Skip to main content

Project Planning

Voor een project planning in de openbare ruimte moeten veel vragen beantwoord worden, zoals de impact op de omgeving en omwonenden, en of het veilig uitgevoerd kan worden. Ook de locatie is belangrijk voor offertes en tenders.

Betrouwbare en actuele data van de openbare ruimte is essentieel voor een gedegen projectvoorbereiding en zorgt dat iedereen zijn werk goed kan uitvoeren.

Goed om te weten

Wat is project planning?

Project planning is het organiseren, voorbereiden en coördineren van alle aspecten van een project om het project op tijd en binnen het budget op te leveren. Het omvat het vaststellen van doelen, het bepalen van de benodigde middelen en het opstellen van een planning.

De projectscope is het uitgangspunt voor het planningsproces en definieert de eindpunten waarmee beoordeeld wordt of het project succesvol is afgerond. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheden tussen processen en middelen.

Goed om te weten

Een reeks voordelen met de data van Cyclomedia

De data van Cyclomedia biedt professionals in de openbare ruimte een reeks voordelen die de efficiëntie en nauwkeurigheid van de projectplanning verhogen. Door gebruik te maken van de geavanceerde technologie kunnen gebruikers zich een gedetailleerd beeld vormen van de omgeving waarin ze werken, ook wel project visualisatie genoemd.

Dit leidt tot betere beslissingen en een efficiëntere planning van middelen en tijd, waardoor projecten sneller en effectiever kunnen worden afgerond.

Goed om te weten

Geavanceerde technologie voor beter inzicht in het project plan

Een belangrijk voordeel van de software van Cyclomedia is de mogelijkheid om gegevens in real time en op afstand te raadplegen. Dit maakt het gemakkelijker om locaties te beoordelen en planningen te maken zonder fysiek ter plaatse te zijn.

Dit is vooral handig voor organisaties die meerdere projecten tegelijk beheren, zodat sneller tussen locaties kan worden geschakeld. Of wanneer er sprake is van een agile project, waarbij verschillende belangen en snelheid een rol spelen.

Goed om te weten

Wat staat er in een project planning?

Het is een veel gezochte zoekopdracht online: how to create a project plan, en what is project planning or a project management plan.

Het succes van een project hangt af van een projectplanning. De belangrijkste onderdelen ervan vormen een goed georganiseerd plan. The project planning process: ten eerste bevat een project planning doelstellingen die de gewenste resultaten beschrijven. Deze doelen geven vorm aan het project.

Een planning stelt daarnaast vast welke middelen nodig zijn, zoals personeel, materialen en financiën, om het project uit te voeren. Het inschatten en toewijzen van de juiste middelen is cruciaal om het project soepel en binnen het budget te laten verlopen.

Probeer Street Smart 4 weken gratis

Met Street Smart bekijk, meet en bereid je projecten digitaal voor in minder tijd, door heel Nederland. 

Probeer gratis

Goed om te weten

Een project manager en key stakeholders werken samen aan project goals

Cyclomedia's project management en project planning software stellen professionals in staat om op een efficiëntere wijze projecten te plannen en uit te voeren, tot in detail.

Door het bieden van ruimtelijk inzicht kunnen potentiële knelpunten snel worden opgespoord en opgelost. Dit draagt bij aan een strakkere project planning en de realisatie van succesvolle en duurzame projecten.

Goed om te weten

Verbeterde communicatie met alle betrokken stakeholders

Een voordeel van het werken met de technologie van Cyclomedia is de verbeterde communicatie tussen alle betrokken partijen. Door gebruik te maken van onze tools, kunnen project managers, aannemers, architecten en andere stakeholders een gedeeld beeld hebben van de huidige situatie op locatie.

Dit zorgt ervoor dat misverstanden en onduidelijkheden worden geminimaliseerd, wat leidt tot een betere samenwerking en een aanzienlijk hogere efficiëntie tijdens de project planning én de opvolgende fasen.

