Skip to main content

Inženýrství

Získávání poznatků promítáním návrhů do skutečného prostředí.

Obrazová data Cyclomedia poskytují přehled, protože můžete promítnout návrhy do skutečného prostředí. Pokud všechny zúčastněné strany používají stejné digitální snímky, je dopad projektu jasný všem. 

Při přípravě konkrétního projektu můžete získat informace a poznatky o skutečném místě a okolí. Kromě vizuální podpory vám obrazová data Cyclomedia umožňují také vzdáleně sledovat realizaci a dokončení vámi navržených projektů.

Předběžný výzkum a průzkum oblasti

Engineering

Pro inženýrské firmy, které se připravují na projekt, je nesmírně důležité prozkoumat danou oblast a získat přehled o současné situaci a prostředí, kde se má projekt realizovat.

Díky obrazovým datům společnosti Cyclomedia lze vybranou lokalitu zobrazit a prozkoumat rychle a efektivně online, aniž by bylo nutné místo navštívit. Data poskytují důležitou vizuální podporu při předběžném průzkumu pro projekt. Projekt lze promítnout do "živého prostředí", což výrazně zlepšuje komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami.

Podpora při přípravě nabídky

Při přípravě a definování nabídky musí být splněny požadavky zadavatele. Musí být proveden dobře podložený a přesný odhad navrhovaných prací a způsobu jejich provedení. Je třeba zmapovat záležitosti, jako je přístupnost, zásobovací trasy, územní rozvoj, dopravní řešení, odvodnění atd.

Aktuální snímky společnosti Cyclomedia umožňují nahlédnout do současné situace. Umožní vám přesně odhadnout potřebné úsilí, možné komplikace na místě a náklady spojené s pracemi.

Zjistěte více, kontaktujte nás