Skip to main content

Telekomunikace

Zvýšená složitost trhu

Telekomunikační odvětví se v průběhu let stalo stále složitějším trhem, na kterém sílí konkurenční tlak. Mnoho účastníků trhu soupeří o stejné zákazníky, a to jak z řad podnikatelů, tak spotřebitelů. Současně existuje obrovský tlak na inovace a investice do síťové infrastruktury a provozních činností.

Při zavádění nejnovějších a nejmodernějších síťových technologií a vysoce náročných služeb, jako jsou FTTX a 5G, jsou řešení geoprostorových dat nezbytná. Klasické obchodní případy v oblasti telekomunikací jsou:

  • Výhoda doby uvedení na trh: rychlejší přístup k příjmům a zvýšení podílu na trhu.
  • Snížení výdajů na CAPEX: více kapitálu na zavádění FTTX a 5G na větších územích.

Společnost Cyclomedia, která je lídrem na trhu v oblasti lokalizačních informací, si uvědomuje, že špatná data způsobují chyby, zpoždění a nesplněné závazky, které vedou k překročení nákladů a odlivu zákazníků. Proto společnost Cyclomedia vidí rostoucí poptávku u společností Telco po využití geoprostorových lokalizačních dat a informací, konkrétně pro dva případy použití:

Ověřování síťových prostředků

V důsledku rychlého rozšiřování (mobilních) sítí v posledních desetiletích často chybí dokumentace současného majetku. K identifikaci aktiv se obvykle používají osobní průzkumy na místě, které jsou však nákladné, náchylné k chybám a časově náročné. Použitím dat Cyclomedia potřeba osobního průzkumu ve velkém rozsahu odpadá. Tím se zkracují podrobné projekční/předprojektové práce, takže lze rychleji přejít k zajištění zařízení a výstavbě.

Plánování a optimalizace trasy optických vláken

Tradiční ruční prohlídky a kontroly v terénu jsou nákladné, časově náročné a vyžadují velké množství zdrojů - nemluvě o tom, že vystavují zaměstnance a dodavatele nebezpečným situacím. Geoprostorová lokalizační data a poznatky společnosti Cyclomedia pomáhají snížit nebo eliminovat potřebu osobních prohlídek na místě a usnadňují plánování optimálních tras optických vláken, které vedou například přes "jednodušší" povrchové materiály nebo se vyhýbají stávajícím stavbám.

Další informace o FTTX

Balíček Telco

Vyvinuli jsme datový balíček přizpůsobený potřebám trhu Telco. Kromě vysoce kvalitních snímků a dat bodového mračna obsahuje balíček soupis sloupů, přípojných zařízení, šachet a kanalizace, ventilů, skříní a požárních hydrantů, stromů a mapování ploch (mapování typu povrchu).

Máte zájem o ukázku?

Klikněte na tlačítko a my vás budeme kontaktovat, abychom vám ukázali naše data a řešení pro trh Telco.

Požádat o demo