Goed om te weten

Een management plan vertalen naar een project plan

Het management plan vertalen naar een project plan begint vaak bij het opdelen van werkzaamheden in kleinere taken. Dit is een veel gebruikte techniek om het werk beter beheersbaar en toegankelijker te maken. De work breakdown structure is voor projecten en plannen hét hulpmiddel voor management en project managers om deze techniek te gebruiken en is een van de belangrijkste tools voor projectteams.

Het brengt voor een project manager de project scope, kosten en planning samen om projectplannen op elkaar af te stemmen.

The next step: deadlines zijn een cruciaal onderdeel van een project plan

On track blijven met milestones is belangrijk, en ook resources in de gaten houden is essentieel: deadlines zijn nóg belangrijker. Het omvat begin- en einddata van het project en deadlines voor taken en mijlpalen. Mogelijke problemen en oplossingen worden belicht in de risicoanalyse.

Het communicatieplan is daarnaast essentieel. Dit plan beschrijft hoe projectupdates aan alle partijen worden gecommuniceerd. Het bewaken en beoordelen van de voortgang vereist een regelmatige evaluatie van de prestaties van het project om het op schema te houden en eventuele afwijkingen snel te corrigeren.

Faseren met project planning software

Bij het opstellen van een projectplanning is het belangrijk om het project in fasen op te delen en voor elke fase speelruimte in te calculeren. Fasering maakt het mogelijk om in te spelen op eventuele vertragingen of tegenslagen, zodat het project soepel kan blijven verlopen.

Een effectief projectplan helpt bij het organiseren van deze fasen, zorgt voor de juiste volgorde en maakt duidelijk welke taken en/of wijzigingen prioriteit hebben.

Gebruik van een Gantt chart bij project planning

Een Gantt chart is een handig visueel hulpmiddel dat bij een project management planning wordt gebruikt om de taken, milestones en resources weer te geven. Zo biedt het een duidelijke weergave van hoe het project naar alle waarschijnlijkheid zal verlopen, en welke resources op welk moment nodig zullen zijn.

Een Gantt chart kan erg waardevol zijn bij het helpen optimaliseren van resource beheer, project management en het verkrijgen van waardevolle inzichten uit uiteenlopende data.

Afhankelijkheden tussen taken weergeven

Met een Gantt chart, als het ware een horizontale staafdiagram waarin taken worden weergegeven als balken op een tijdslijn, kunnen specifieke taken en hun beoogde tijdsduur aangetoond worden.

Elke balk vertegenwoordigt een bepaalde taak, en de lengte ervan geeft aan hoe lang de taak naar alle waarschijnlijkheid zal duren.

Welke taken al zijn voltooid, welke taken nog volbracht dienen te worden en welke taken nog opgestart moeten worden, zijn op deze manier snel en overzichtelijk duidelijk voor iedereen die actief deelneemt aan het project.

Cyclorama header

Hoe kan onze project planning software hierbij helpen?

Het gebruik van onze project planning software kan helpen bij het opstellen van een project plan, denk aan het efficiënt opstellen van een work breakdown structure in het project plan aan de hand van realtime data.

Of wat te denken van market research aan de hand van een dedicated digital twin die je altijd geïnformeerd houdt over de huidige status van een object? Met de project planning software van Cyclomedia wordt de taak van een project manager nóg leuker.

Probeer Street Smart 4 weken gratis

Met Street Smart bekijk, meet en bereid je projecten digitaal voor in minder tijd, door heel Nederland. 

Probeer gratis

Stakeholders op de hoogte houden tijdens het proces

Ook helpt een projectplan om het projectteam op de hoogte te houden van de voortgang van de implementatie en geeft het een duidelijk overzicht van de volgende stap in het proces.

Door het stappenplan op deze manier te structureren en te beheren is de kans op succes groter en verloopt de communicatie tussen alle partijen vlotter. Zo worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt.

