Overslaan en naar de inhoud gaan

Smart City

Een smart city maakt efficiënt gebruik van traditionele netwerken en services door middel van data en digitale oplossingen, ten gunste van de bewoners, de economie en het bedrijfsleven.

Als smart city manager een smart city besturen? Dan sta je voor dagelijkse uitdagingen die vragen om slimme oplossingen. Met de juiste data en technologie kun je het verschil maken voor een betere leefbaarheid en kosteneffectieve stadsplanning, zoals slimme vervoersnetwerken, verbeterde watervoorziening en afvalverwijdering. Besluitvorming wordt eenvoudiger met de dienstverlening van Cyclomedia.

Ook duurzaam beheer van verlichting en verwarming van gebouwen is belangrijk. Cyclomedia-data vormt een belangrijke basis voor het worden en blijven van een smart city, een stad waarbij informatietechnologie centraal staat.

Wat is een Smart city?

Een Smart City, of slimme stad, is een stadsontwerpconcept dat technologie en data gebruikt om de kwaliteit van leven in een stad te verbeteren, duurzame ontwikkeling te bevorderen en efficiëntere stadsdiensten en -infrastructuur te creëren.

Smart City-technologieën, zoals de 3DNL en Street Smart applicaties van Cyclomedia, maken gebruik van digitale data, een combinatie van draadloze en sensor technologieën, om informatie te verzamelen en te beheren voor de stad en haar inwoners. Zo wordt de stad efficiënter.

Het gebruik van slimme sensoren in smart cities

Een smart city zet steeds vaker slimme sensoren in om data te verzamelen die kunnen helpen om de stad efficiënter en de stad slimmer te maken. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verkeersstromen te monitoren, de luchtkwaliteit te meten, of om de efficiëntie van openbare diensten te verbeteren.

Het verzamelen en analyseren van deze gegevens, ook wel bekend als big data, stelt smart cities in staat om patronen en trends te identificeren die hen kunnen helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen om de stad efficiënter te maken.

Zo kan het analyseren van verkeersgegevens bijvoorbeeld leiden tot verbeteringen in de infrastructuur, zoals het optimaliseren van verkeerslichten om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Een slimme stad is een duurzame stad

Ook helpt het gebruik van slimme technologieën steden om duurzamer te worden. Door het energieverbruik te monitoren en te reguleren, kunnen steden bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot verminderen en een meer duurzame stad worden.

Bij smart living hoort communicatie. De slimme stad staat ook in constante communicatie met andere steden, waardoor ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen werken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze samenwerking tussen steden, vaak gefaciliteerd door digitale platformen, is een cruciaal onderdeel van de slimme stad van de toekomst.

Kenmerken van een slimme stad

Wat maakt een stad precies 'slim'? Het gaat verder dan snel internet! Wij leggen de kenmerkende elementen van de slimme stad uit. Van de definitie en de integratie van geavanceerde technologieën tot de inzet van duurzaamheidsinitiatieven, en hoe deze bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners.

 1. Betere kwaliteit van leven: slimme steden streven er met onder andere een smart economy en smart mobility naar om de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren door technologie te gebruiken om de efficiëntie van stadsdiensten te verbeteren en de interactie tussen inwoners en hun stad te vergemakkelijken.
 2. Duurzaamheid: smart cities zetten technologie in om efficiënter om te gaan met hulpbronnen, wat resulteert in minder verspilling en een lagere milieu-impact.
 3. Veerkrachtigheid: slimme steden zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en uitdagingen dankzij hun gebruik van geavanceerde technologieën.
 4. Betrekken van bewoners: slimme steden benutten technologie om inwoners meer bij het stadsleven te betrekken en om hun input en feedback te verzamelen.
 5. Integratie van technologieën: slimme steden maken gebruik van een reeks technologieën, van Internet of Things (IoT) apparaten tot geavanceerde data-analyse, om hun doelen te bereiken.

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

Wat zijn voordelen van een Smart city?

Het idee van smart cities gaat verder dan technologische innovatie op het gebied van huisvesting alleen; het heeft het potentieel om onze stedelijke omgeving radicaal te veranderen ten gunste van alle inwoners. Cyclomedia belicht de voordelen die slimme steden kunnen bieden, van verbeterde efficiëntie en duurzaamheid tot grotere betrokkenheid van de burgers en veerkracht van de stad.

 1. Efficiëntie: Smart Cities kunnen stadsdiensten efficiënter maken, waardoor tijd en geld wordt bespaard.
 2. Duurzaamheid: door technologie te gebruiken om hulpbronnen efficiënter te beheren, kunnen Smart Cities bijdragen aan duurzaamheid.
 3. Levenskwaliteit: door technologie in te zetten om de levenskwaliteit van inwoners te verbeteren, kunnen Smart Cities een positieve impact hebben op het welzijn van de bevolking.
 4. Betrokkenheid: door gebruik te maken van technologie om de interactie tussen inwoners en de stad te vergemakkelijken, kunnen Smart Cities inwoners meer betrekken bij het stadsleven.

