Skip to main content

Cycloramas

Cyclorama to zdjęcie panoramiczne 360° o ultrawysokiej rozdzielczości. Zapewniają one wiarygodny i obiektywny cyfrowy widok przestrzeni publicznej z poziomu ulicy. Wysoka jakość i rozdzielczość zapewnia użytkownikom przejrzystość szczegółów, takich jak numery domów, charakterystyka infrastruktury oraz stan aktywów i nieruchomości. Wszystko to można przeglądać, oceniać i analizować bez konieczności udawania się do rzeczywistej lokalizacji.  

Dzięki unikalnej kamerze i opatentowanym technikom przetwarzania, Cycloramas są poprawne metrycznie, z wbudowanymi precyzyjnymi informacjami o lokalizacji i orientacji (georeferencje).

Umożliwia to precyzyjne pomiary. Cycloramy są wykonywane systematycznie i na dużą skalę. Wykonywane są w odstępach pięciu metrów (16,4 ft) na wszystkich drogach publicznych dostępnych dla pojazdów.

System rejestruje pięć pojedynczych obrazów RAW na lokalizację nagrywania. Te indywidualne obrazy są „zszywane” razem w jedną wolną od paralaksy cykloramę.

Cykloramy same w sobie lub w połączeniu z innymi danymi geograficznymi i administracyjnymi (dostarczonymi przez Cyclomedia lub użytkownika) mogą być istotnym źródłem informacji dla wielu procesów roboczych w administracji i biznesie. Dokładność pozycyjna cykloram oznacza, że użytkownicy mogą wyświetlać istniejące warstwy danych bezpośrednio na obrazach, w celu ich przeglądania lub edycji.

Cycloramas są zarządzane w internetowej bazie danych Cyclomedia, platformie internetowej. Dostęp do tej bazy danych można uzyskać za pośrednictwem rozwiązania Street Smart jako usługi.