Skip to main content

Explora el potencial de les dades per crear un món millor demà.

Detecció d'objectes

Cyclomedia utilitza programari d'extracció patentat, desenvolupat internament per extreure informació de dades LiDAR i dades visuals. Pots recopilar de forma ràpida i econòmica el gran inventari del teu mobiliari urbà, com fanals, semàfors, senyals horitzontals  i verticals (trànsit), arbres, clavegueram i senyalització. Es poden detectar tots els actius visibles de la via pública. Vegeu més avall per obtenir més detalls sobre alguns exemples. 

Cartografia d’Àrees

Area mapping

Cyclomedia categoritza l'ús de l'espai públic a través de l'inventari dels tipus de superfície (des de nivell carrer) i/o les classes superficials. Aquest producte es basa en imatges de Street Ortho de Cyclomedia i es pot utilitzar per obtenir dades bàsiques. 

La cartografia d'àrea digital és la base per al desenvolupament de la seva ciutat en una ciutat del futur. Només amb una inspecció fiable, precisa i completa de l'estat actual es pot planificar i implementar un nou espai públic a la seva ciutat amb un enfocament centrat en el ciutadà.

Vés a la pàgina amb detalls 

Senyalització vertical

Un inventari de senyals de trànsit no només li proporciona una base de dades amb senyals de trànsit d'una àrea específica, sinó que també inclou el tipus de senyal o categoria, l'azimut del senyal, i el seu text. 

Això us permet: 

 • Fer inspeccions i avaluacions d’estat ràpides i fàcils. 
 • Ajustar les licitacions de les contractes de serveis. 
 • Analitzar la seguretat viària. 

Senyalització horitzontal

Un inventari de senyals de trànsit PFC (classe d’entitat puntual) li proporciona una sèrie de dades que contenen les senyals de trànsit d'una determinada àrea, que consisteix en punts i línies. Això us ofereix una visió general completa de totes les característiques importants per a: 

 • Pressupostar de manera fàcil i precisa. 
 • Planificar el manteniment sense esforç i amb precisió. 
 • Validar contractes de manteniment.. 
 • Analitzar les condicions de seguretat viària. 

Enllumenat públic

El requisit bàsic per millorar els sistemes d’enllumenat públic existents, és un registre digital complet dels seus elements. Cyclomedia els pot obtenir de forma ràpida i econòmica amb la detecció automàtica d'objectes basada en imatges i núvols de punts. Un inventari d'enllumenat públic consisteix en un conjunt de dades que inclou tots els seus elements, mostrant també el seu tipus (il·luminació de peu, il·luminació penjant, il·luminació de paret, il·luminació túnel, altres). 

Cartells i tanques publicitàries

Cyclomedia detecta automàticament tots els anuncis d'una ciutat visibles des de la via pública. Per exemple, anuncis en façanes, cartells, aparadors, marquesines d'autobús, banderes, cartells, plaques d'identificació i grans tanques publicitàries.  La ubicació, el tipus d'anunci i les dimensions es capturen automàticament. Les ciutats poden utilitzar aquestes dades, per exemple, per recaptar impostos publicitaris de manera eficient i coherent. A més, amb l'impost publicitari, el govern municipal pot reduir la publicitat en espais públics i contribuir així a millorar la qualitat de vida de la ciutat. 

Plataforma Cyclomedia Insights360

La plataforma Insights360 de Cyclomedia aplica tècniques d'aprenentatge automàtic a les nostres imatges i dades LiDAR, produint precisió i integritat en l'extracció automàtica d'actius. 

Insights360 screen capture from Coral Gables, FL
 • Detecció automàtica precisa d'actius  
 • Extracció de mesures molt precises, senzilles o complexes  
 • Detecció de canvis en comparació amb els cicles de captura anteriors 
 • Adaptabilitat gairebé il·limitada d'analistes distribuïts en múltiples ubicacions 

Què fem