Skip to main content

Blog | 13 July 2023

Wordt Wenen weer de meest verkeersveilige hoofdstad?

Het is bijna zover...

Binnenkort verschijnt de tweede editie van het jaarlijkse Urban Road Safety Index-onderzoek naar de perceptie van verkeersveiligheid in Europese hoofdsteden. Wie voelt zich veilig, en wie niet? In deze blog blikken we alvast vooruit!

Cyclomedia doet in samenwerking met onderzoeksbureau Multiscope dit jaar opnieuw onderzoek naar verkeersveiligheid in de ogen van weggebruikers uit 16 Europese hoofdsteden. De eerste editie van de Urban Road Safety Index stond vorig jaar garant voor enkele opmerkelijke resultaten. 

Neem de locatie van de meest veilige hoofdsteden. Die bevinden zich niet in het traditionele economische centrum van Europa – van Madrid via Londen tot Berlijn. De meest verkeersveilige stad volgens inwoners was Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. 

Op een tweede plek stond de hoofdstad van Polen: Warschau. Helsinki in Finland sloot vorig jaar de top-3 af. Het is dus zeker niet zo dat de welvaart die de meer westerse gelegen landen eigen is, automatisch leidt tot meer verkeersveiligheid.

Moderne infrastructuur

Ook verrassend is dat Amsterdam vorig jaar in de Urban Road Safety Index pas op een elfde plek te vinden was. Amsterdam, met z’n moderne infrastructuur, met z’n strak afgewerkte rotondes en gescheiden tram,-, bus- en fietspaden, stond daarmee in de onderste helft van de lijst. 

Dit, stelden geënquêteerde Amsterdammers ietwat geheimzinnig, lag niet perse aan de kwaliteit van de wegen. Amsterdamse wegen zijn top, gaven Amsterdammers als signaal af, maar óók gaven ze ook aan zich vaak niet veilig te voelen op de weg. Huh? In een volgende blog, naar aanleiding van het 2023-onderzoek komen we op dit raadsel terug.

Naast verrassende waren er ook wel logische resultaten. Rome, opgericht in het jaar 753 voor Christus, is allesbehalve gebouwd voor modern verkeer. Tegelijk is het een immens drukke stad met bijna drie miljoen inwoners. Het mag dan ook geen wonder heten dat de stad door bewoners als verkeersonveilig wordt beschouwd. 
 

Nog maar twee maanden wachten

Op het Urban Safety Index-onderzoek 2023 is het nog maar twee maanden wachten. Begin september worden de resultaten onthuld. Hamvraag is: als er verschillen te zien zijn in de resultaten, duiden die er dan op dat overheden hun doelen aan het bereiken zijn? 

De dominante partij op het gebied van regelgeving op dit gebied is steeds meer Europa. Zo presenteerde de Europese Commissie (EC) in 2021 haar Sustainable en Smart Mobility Strategy. Gestelde doelen zijn dat het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030 halveert en dat er tegen 2050 geen verkeersdoden meer zijn: het Vision zero-denken.

Met opeenvolgende richtlijnen bepaalt de EC sinds een aantal jaar hoe het Europese wegennet eruit moet zien, aan welke veiligheidsstandaarden voertuigen moeten voldoen, hoe veilig weggedrag kan worden gestimuleerd, enzovoorts. 
 

Platform voor overheden

De door de Commissie geïnitieerde European Road Safety Charter functioneert daarbij als platform voor overheden, bedrijven, scholen en andere organisaties om kennis te delen en initiatieven op te zetten.

Aan nationale en lokale overheden vervolgens is het om Europese regelgeving te interpreteren en implementeren én ook om Europese en bestaande  wet- en regelgeving op elkaar af te stemmen. 

Wat brengen al die initiatieven op? Lokale en nationale overheden doen hun eigen onderzoek, de Brusselse non-profit European Transport Safety Council doet onderzoek naar onder andere aantallen verkeersdoden in de hele Europese Unie. 
 

Met vergelijkingsmateriaal

Wat tot vorig jaar nog niet bestond, was breder onderzoek naar de perceptie van burgers: wat leveren al die resultaten nou op? Dat onderzoek voegt Cyclomedia toe aan het debat, ditmaal dus voor het eerst ook met vergelijkingsmateriaal jaar op jaar. 

Daarnaast, en tot slot, zoomt het onderzoek nadrukkelijker in op het thema duurzaamheid. Met alle ontwikkelingen op het gebied van elektrisch verkeer en deelmobiliteit zijn er volop kansen en scenario’s om de stad in rap tempo schoner te maken. Maar de uitrol van die schone elektrische voertuigen blijkt toch wel met flinke veiligheidsrisico’s gepaard te gaan – vooral omwille van de snelheid van alle elektrische steps, scooters en skateboards.

Wat zouden stedelingen het belangrijkst vinden: het duurzame gemak van de e-bike, of veiligheid?