Skip to main content

ISO Certificering

Cyclomedia is sinds 2022 ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 27001)

Cyclomedia legt al ruim 40 jaar gegevens vast uit de echte wereld en zet deze om in waardevolle inzichten. Dit kunnen we niet alleen. Met ruim 250 medewerkers en meer dan 60 auto’s leggen we jaarlijks meer dan 400.000 kilometer aan wegen vast en hebben we inmiddels al meer dan 600 miljoen panoramische beelden vastgelegd.

Deze beelddata en de inzichten die daaruit gehaald kunnen worden vormen dagelijks de basis voor belangrijke beslissingen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

We zijn daarom trots op het feit dat Cyclomedia sinds 2022 ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 27001) is door het British Standard Institute. ISO is een onafhankelijke en wereldwijd erkende organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.

ISO 9001

Is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

Cyclomedia vindt het belangrijk om professioneel te werk te gaan. We zijn daarom trots op het feit dat onze processen voldoen aan de standaarden die voldoen aan de ISO 9001 certificering. Je kunt er als klant vanuit gaan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de data en dat we handelen volgens de gestelde eisen.

ISO 27001

Is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. In deze standaard staat beschreven hoe bedrijven procesmatig om kunnen gaan met het beveiligen van informatie.

Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit. Zeker bij een bedrijf als Cyclomedia is dit een van de topprioriteiten. We hebben namelijk met ontzettend veel data te maken, dus het is essentieel dat hier volgens de richtlijnen mee wordt omgegaan. ISO 27001 is een mooie bevestiging van de werkwijze die wij hanteren.

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie?

Neem contact op