Skip to main content
Street Ortho

Street Ortho

Street Ortho

Vysoce detailní věrný orto snímek silnice a jejího bezprostředního okolí bez překážek v podobě stromů, mostů, nadjezdů nebo pohybujících se objektů. Street Ortho se generuje z našich mračen bodů LiDAR a cyklorámů, které jsou synchronizovaně shromažďovány naším mobilním mapovacím systémem. Jejich kombinací vytvoříme skutečnou ortofotomapu od základu.  

Street Ortho společnosti CycloMedia rychle převádí realitu do digitální vizualizace. Ať už je vaším cílem analýza silniční sítě, mapování celých oblastí nebo aktualizace mapových dat menších oblastí uvnitř, Street Ortho umožňuje provést úkol s vysokou přesností.

Kromě jednotlivých podkladových vrstev je přidanou hodnotou zobrazení dvou výškových vrstev jako statického mračna bodů. Vypněte je pro jasnou viditelnost povrchu země a silnic nebo je zapněte pro zobrazení obrysů fasád budov a dalších objektů podél silniční sítě ve veřejném prostoru.

Detekce objektů

S velikostí pixelu 2 cm je detailnost ortofotografií dostatečně vysoká, aby bylo možné jasně identifikovat objekty i v zastíněných oblastech. Jas a kontrast si můžete upravit i sami. 

Díky rozdělení mračna bodů do výškových vrstev se samostatně zobrazuje také výška objektů. To umožňuje například identifikovat skutečné obrysy fasád vedle použití pouze obrysů střech na základě leteckých snímků.