Projectplanning met Cyclomedia

Cyclomedia transformeert de projectplanning met behulp van ons uitgebreide, volledige 3D-model van heel Nederland. Met deze geavanceerde technologie kunnen gebruikers gebouwen of andere objecten virtueel positioneren en realistische simulaties uitvoeren, wat leidt tot een nauwkeuriger beoordeling van de benodigde ruimte voor apparatuur zoals grote kranen.

Dankzij het gedetailleerde inzicht van Cyclomedia is het gemakkelijker dan ooit om potentiële knelpunten vroegtijdig op te sporen en proactief op te lossen. Dit resulteert in efficiënter taak- en tijdbeheer en aanzienlijk minder onvoorziene kosten tijdens de uitvoering van het project.

LiDAR gebruiken als projectmanager

Dankzij de gedetailleerde inzichten in infrastructuur kan er efficiënter gewerkt worden aan projecten. Het is met de project planning software van Cyclomedia eenvoudiger dan ooit om potentiële knelpunten en bottlenecks bij members en stakeholders te identificeren en proactief op te lossen.

Door gebruik te maken van het 3D model en LiDAR technologie, kunnen professionals in de openbare ruimte betere beslissingen maken en wordt de communicatie tussen opdrachtgevers en uitvoerenden verbeterd.

When and how in project planning

Met de project planning software van Cyclomedia is niet alleen de 'why', maar ook de 'how' en de 'when' van een project binnen enkele instanties aanzienlijk inzichtelijker.

Een van de belangrijkste voordelen van onze tools, is dat het zorgt voor efficiënter taak- en tijdbeheer. Het zorgt ervoor dat de benodigde tijd voor elke taak nauwkeuriger wordt ingeschat en dat projecten beter kunnen worden gepland om onvoorziene kosten tot een minimum te beperken.

Betrouwbare beslissingen dankzij nauwkeurige gegevens

Dankzij de precieze data van Cyclomedia kunnen gebruikers betrouwbare beslissingen nemen op basis van feiten en het risico op fouten en onnodige kosten verminderen. Ook kan de doorlooptijd worden verkort.

Zo stelt de software van Cyclomedia gebruikers in staat om real-time simulaties uit te voeren en verschillende scenario's te testen voordat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een veiligere en efficiëntere projectuitvoering en draagt bij aan het succes van het project als geheel.

De termen uit onze software altijd overzichtelijk

Schedule, phases, resources, execution, members, deliverables and stakeholders. Met de templates van de software van Cyclomedia kun je jouw eigen begrippen toevoegen aan je management plan of project planning.

Project goals, the project plan, the project manager en the project scope. Als je met buitenlandse stakeholders werkt, kun je onze software eenvoudig in het Engels gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen altijd op de hoogte is.

Resources toewijzen aan taken

Onze software biedt project management en members de mogelijkheid om software toe te wijzen aan taken. Dit helpt bij het optimaliseren van resource beheer, aangezien je snel kunt zien welke resources beschikbaar zijn en hoe ze worden gebruikt.

Zo kunnen project managers zich beter aan de algemene project planning houden, worden conflicten vermeden en zorg je dat de juiste mensen op het juiste moment aan het werk zijn.

Rapporten op basis van data

Sturen op data is essentieel, het maakt niet uit tijdens welk project dit gebeurt. Stakeholders willen weten waar zij staan, en of de project planning gehaald wordt.

Met onze software kunnen grafieken en rapporten uitgedraaid worden op basis van de gegevens die ingevoerd zijn. Dit geeft waardevolle inzichten in de voortgang van het project, eventuele vertragingen en de algemene prestaties.

Deze inzichten helpen bij het nemen van beslissingen en het bijsturen van de project planning wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Project planning en project visualisatie voor succesvolle stedenbouwkundige ontwikkeling

Bij het opstellen van een project plan, komen er veel vragen naar boven: Wat is de impact ervan op de omgeving en de omwonenden? Kunnen we het project veilig uitvoeren?

