Skip to main content
Finance Insurance

Finance/verzekering

De beelden van Cyclomedia zorgen voor de benodigde visuele ondersteuning bij een risicoanalyse. U heeft direct zicht op het object en zijn omgeving, waardoor inspectiebezoeken alleen plaatsvinden wanneer deze écht nodig zijn.

Voordat een lening of verzekeringscontract wordt afgesloten vindt er een risicobeoordeling plaats. Of er wordt een taxatierapport beoordeeld voor een risico-inventarisatie. Een risicoanalyse met beeldmateriaal van Cyclomedia geeft de klant meer inzicht en zorgt ervoor dat u betere beslissingen kan nemen.

Inzicht in polissen en risico’s van totale portefeuille

Voor zowel nieuwe als bestaande verzekerden is het noodzakelijk om correct alle risico’s in kaart te brengen om altijd inzicht te hebben in het totale financiële risico binnen de verzekeringsportefeuille. Met het beeldmateriaal van Cyclomedia kunnen specifieke risico’s goed beoordeeld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brandgevaar, staat van onderhoud, en omgevingsrisico’s. Dit risico inzicht levert een belangrijke bijdrage aan de Solvency II verplichtingen.

Claimkosten kunnen worden gereduceerd op basis van een betere risicospreiding. Het aantal vereiste locatiebezoeken wordt drastisch verminderd, wat leidt tot lagere inspectiekosten. Verder kunnen inspecteurs de beelden gebruiken om zich beter voor te bereiden op een locatiebezoek.

Ervaar onze data zelf

Probeer gratis

Efficiënte afhandeling van claims

Finance Insurance

Binnenkomende claims worden door verzekeraars beoordeeld op juistheid en waarschijnlijkheid. Het beeldmateriaal van Cyclomedia kan hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen. Bepaalde zaken kunnen eenvoudig online op afstand gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld had een dak al schade of achterstallig onderhoud voordat het instortte als gevolg van een storm? Door de historische beelden te raadplegen kan hier snel uitsluitsel over worden gegeven.

Dit betekent dat het aantal fraudegevallen en de hieraan gekoppelde kosten kunnen worden verminderd. Het gebruik van ondersteunende beelden verbetert bovendien de communicatie met klanten.


 

Verbeteren en versnellen van het acceptatieproces

Alle verzekeringsaanvragen die ontvangen worden door verzekeraars moeten worden beoordeeld op basis van juistheid en waarschijnlijkheid. Op basis van het Cyclomedia beeldmateriaal bepalen acceptanten of een aanvraag geaccepteerd of geweigerd wordt. Of dat verder onderzoek door een inspecteur op locatie nodig is. Het is belangrijk zo veel mogelijk nieuwe polisaanvragen voorlopig te kunnen accepteren met voldoende onderbouwing van actueel beeldmateriaal.

Met het up to date beeldmateriaal van Cyclomedia kan een aanvraag snel en efficiënt online worden geëvalueerd. Eigendommen en hun omgeving kunnen online worden bekeken en geïnspecteerd, waardoor een aanvraag beter en nauwkeuriger kan worden beoordeeld.

We helpen je graag

Contact