijhouden. Dit maakt een goede onderbouwing van onderhoudscontracten mogelijk.


 

Vegetatiebeheer

Eén van de grootste uitdagingen die nutsbedrijven tegenwoordig ervaren is de wildgroei van vegetatie. Door beperkte middelen worden controleprojecten van vegetatie vaak in fasen uitgevoerd, wat leidt tot een eindeloze onderhoudscyclus. Diensten van Cyclomedia op het gebied van vegetatiebeheer bieden waardevolle inzichten in uw nutsvoorzieningen. Analisten kunnen zien welke elektriciteitsmasten hulpstukken hebben, welke masten apparatuur van derden ondersteunen, hoeveel last een mast draagt en of masten zijn begroeid of aangetast door bomen en andere vegetatie. Met al deze informatie kunnen onze klanten proactief precisieplannen voor herstel maken. 

Voordelen: 

  • Leidingen van nutsvoorzieningen bekijken en oplossingen bieden zonder fysiek het terrein te hoeven bezoeken
  • Goedkoper dan traditionele methoden
  • Toegenomen veiligheid en verminderd risico, zowel voor het bedrijf als het algemene publiek

Optimale werkvoorbereiding voor netwerkverbindingen

De aansluitkosten van netwerkexploitanten zijn wettelijk gereguleerd, terwijl de kosten voor plaatsing en onderhoud van netwerken stijgen. Een optimale werkvoorbereiding is daarom essentieel om onnodige kosten te voorkomen. In de voorbereiding van een project is veel informatie nodig over de locatie waar de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Met het beeldmateriaal van CycloMedia heeft u vooraf goed zicht op de bestaande situatie buiten en maakt u inzichtelijk wat er exact gedaan moet worden, welk materiaal het beste ingezet kan worden en bijvoorbeeld wat de optimale route is voor ondergrondse leidingen of kabels. Locatiebezoeken en kostenoverschrijdingen zullen drastisch worden verminderd.

We helpen je graag

Contact