Om deze vragen te beantwoorden, is betrouwbare en up to date data van de openbare ruimte simpelweg noodzakelijk. Dit is te bereiken met project visualisatie.

Geavanceerde visualisatie met Cyclomedia

Door gebruik te maken van project visualisatie van Cyclomedia kunnen gebruikers en stakeholders een gedetailleerd beeld vormen van de omgeving waarin zij actief zijn.

Met andere woorden: onze project planning tools stellen gebruikers in staat om in te zoomen op allerlei belangrijke aspecten van een project. Dit leidt niet alleen tot betere beslissingen, maar ook tot een efficiëntere planning van middelen en tijd.

Het resultaat is terug te leiden tot projecten die sneller én effectiever worden afgerond.

Baanbrekende software voor project visualisatie

Een van de beste tools op het gebied van project visualisatie is absoluut de project plan software van Cyclomedia. De innovatieve technologie van onze tools stelt gebruikers in staat om gegevens in realtime én (nog belangrijker) op afstand raad te plegen.

Met een paar klikken heb je toegang tot gedetailleerde informatie over de openbare ruimte, waaronder plattegronden, laserscans en andere relevante beelden.

Nooit meer voor verrassingen komen te staan

Je kunt mogelijke obstakels of knelpunten snel in kaart brengen nog voordat het project van start gaat. Onze software is eenvoudig te gebruiken en te delen, zo blijft iedereen, inclusief key stakeholders altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is binnen no time bekend of een project plan eventueel aangepast dient te worden.

Neem gerust contact met ons op voor een offerte op maat, of wanneer je benieuwd bent naar de potentiële resultaten voor jouw bedrijf.

De juiste project planning vraagt om de juiste tools

Wanneer je van plan bent om een duidelijk project plan de wereld in te brengen of te delen met key stakeholders, project management en project members, zijn de juiste tools essentieel. Een van de meest populaire producten en tools om je projecten beter en slimmer in te richten, is Street Smart. Een interactieve webviewer die alle Cyclomedia bevat.

Met deze tool kun je eenvoudig en snel gedetailleerde kaarten en afbeeldingen bekijken waardoor je een beter inzicht krijgt in de locaties waar projecten plaatsvinden. Je kunt inzoomen op specifieke gebieden, metingen doen en zelfs een virtuele rondleiding door het gebied maken.

Cyclorama voor een 360° panoramisch beeld op straatniveau

Nog een doelgericht project planning product dat je kan helpen bij het beter en slimmer plannen van projecten is Cyclorama. Met Cyclorama krijg je toegang tot een 360° panoramisch beeld op straatniveau.

De tool biedt een zeer realistisch beeld van omgevingen waar projecten plaats kunnen en zullen vinden. Je kunt met deze tool eenvoudig navigeren door straten en wijken. Ook kun je snel gedetailleerde visuele informatie opvragen om projectplanning te verbeteren.

Metingen doen en virtuele tools maken wordt zo een stuk eenvoudiger, een nauwkeurige afronding van het project plan komt dichterbij.

Steden over de hele wereld worden steeds slimmer

Software tools worden dat ook. Door gebruik te maken van de brede visualisatie technologieën kunnen wij inzicht bieden in het plannings- en uitvoeringsproces van projecten in de openbare ruimte.

Een van de belangrijkste aspecten van de stedelijke ontwikkeling is duurzaamheid. Het leefbaar houden voor toekomstige generaties staat centraal bij het plannen van smart cities.

Je project planning ontwikkelen aan de hand van de tools van Cyclomedia minimaliseert tijd, en kosten én de impact op het milieu. Wil je weten wat de tools van Cyclomedia kunnen doen voor jouw dagelijkse werkzaamheden of project planning? Neem dan gerust contact met ons op.

Klantcase

Rogier Keijmel is werkvoorbereider bij Kraanverhuur Boekestijn in Maasland. Boekestijn richt zich voornamelijk op de verhuur van kranen en voert dagelijks vele opdrachten uit.