Bezoek onze pagina voor steden en overheid om meer te leren over hoe Cyclomedia kan bijdragen aan het creëren van slimme steden.

Uitdagingen voor smart cities

Ondanks de veelbelovende voordelen van slimme steden, zijn er ook uitdagingen en beperkingen die overwonnen moeten worden. Van vragen over privacy en beveiliging tot de noodzaak om de digitale kloof te overbruggen en te zorgen voor inclusiviteit. Cyclomedia belicht de uitdagingen die de implementatie en groei van slimme steden met zich meebrengen.

Het realiseren van een Smart City is geen gemakkelijke taak. Er zijn verschillende uitdagingen die moeten worden aangepakt:

Privacy en veiligheid: met de toenemende digitalisering van infrastructuur, een belangrijk aspect, wordt de beveiliging van data en de privacy van burgers het middelpunt van aandacht. Het beschermen van gevoelige informatie en het voorkomen van cyberaanvallen vormen grote uitdagingen.

Technologische integratie: het integreren van verschillende technologieën en systemen die in de stad aangelegd zijn, kan complex zijn. Oude en nieuwe infrastructuur moeten samenwerken, wat een enorme technische uitdaging kan vormen.

Kosten: het opzetten en onderhouden van Smart City technologieën kan kostbaar zijn. Overheden moeten manieren vinden om deze projecten goed te laten verlopen, te financieren en de kosten te rechtvaardigen.

Wat zijn onder andere onderdelen van een smart city?

Een smart city is meer dan alleen een abstract concept; smart cities bestaan uit talrijke technologieën en systemen die op elkaar inwerken om een efficiëntere en duurzamere stedelijke omgeving te creëren. Een slimme stad bestaat uit verschillende componenten die elk bijdragen aan het verbeteren van de stedelijke leefomgeving. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Slimme verlichting: straatverlichting die zich aanpast aan de behoeften van de omgeving, bijvoorbeeld door de helderheid te verminderen wanneer er geen voetgangers of voertuigen in de buurt zijn.
 2. Slim afvalbeheer: sensoren in vuilnisbakken die aangeven wanneer ze vol zijn en moeten worden geleegd, wat helpt bij het efficiënt plannen van afvalinzameling.
 3. Slim openbaar vervoer: openbaar vervoer dat real-time informatie biedt over dienstregelingen en vertragingen, wat helpt bij het verbeteren van de betrouwbaarheid en efficiëntie van het vervoer.

Slimme verkeerslichten

Een voorbeeld van smart city technologie is het gebruik van slimme verkeerslichten. Deze technologie maakt gebruik van sensoren en gegevensanalyse om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wat leidt tot minder verkeersopstoppingen en een vlottere doorstroming.

Dit concept, bekend als de 'groene golf', draagt bij aan een efficiëntere en milieuvriendelijkere stad.

Slimme verkeerslichten zijn een cruciaal onderdeel

Enkele toepassingen in grote steden zijn:

 1. Londen: in Londen worden slimme verkeerslichten gebruikt om de verkeersstroom te beheren tijdens piekuren en speciale evenementen. Ze helpen ook bij het verbeteren van de veiligheid door prioriteit te geven aan voetgangers en fietsers.
 2. Singapore: in Singapore worden slimme verkeerslichten ingezet om de verkeersdoorstroming te verbeteren en om noodvoertuigen sneller door het verkeer te laten rijden.
 3. Amsterdam: in Amsterdam worden slimme verkeerslichten gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze geven prioriteit aan fietsers en openbaar vervoer, waardoor de uitstoot van auto's wordt verminderd.
 4. Een ander voorbeeld van het gebruik van slimme verkeerslichten is in de Spaanse hoofdstad. In Madrid worden slimme verkeerslichten geïmplementeerd om de verkeersstroom te optimaliseren en congestie te verminderen. Dit draagt bij aan een efficiëntere mobiliteit in de stad.

Wat zijn voorbeelden van smart living?

Slimme afvalcontainers in een smart city zijn een innovatieve oplossing voor efficiënt afvalbeheer in smart cities. Ze zijn uitgerust met sensoren die het vulniveau van de container meten. Wanneer de container bijna vol is, wordt er automatisch een melding gestuurd naar het afvalbeheercentrum. Hierdoor kan het legen van de containers beter worden ingepland en worden onnodige ritten van vuilniswagens voorkomen.

