Skip to main content
Mobility Package - header

News | 23 November 2020

Op weg naar 0 verkeersslachtoffers in 2050

Meer inzicht op het gebied van verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda`s. Zowel Europees als in Nederland waar het Miniserie van Infrastructuur en Waterstaat er veel aandacht voor heeft. Het doel is om toe te werken naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. Dit moet worden bereikt met  de uitvoer van het risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. De Verkeersveiligheid data van Cyclomedia kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft onlangs een definitie opgesteld van bruikbare risico- indicatoren voor veilige wegen en fietspaden. Verschillende soorten data zijn relevant voor verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld snelheidsgegevens, ongevallen, intensiteiten en infrastructurele wegkenmerken.

Verkeersveiligheid data

Cyclomedia kan door de inzet van haar data in combinatie met AI, alle relevante infrastructurele kenmerken detecteren. Geheel in lijn met de kenmerken opgesteld door het Kennisnetwerk SPV heeft Cyclomedia de Verkeersveiligheid data ontwikkeld. Onderscheid wordt gemaakt in een dataset voor fietspaden, wegen binnen de bebouwde kom en wegen buiten de bebouwde kom. De hiernaast genoemde wegkenmerken worden gedetecteerd.

De detectie wordt uitgevoerd op basis van wegsegmenten van 50 meter. De resultaten worden gepresenteerd in Street Smart, de webviewer voor alle Cyclomedia data, waar de gebruiker een goed beeld krijgt van de veiligheid van de infrastructuur. Vanzelfsprekend wordt de dataset ook in technisch formaat uitgeleverd zodat het in andere dashboards getoond kan worden of gecombineerd kan worden met andere revelante Verkeersveiligheid data.

Op donderdag 26 november is Cyclomedia aanwezig als partner op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres, daar vertellen wij u graag meer over Verkeersveiligheid data.

Contact

Meer weten? Neem ~contact~ op!

Bas Brouwer

Business Development Manager