Skip to main content

Verkrijg inzichten uit data en gebruik deze om een betere wereld te creëren.

Objectdetectie

Cyclomedia gebruikt gepatenteerde software voor asset-extractie, om informatie uit LiDAR en beeldmateriaal te extraheren. Zo verzamelt u snel en kosteneffectief waardevolle data over al uw ‘assets’ zoals lichtmasten, (verkeers-)borden, bomen, putdeksels, wegmarkeringen, verkeerslichten en billboards. En ook schade aan het wegdek kan automatisch worden gedetecteerd.

De set met gegevens over uw assets en wegen kunt u ontvangen als database, maar kan ook visueel worden gepresenteerd in Street Smart, onze web viewer, als een datalaag.

Verkeersborden

Een inventarisatie van verkeersborden levert niet alleen een database op met de verkeersborden in een bepaald gebied, maar bevat ook het type of de categorie van het bord, de azimut en de tekst van het bord. Hierdoor kunt u:

 • Snel en eenvoudig inspecties en beoordelingen van de onderhoudsstatus uitvoeren.
 • Een nauwkeurige aanbesteding doen.
 • De verkeersveiligheid in uw regio analyseren.

Lees verder

Wegmarkeringen

Het in kaart brengen van PFC-wegmarkeringen (Point Feature Class) levert een dataset op met alle wegmarkeringen in een bepaalde regio. Naast puntobjecten (Road Markings) leveren we ook een lijnen bestand (Lane Striping). Dit geeft u een volledig overzicht van alle belangrijke functies om:

 • Eenvoudig en nauwkeurig een begroting te maken.
 • Moeiteloos en nauwkeurig onderhoud te plannen.
 • Prestatiecontracten te valideren.
 • De veiligheidsomstandigheden van het verkeer te analyseren.

Openbare verlichting

De basisvoorwaarde voor het upgraden van bestaande straatverlichtingssystemen is een uitgebreid en compleet digitaal verlichtingsregister. Cyclomedia kan dit snel en kostenefficiënt realiseren dankzij de geautomatiseerde objectdetectie op basis van beeldmateriaal en puntenwolken. Een inventarisatie van Openbare Verlichting bestaat uit een dataset met daarin de locatie van alle openbare verlichting, inclusief een indicatie van het type (Staande verlichting, Hangende verlichting, Wandverlichting, Tunnelverlichting, Overig).

Reclameborden

Cyclomedia detecteert op een automatische manier alle reclame-uitingen in een stad die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld gevelreclames, uithangborden, raamreclames, abri's, vlaggen, sandwichborden, naamplaten en grote menukaarten. Zowel locatie, type reclame-uiting en maatvoering worden automatisch verzameld. Steden kunnen deze inzichten gebruiken om bijvoorbeeld om op een efficiënte en consistente manier reclamebelastingen te innen. Met reclamebelasting kan een gemeente de reclame in de openbare ruimte terugdringen en op die manier bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de stad.

Precario

Het zorgvuldig, geloofwaardig en verantwoordelijk innen van de belasting op precario-objecten is van groot belang. Echter, in de praktijk vaak niet zo eenvoudig en een tijdrovend proces. Met het beeldmateriaal van Cyclomedia en het automatisch herkennen van objecten hierin met behulp van AI, kan een enorme efficiëntieslag gemaakt worden in het precario heffingsproces van een gemeente. Luifels, terrassen, uitstallingen, tankstations, reclame-uitingen en bouwdepots worden nauwkeurig in kaart gebracht. Deze datasets maken de controle van precario-objecten in de buitenruimte makkelijker, en de analyse vollediger. Lees verder >

Verkeersveiligheid data

Verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda`s. Met de Verkeersveiligheid data van Cyclomedia zet u een mooie eerste stap naar een veiligere omgeving en worden de infrastructurele kenmerken per wegsegment geïnventariseerd. De Verkeersveiligheid data van Cyclomedia levert u meer inzicht in de bestaande situatie in relatie tot de verkeersveiligheid van uw omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat de kwaliteit en de afmetingen van het wegdek zijn en of er wegscheidingen aanwezig zijn voor het splitsen van snel en langzaam verkeer. Lees verder >

Automatische Wegdek-analyse

Cyclomedia ontwikkelde samen met Arcadis een product voor het automatische detecteren van schade aan het wegdek met behulp van beeldmateriaal en puntenwolken. Het leveren van een geautomatiseerde, schaalbare oplossing volgens de huidige visuele inspectiemethoden zoals CROW (146b) bespaart wegbeheerders aanzienlijk veel tijd en geld. De beschikbare budgetten voor wegonderhoud kunnen efficiënter en op de juiste locatie worden ingezet.

 • Registreren wegdefecten | “Ground level truth” van de staat van het wegdek van hoge kwaliteit.
 • Classificatie van individuele wegdefecten | Volgens ​de CROW klassen.
 • Beoordeling van individuele wegdefecten | Bepaling van type, (werkelijke) omvang en ernst.
 • Weergave van resultaten | Classificatie en beoordeling van 100 meter wegvakken, op basis van aggregatie individuele wegdefecten.

Lees verder

Cyclomedia Insights360 Platform

Cyclomedia's Insights360-platform past machine learning toe op ons beeldmateriaal en LiDAR-data, en realiseert een ongeëvenaarde volledigheid en nauwkeurigheid in geautomatiseerde "asset-extraction".

Insights360 screen capture from Coral Gables, FL
 • Geautomatiseerde detectie van assets met precisie 
 • Extractie van zeer nauwkeurige, eenvoudige of complexe metingen
 • Detectie van wijzigingen ten opzichte van eerdere datasets
 • Bijna onbeperkte schaalbaarheid van analisten verdeeld over meerdere locaties

Wat we doen