Skip to main content

Vegetatiemanagement

UK vegetation

De wereld wordt steeds groener, dus goed vegetatie management wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij niet alleen om parken, groenstroken en bloemenperken. Maar ook om vegetatie dat zich langs de waterkant bevindt.

Met de juiste, actuele en kwalitatieve data van de openbare ruimte wordt het plannen van werkzaamheden en voorbereidingen treffen makkelijker en efficiënter. Krijg inzicht in vegetatie langs provinciale wegen, verricht metingen op akkers om subsidie aanvragen makkelijker te laten verlopen, breng grondverzakkingen in kaart en doe een bomen inventarisatie.

Vegetation management aan de hand van artificial intelligence

Met deze toename van groen komt ook een grotere uitdaging: het beheer van vegetatie. Ervoor zorgen dat goed vegetatie management wordt toegepast is belangrijker dan ooit. Het groen moet namelijk op een efficiënte en duurzame manier worden onderhouden.

Het treffen van voorbereidingen en het bijhouden van gegevens in de openbare ruimte speelt hier een belangrijke rol en actuele data is van cruciaal belang bij vegetatie management. Dit omdat het inzicht geeft in de huidige staat van vegetatie.

Het belang van actuele en kwalitatieve data

Zo helpt data driven informatie bij het identificeren van problemen en behoeften, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen. Daarnaast zorgt actuele data ervoor dat het beheer efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd.

Met deze informatie kunnen gerichte maatregelen worden genomen en kan het vegetatie management worden geoptimaliseerd.

Van provinciale wegen tot akkers

Goed vegetatie management is van toepassing op allerlei gebieden, waaronder provinciale wegen en akkers. Langs provinciale wegen kunnen, met huelp van actuele data, verschillende metingen worden verricht om een nauwkeurig beeld te krijgen van de vegetatie.

Dit is essentieel bij het plannen van onderhoud zoals snoeien en maaien. Zo kan ervoor worden gezorgd dat dat wegen en publieke zones veilig en goed begaanbaar blijven.

Ook op akkers speelt management van de vegetatie een belangrijke rol. Met de juiste metingen kan er eenvoudiger subsidie worden aangevraagd voor landbouwactiviteiten.

Door inzicht te krijgen in de vegetatie op akkers, kan worden aangetoond dat er wordt voldaan aan bepaalde subsidie eisen.

Waarom vegetatie management met onze tools?

Bij vegetatie management is het essentieel om te werken met de juiste tools. Onze tools zijn gebaseerd op het verzamelen én het analyseren van de juiste data. Een data driven managing aanpak, dat is wat wij verzorgen. Van quality monitoring tot artificial intelligence oplossingen om metingen uit te voeren.

Door middel van gedetailleerde en actuele beeldvormingstechnologie van Cyclomedia, zoals luchtfoto's en 360-gradenstraatbeelden biedt overzicht in de vegetatie omgeving. Zo kunnen verschillende vegetatietypen en -condities worden geanalyseerd, waaronder groei, gezondheid en dichtheid.

Essentieel voor efficiënt beheer en monitoring van veranderingen in vegetatie en het identificeren van problematische gebieden. Bovendien kunnen besluitvormers met behulp van Cyclomedia plannen voor het behoud van biodiversiteit ontwikkelen.

Manage vegetation: een compleet beeld

Onze datasets leveren altijd een volledig beeld aan van alle te inventariseren objecten, zodat er geen belangrijke informatie ontbreekt. Zo kun je vertrouwen op de kwaliteit en de nauwkeurigheid.

Zo wordt het plannen van werkzaamheden en het treffen van voorbereidingen een stuk eenvoudiger én efficiënter.

Zo kun je je volledig richten op het optimaliseren van uw vegetation management zonder je zorgen hoeven te maken over de betrouwbaarheid van de gegevens van onze tools.

Alle tools in handen voor precieze metingen en actuele data

Bij het beheren en onderhouden van de objecten in de openbare ruimte kun je dankzij onze tools de belangen van stakeholders en behoeften van omwonenden meenemen.

De tools stellen je in staat om informatie te delen en transparantie te bieden over geplande projecten en werkzaamheden omtrent het onderhoud van vegetatie. Dit bevordert niet alleen het sociale draagvlak, maar kan ook zorgen voor innovatieve ideeën en oplossingen.

Door te investerein in nauwkeurige en actuele gegevens van de openbare ruimte, kun je een stevige basis leggen voor efficiëntie, transparantie en succesvol vegetatie beheer.

Verbeterd waterbeheer en het in kaart brengen van grondverzakkingen

Waterbeheer, naast vegetatie beheer, is een van de aspecten waar omgevingsmanagers mee te maken krijgen. Het identificeren van gebieden die overstromingsgevoelig zijn, het implementeren van waterzuiveringsfaciliteiten en het beoordelen van systemen voor drainage: door onze modellen en tools op te nemen kunnen steden effectief worden voorbereid op toekomstige uitdagingen.

Nog een wijze waarop onze software bij kan dragen aan de veiligheid van de omgeving is het in kaart brengen van grondverzakkingen. Door tijdig inzicht te krijgen in deze verzakkingen kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

GIS gebruiken voor vegetatie management

Naast de lange termijn planning op het gebied van het management van vegetatie, bieden onze tools, wanneer ze geïmplementeerd worden met GIS, direct voordelen in verschillende situaties voor werkvoorbereiding.

Denk aan het uitvoeren van een geplande bomen inventarisatie, door gegevens te verzamelen over bepaalde bomen in een gebied (het aantal bomen, de locatie en hun toestand), kan goed beheer en onderhoud van deze bomen worden gewaarborgd.

Dit draagt zowel bij aan een gezonde en fijne leefomgeving, maar ook aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Correct

Verricht geometrisch correcte metingen vanachter je desktop

Actueel

Onze data is maximaal 1 jaar oud, dus actualiteit gegarandeerd

Compleet

Onze datasets leveren een compleet beeld van alle te inventariseren objecten

Correct

Verricht geometrisch correcte metingen vanachter je desktop

Actueel

Onze data is maximaal 1 jaar oud, dus actualiteit gegarandeerd

Compleet

Onze datasets leveren een compleet beeld van alle te inventariseren objecten

Correct

Verricht geometrisch correcte metingen vanachter je desktop

Waterschap Drents en Overijsselse Delta

Waterschap Drents en Overijsselse Delta

Klantcase

In het dichtbevolkte Nederland worden leefbaarheid en toekomstbestendigheid steeds belangrijker, terwijl de omgeving steeds dynamischer wordt. Enerzijds komt dat door klimaatverandering en een toenemende druk op het milieu, anderzijds zorgt het groeiende aantal inwoners ervoor dat het steeds belangrijker wordt om de buitenruimte optimaal in te richten en te onderhouden. De grote uitdaging voor veel overheden is dan ook: hoe doen we steeds meer met steeds minder mensen?

Naar klantcase

Welke producten tillen vegetatiemanagement naar een hoger niveau?

Meest gekozen producten

Cyclorama

Een 360° panoramisch beeld op straatniveau
Ga naar product
Aerial LiDAR

Puntenwolken in 3D vanuit de lucht met zeer nauwkeurige positionering
Ga naar product
GeoObjects+

De zes belangrijkste assets in één databestand
Ga naar product

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

Goed om te weten

Contact