Skip to main content

Un munt de dades Visuals riques,ràpides i de fàcil accés.

Street Smart

Street Smart interface

Street Smart és el visualitzador web interactiu per a tots els continguts de Cyclomedia: Cycloramas, imatges aèries i núvols de punts. La interfície fàcil d'utilitzar proporciona un accés ràpid i fàcil a totes les dades. Tant les dades recents com les històriques estan disponibles a Street Smart, el que li permet detectar canvis i veure l'evolució al llarg dels anys. Moltes altres característiques inclouen diferents nivells de dades i la nostra funcionalitat Measure Smart, que li permet fer mesures de forma ràpida i senzilla en Cycloramas. 

Street Smart es pot utilitzar de manera "aïllada" o en el marc d'altres sistemes GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica) existents, utilitzant l'API Street Smart. 

Vés a la pàgina amb detalls

Cycloramas

Un Cyclorama és una fotografia panoràmica de 360 graus amb una resolució molt alta, un excel·lent posicionament i orientació i una gran qualitat d'imatge. Els cycloramas proporcionen una visió digital fiable i objectiva dels espais públics a peu de carrer. L'alta qualitat i resolució proporciona claredat als usuaris per veure detalls com ara números de finca, característiques d'infraestructura, i condicions d'actius i immobles. Podeu veure, valorar i analitzar tot sense haver de sortir i visitar la ubicació real en persona. 

Vés a la pàgina amb detalls

LiDAR Point cloud Cyclorama

LiDAR Point cloud

Cyclorama

Núvol de punts LiDAR

LiDAR Point Cloud

El núvol de punts LiDAR de Cyclomedia és un núvol de punts tridimensional de molt alta densitat. Cyclomedia aporta el benefici afegit de capturar dades de LiDAR mentre captura les nostres imatges del Cyclorama.  Gràcies a aquest mètode de captura simultània garantim els més alts nivells de qualitat i precisió. Millorem encara més les dades de LiDAR processant-les amb el nostre programari CycloPositioner, per millorar la seva precisió posicional i l'alineació perfecta en l'espai 3D amb les nostres imatges. Això, juntament amb els colors naturals processats en el núvol de punts dels nostres Cycloramas, fa del núvol de punts LiDAR una font d'informació amb qualitat de realitat fotogràfica i totalment tridimensional. 

Vés a la pàgina amb detalls

Street Ortho

Street Ortho

Una Street Ortho és una ortofoto de la carretera i el seu entorn directe, sense obstacles d’arbres, ponts, passos elevats o objectes en moviment. Street Ortho es genera a partir de núvols puntuals i cyclorames capturats pel nostre sistema de cartografia mòbil. Combinant-los, creem una veritable ortofoto des del terra. 

Vés a la pàgina amb detalls

Street Smart per a ArcGIS

Integrations

Street Smart és el visualitzador web interactiu per a tots els continguts de Cyclomedia: Cycloramas, imatges aèries i núvols de punts. La interfície fàcil d'utilitzar proporciona un accés ràpid i fàcil a totes les dades. Tant les dades recents com les històriques estan disponibles a Street Smart, el que li permet detectar canvis i veure l'evolució al llarg dels anys. Moltes altres característiques inclouen diferents nivells de dades i la nostra funcionalitat Measure Smart, que li permet fer mesures de forma ràpida i senzilla en Cycloramas. 

Street Smart es pot utilitzar de manera "aïllada" o en el marc d'altres sistemes GIS existents, utilitzant l'API Street Smart. 

Vés a la pàgina amb detalls

Què fem