Skip to main content

Telecomunicacions

Amb el temps, la indústria de les telecomunicacions s'ha convertit en un mercat cada vegada més complex i altament competitiu.   Un gran nombre d'empreses involucrades en el mercat competeixen pels mateixos clients, tant empreses com consumidors. Al mateix temps, hi ha una enorme pressió sobre la innovació i la inversió en infraestructura de xarxa i activitats operatives.

Com a líder del mercat en el camp de la intel·ligència de localització, Cyclomedia ha desenvolupat solucions especialitzades per a la indústria de les telecomunicacions. Mitjançant la captura, anàlisi i ús de la informació dels actius de xarxa de manera més intel·ligent, Cyclomedia impacta positivament en un dels principals problemes de la indústria de les telecomunicacions amb un model de negoci estrangulat a causa de les pressions de despeses d'explotació i la rotació dels clients.

Per a la planificació i disseny de xarxes i per a la construcció i manteniment, és clau entendre el context de la ubicació.

Cyclomedia proporciona:

  • VISIÓ: els coneixements necessaris sobre un lloc concret, el seu context i percepció (per exemple, béns, edificis i carreteres).

 

  • ACCELERACIÓ: més i millor informació condueix a una millor i més ràpida presència al mercat i crea un avantatge competitiu crucial per millorar la satisfacció del client.

 

  • COL·LABORACIÓ: tota la informació i visió són accessibles directament per a totes les parts implicades, aportant una projecció visual coherent i clara i el context de la situació.

Per a més informació, contacta amb nosaltres