Dit leidt tot minder CO2-uitstoot, minder verkeer en minder geluidsoverlast. Bovendien zorgt de tijdige lediging van de containers ervoor dat afval niet overloopt en de omgeving schoon blijft. Slimme oplossingen als deze kunnen ook bijdragen aan het sorteren van afval, omdat ze kunnen worden uitgerust met sensoren die verschillende soorten afval kunnen herkennen. Dit maakt een efficiëntere recycling mogelijk, wat bijdraagt aan een meer duurzame stad.

Hoe werkt slimme straatverlichting?

Slimme straatverlichting is een belangrijk onderdeel van een smart city. Deze geavanceerde lichtsystemen zijn voorzien van sensoren en verbonden met een netwerk, waardoor ze op afstand kunnen worden bestuurd en gemonitord. De verlichting kan worden aangepast op basis van de omstandigheden, zoals verstopte verkeersstromen op een bepaald tijdstip van de dag, weersomstandigheden, ongezonde concentraties fijnstof of de aanwezigheid van mensen of voertuigen.

Wanneer het rustig is, kunnen de lichten worden gedimd om energie te besparen. Als de sensoren voetgangers of auto's detecteren, kunnen de lichten automatisch feller worden voor betere zichtbaarheid en veiligheid. Slimme straatverlichting kan ook bijdragen aan de veiligheid van de stad door geïntegreerd te worden met beveiligingssystemen.

Slimme parkeerplaatsen in een smart city

Slimme parkeerplaatsen zijn een cruciaal onderdeel van de toekomstige slimme steden. Deze innovatieve parkeeroplossing maakt gebruik van sensoren en digitale technologieën om bestuurders in real-time informatie te bieden over beschikbare parkeerplaatsen in de stad.

Via een gebruiksvriendelijke app kunnen bestuurders de bereikbaarheid en beschikbaarheid van parkeerplaatsen zien aan de hand van camera's en voorspellingen, waardoor ze niet langer eindeloos hoeven te zoeken naar een vrije plek. Dit bespaart niet alleen tijd en brandstof, maar vermindert ook de verkeerscongestie en uitstoot van broeikasgassen in stedelijke gebieden.

Parkeertarieven optimaliseren op basis van vraag en aanbod

Bovendien kunnen slimme parkeerplaatsen helpen bij het optimaliseren van de parkeertarieven op basis van vraag en aanbod. Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het parkeergedrag en kunnen deze helpen bij stadsplanning en -ontwikkeling.

Slimme parkeeroplossingen kunnen verder worden uitgebreid met andere diensten, zoals elektrische laadstations voor auto's, waardoor ze bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame en efficiënte steden.

 

Smart Cities met Cyclomedia

Cyclomedia speelt een centrale rol in het creëren van smart cities. Met hun geavanceerde 3D technologieën en software bieden ze een scala aan oplossingen die steden efficiënter, duurzamer en leefbaarder maken. Door het creëren van gedetailleerde en nauwkeurige 3D modellen van de stad, kunnen gemeenten en overheden de stedelijke infrastructuur beter plannen, beheren en ontwikkelen.

Deze 3D modellen kunnen ook worden gebruikt voor het simuleren en testen van nieuwe stadsplannen en -projecten, waardoor eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Daarnaast biedt Cyclomedia's interactieve webapplicatie, Smart Smart, de mogelijkheid om heel Nederland in 3D te ervaren.

Smart City van Cyclomedia

De applicatie stelt gebruikers in staat om virtueel door steden te lopen of te vliegen, en biedt unieke inzichten in de stedelijke omgeving. Met onze oplossingen ondersteunt Cyclomedia steden in hun transitie naar slimme steden, waardoor ze beter kunnen inspelen op de behoeften van hun inwoners en de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Bij Cyclomedia zijn we volop bezig om met onze eigen data een smart city te verwezenlijken. Dit doen wij samen met publieke diensten, de overheid en verschillende kennisinstellingen.

Van het verbeteren van de mobiliteit tot het besturen van een smart city: wij doen dit om problemen op te lossen als verstopte verkeersstromen en ongezonde concentraties fijnstof. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Vooroplopend in de technologische transitie naar slimme steden

Wij zorgen voor een ongekende nauwkeurigheid en detail, door heel Nederland in 3D toegankelijk te maken met onze geavanceerde software. Deze software heeft een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.

De infrastructuur en diensten van een smart city worden verbeterd met behulp van de software van Cyclomedia in het kader van gemeenten en overheden. Het plannen van stedelijke ontwikkelingsprojecten, het ontwikkelen van stedelijke diensten en het voorbereiden en reageren op noodsituaties kan allemaal worden gedaan met behulp van het nauwkeurige 3D-model van de stad.

