Skip to main content
Area mapping header

Cartografia d’Àrees

Introducció

Are mapping - block 1

Cyclomedia categoritza l'ús de l'espai públic a través de l'inventari dels tipus de superfície (des de nivell carrer) i/o les classes superficials. Aquest producte es basa en imatges de Street Ortho de Cyclomedia i es pot utilitzar per obtenir dades bàsiques. 

La cartografia d'àrea digital és la base per al desenvolupament de la seva ciutat en una ciutat del futur. Només amb una inspecció fiable, precisa i completa de l'estat actual es pot planificar i implementar un nou espai públic a la seva ciutat amb un enfocament centrat en el ciutadà. 

El procediment

Area mapping - block 2

Basat en cycloramas 3D d'alta definició i Street Ortho, Cyclomedia li proporciona la classificació de superfície corresponent. Diferenciem vuit categories i cinc classes superficials diferents. Aquesta informació s'extreu automàticament i en molt poc temps amb l'ajuda d'algoritmes utilitzant intel·ligència artificial. Per garantir una òptima qualitat de les dades, els resultats de la seva extracció segueixen un procés de control de qualitat manual al final.