Skip to main content
Support for users

Podpora pro uživatele

Na stránce Servis a podpora najdete informace o našich školeních. Naleznete zde také zprávu o stavu služby pro případ jejího přerušení.

Stav Street Smart

Support for users Street Smart

Níže naleznete přehled stavu pro případ aktuálního přerušení služby. Zahrnuty budou všechny problémy, které způsobí výpadek delší než pět minut.

Setkali jste se s problémem, který zde není nahlášen? Pak prosím vytvořte lístek podpory na servisním oddělení. Snažíme se všechny problémy vyřešit co nejrychleji.

Navštivte náš online FAQ.

Contact Service desk

Školení pro uživatele

Společnost Cyclomedia nabízí bezplatné online školení pro nové uživatele aplikace Street Smart. Seznámíte se tak s jeho funkcemi, abyste mohli Street Smart a dostupná data maximálně využívat při každodenní práci.

Vytvoření účtu

Zapomenuté nebo resetované heslo

V řadě případů si můžete změnit heslo nebo požádat o nové heslo. To se týká uživatelů, kteří se přihlašují pomocí individuálního kódu a nepoužívají řešení jednotného přihlášení. Pokud se to týká vašeho účtu, klikněte na zde změnit heslo nebo požádat o nové.

Pomoc Street Smart

Aplikace Street Smart je vybavena rozsáhlou nápovědou. Kromě toho jsou k dispozici stručné úvodní příručky a videa, která vám mohou pomoci při používání aplikace Street Smart.

Portál nápovědy Street Smart