Met behulp van Street Smart kan Rogier de locatie en situatie vanachter zijn computer bekijken en aan de hand van deze informatie, direct advies uitbrengen richting de klant.

Welke producten helpen je bij beter en slimmer je projecten plannen?

Meest gekozen producten

Street Smart

Dé interactie webviewer voor alle Cyclomedia data
Ga naar product
Cyclorama

Een 360° panoramisch beeld op straatniveau
Ga naar product
3DNL

Heel Nederland in een fotorealistisch 3D model
Ga naar product

Met het 3D-model van Cyclomedia kunnen professionals slimmer en effectiever werken, met als resultaat een betere projectplanning en een efficiëntere uitvoering van projecten, wat leidt tot meer succesvolle en winstgevende projecten in de openbare ruimte.

Een efficiënt project management plan begint bij Cyclomedia. Meer weten over onze diensten of ben je benieuwd naar onze software? Neem dan gerust contact met ons op.

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

We helpen je graag

Contact

Veelgestelde vragen

Graag delen we enkele veelgestelde vragen met antwoorden om meer over project planning en de rol die Cyclomedia hierin kan spelen, te delen. 

Projectplanning is van cruciaal belang voor een effectieve indeling van de openbare ruimte. Het geeft planners de mogelijkheid om digitale visualisaties te gebruiken. Dit heeft een positieve impact op de geplande veranderingen te optimaliseren en te beoordelen. Bij Cyclomedia hebben we technologieën zoals LiDAR Point Cloud en Cyclomedia Street Smart ontwikkeld. Deze technologieën kunnen stedelijke ontwikkelaars helpen om 3D-modellen te maken van bestaande en toekomstige stedelijke omgevingen. Dit is van essentieel belang voor het minimaliseren van project vertragingen en voor een goede besluitvorming.

Projectplanning en omgevingsmanagement zijn nauw verweven met elkaar. Dit komt doordat beiden helpen bij de organisatie en de controle van zowel de operationele als fysieke condities van projectlocaties. Een effectief omgevingsmanagement kan niet zonder up-to-date gegevens over de stedelijke infrastructuur. Deze gegevens kunnen gemakkelijk worden verzameld en geanalyseerd met behulp van de technologieën van Cyclomedia. Street Smart en Cyclorama verzamelen en analyseren alle gegevens om de impact op het milieu te beoordelen en om overeenstemming met regelgeving te waarborgen.

Een projectplanning moet gedetailleerde informatie bevatten over de projectdoelstellingen, tijdlijnen en resource allocatie. Bovendien moet het de specifieke taken aangeven onder alle projectleden. Een belangrijk aspect is bovendien dat de gegevens over de bestaande situatie en de voorgestelde veranderingen aan de buitenruimte opgenomen worden in de projectplanning. Hierbij dient te worden gebruikgemaakt van nauwkeurige digitale mapping en visualisatiehulpmiddelen.

Een optimale projectplanning start met een grondige behoefteanalyse en met het vaststellen van duidelijke doelen. Door geavanceerde technologische tools te integreren zoals Digital Twins of 3D-visualisaties van Cyclomedia, kun je de planners helpen om de haalbaarheid van hun project beter in te schatten. Bovendien is een goede communicatie en de betrokkenheid van alle stakeholders ook van essentieel belang.

Toegang krijgen tot betrouwbare en nauwkeurige gegevens zijn van groot belang om een goede grip te krijgen op de planning en inrichting van openbare ruimten. Door gebruik te maken van Street Smart of LiDAR Point Cloud van Cyclomedia krijg je hierover nauwkeurige gegevens aangereikt. Je ontvangt direct de essentiële inzichten die je nodig hebt om de besluitvorming te verbeteren. Deze integratie van geavanceerde data- en visualisatie tools helpt niet alleen bij het nauwkeurig plannen en uitvoeren van projecten, maar verhoogt ook de efficiëntie en effectiviteit van het beheer van openbare ruimten.