Skip to main content
Mobility Package - header

Mobiliteitspakket

1. Milieubewust, veilig en tijdloos

De Cyclomedia-oplossingen ontwikkelen zich steeds verder. Terwijl de beelden in eerste instantie vooral werden gebruikt voor visualisaties en metingen, dienen ze nu als een belangrijke tool voor de ontwikkeling van slimme steden door middel van geautomatiseerde objectdetectie. “Smart City” omvat een breed gebied aan onderwerpen. Maar “mobiliteit en verkeer” is een van de belangrijkste onderwerpen voor de stad van de toekomst. 

WAAR BEGINT U? Weet u hoeveel verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, straatverlichting, parkeerterreinen, fietspaden en oplaadpunten voor elektrische voertuigen u heeft? En in welke staat verkeren ze? Waar bevinden ze zich precies? Heeft u het gebied al in kaart gebracht? Nee? Begin dan nu met het inwinnen van deze informatie - we zullen u helpen om een digitale kopie van uw stad te creëren.

Area mapping

2. Gebied in kaart brengen

Het digitaal in kaart brengen van de gebieden in uw stad is slechts één van de vele diensten inbegrepen in het “mobiliteits- en verkeerspakket” aangeboden door Cyclomedia. Onze digitale database is de basis voor de ontwikkeling van uw stad tot een stad van de toekomst. Alleen met een betrouwbaar, nauwkeurig en compleet onderzoek van de status quo kan een nieuw deel van uw stad worden gepland en geïmplementeerd met een benadering waarbij de burger centraal staat. Geef de openbare ruimte terug aan uw burgers en verhoog zo de levenskwaliteit in uw stad.

Area mapping Streetsmart

Gebied in kaart brengen en smart city

De stad van de toekomst zal zich richten op zijn burgers als het gaat om stedelijke planning en herverdeling van openbare ruimte. De openbare ruimte, als een essentieel element voor stedelijke levenskwaliteit, moet minder worden gedomineerd door verkeer en meer ruimte bieden om te verblijven en elkaar te ontmoeten voor alle leeftijdsgroepen. De verkeersgebieden moeten eerlijker worden verdeeld, waarvan met name voetgangers en fietsers moeten profiteren.

traffic signs

3. Verkeersborden

Een inventaris van verkeersborden bevat niet alleen hun locatie, maar ook het type of de categorie van het betreffende bord, de oriëntatie en, indien van toepassing, de tekst op het bord. Met deze informatie kunt u snel en eenvoudig de bestaande verkeersborden controleren en de veiligheid op de weg verbeteren.

 

Traffic signs

Verkeersborden en smart city

In sommige steden wordt het register van verkeersborden gebruikt om te garanderen dat kinderen veilig naar school kunnen. Andere steden plannen zwaar vervoer door hun stad van achter hun bureaus. Maar de uitgebreide digitale database is essentieel voor helderheid en efficiëntie van het wegverkeer. Het garanderen van veiligheid en een soepel proces, niet alleen voor chauffeurs, maar vooral voor fietsers, voetgangers en de gebruikers van lokaal openbaar vervoer.

4. Straatverlichting

De basisvereiste voor het upgraden van bestaande straatverlichtingssystemen is een uitgebreid digitaal register voor verlichting. Cyclomedia kan dit voor u samenstellen, snel en efficient, dankzij de geautomatiseerde objectdetectie in onze 3D-cyclorama’s.

Street lighting in Streetsmart

Straatverlichting en smart cities

Gebruik het potentieel van straatverlichting! In de toekomst bieden lichtposten uw burgers ook wifi-dekking door de hele stad. Ze kunnen dienen als houder voor sensortechnologie voor bijvoorbeeld het meten van de fijnstofvervuiling of voor bewegingssensoren, die ervoor zorgen dat de verlichting alleen aangaat als er mensen in de buurt zijn. 

De voorwaarde is natuurlijk exact te weten waar welke lamp zich bevindt en in welke staat.

5. Wegmarkeringen

Tenslotte is ook een uitgebreid digitaal register van uw wegmarkeringen een basisvereiste voor een modern, toekomstbestendig en veilig beheer van het verkeer. Cyclomedia kan dit register snel en efficient samenstellen, dankzij geautomatiseerde objectdetectie in onze 3D-cyclorama’s.

Road markings

Wegmarkeringen en smart cities

Optimaliseer uw wegmarkeringen! Er is actie nodig, vooral als het gaat om autonoom rijden. Voertuigen zonder bestuurder zullen snel net zo gewoon zijn als bussen of auto’s met bestuurder.

De technologie in de voertuigen voor systemen die rijstroken volgen is al volwassen, maar onduidelijke wegmarkeringen zorgen er vaak voor dat de technologie, die over enkele jaren als vanzelfsprekend wordt beschouwd, niet goed werkt.

Bent u op de hoogte van de conditie van de wegmarkeringen in uw stad? Zijn ze volledig? We kunnen u helpen dit te ontdekken.

Neem contact op