Skip to main content

News | 20 July 2023

Trefdag Digitaal Vlaanderen

Bezoek Cyclomedia op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 okt 2023

Vlaanderen is steeds meer digitaal, en digitaal zit steeds meer in het hart van Vlaanderen en haar overheden. Technologie, data en digitale dienstverlening staan meer dan ooit bovenaan de prioriteitenlijst. Digitale oplossingen geven ons nieuwe manieren om wendbaar, duurzaam en snel te zijn, zowel in dienstverlening en beleid als in de aanpak van steeds meer wicked problems waar de samenleving voor staat: energie, inflatie, klimaat en mobiliteit.

Aan uitdagingen is er in de publieke sector geen gebrek. Die uitdagingen pakken we samen vast, binnen én buiten de overheid. Samen zijn we slagvaardiger om duurzame verandering te bereiken en Vlaanderen verder vooruit te duwen als innovatieve regio.

Door data te laten samenwerken, door functionaliteit te delen, door initiatieven te koppelen en door publieke en private partijen te verbinden, bouwen we samen aan “de overheid als een platform”. Een schaalbaar en wendbaar geheel van digitale diensten die het onze burgers, verenigingen, overheden en bedrijven gemakkelijker maken, ons in staat stellen om betere diensten te ontwikkelen en een vooruitziend beleid te voeren. We verbinden overheid en prive. We verbinden bouwstenen, data en technologie. Connecting the dots: Samen maken die het verschil!

Welkom op de Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023!

Kijk hier voor alle event informatie