Hoe werkt smart mobility en smart economy in een smart city?

Slimme mobiliteit vermindert de afhankelijkheid van individuele auto's door de beschikbaarheid van deelauto's en efficiënt openbaar vervoer te vergroten. Transparantie in de verkeersinformatie verkort de reistijd.

In het netwerk en de cultuur van een smart city worden deze dingen gebruikt en ontwikkeld om bedrijfsprocessen te innoveren, om lokaal ondernemerschap te ondersteunen en biedt het toegang tot open data voor zakelijke kansen.

Dit versterkt de economie in een smart city en wordt indirect de gezondheidszorg én de grondstoffen efficiëntie in een smart city verbeterd. Dit alles om de stad mee te helpen voor een betere besluitvorming toekomst.

Goed om te weten

Transparante big data kan problemen oplossen

Het maken van doordachte en goed geïnformeerde beslissingen over stadsplanning, de smart economy en ontwikkeling door publieke organisaties in een smart city wordt gemakkelijker met de mogelijkheid om virtuele gebouwen te plaatsen en grondige simulaties uit te voeren.

De software van Cyclomedia geeft kennisinstellingen, bouwbedrijven en publieke organisaties een nuttig instrument voor het conceptualiseren, organiseren en uitvoeren van bouwprojecten in een smart city. Met behulp van deze software kunnen bedrijven de bouwplaats grondig inspecteren en tot op de millimeter nauwkeurig meten, waardoor de productiviteit en efficiëntie van het bouwproces toeneemt.

Welke producten helpen je als het om een smart city gaat?

Meest gebruikte producten

3DNL

Heel Nederland in een fotorealistisch 3D model
Ga naar product
Developer Portal

Onze data in je eigen applicatie
Ga naar portal
Precario

Inventarisatie gebruik gemeentegrond
Ga naar product

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

Een smart city is een stedelijke omgeving waarin geavanceerde technologieën worden ingezet om de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren, de efficiëntie van stedelijke operaties te verhogen en duurzaamheid te bevorderen. Deze technologieën omvatten onder meer IoT (Internet of Things), data-analyse, kunstmatige intelligentie en digitale connectiviteit.

Het slim maken van steden biedt tal van voordelen, zowel voor gemeenten als de inwoners. Zo kunnen smart cities de mobiliteit verbeteren, het energieverbruik optimaliseren, de veiligheid vergroten, de economische groei stimuleren en milieuvriendelijke praktijken bevorderen. Dit draagt bij aan een betere levenskwaliteit voor de inwoners en maakt steden aantrekkelijker voor investeringen en toerisme.

In Nederland zijn er verschillende steden die zich actief bezighouden met het ontwikkelen van smart city-initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Deze steden experimenteren met technologieën zoals slimme mobiliteit, energie-efficiëntie en datagedreven besluitvorming om de stad duurzamer en leefbaarder te maken.

Technologieën zoals IoT, big data-analyse en kunstmatige intelligentie kunnen smart cities helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens om beter inzicht te krijgen in stedelijke uitdagingen en het nemen van geïnformeerde beslissingen. Dit kan leiden tot efficiëntere dienstverlening, betere planning van stedelijke infrastructuur en een hogere levenskwaliteit voor de inwoners. Bij Cyclomedia zorgen we voor data die ingezet kan worden voor het werken aan en het blijven van een smart city

Er zitten verschillende voordelen aan smart cities. Hierbij valt te denken aan verbeterde mobiliteit dankzij slimme transportsystemen, efficiënter gebruik van hulpbronnen zoals energie en water, verhoogde veiligheid door surveillance en geavanceerde waarschuwingssystemen. Andere voordelen kunnen bijvoorbeeld betere luchtkwaliteit door groenere initiatieven zijn en een stimulans voor economische groei door innovatie en digitalisering.

Om een smart city te worden, moet een stad een holistische aanpak hanteren die technologische innovatie integreert in verschillende aspecten van stedelijke planning en operaties. Dit omvat het ontwikkelen van een strategie voor digitalisering, het investeren in infrastructuur voor connectiviteit, het betrekken van belanghebbenden en burgers bij het besluitvormingsproces en het continu evalueren en aanpassen van smart city-initiatieven.

Enkele uitdagingen voor smart cities zijn onder meer het waarborgen van privacy en gegevensbeveiliging, het overwinnen van digitale ongelijkheid om ervoor te zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot technologische oplossingen, het integreren van verschillende systemen en platforms om silo's te vermijden, en het ontwikkelen van duurzame financieringsmodellen voor smart city-projecten. Daarnaast kan het verkrijgen van voldoende steun van belanghebbenden en het opbouwen van voldoende technische expertise ook uitdagingen vormen.

We helpen je graag

Contact