Skip to main content

Urban Road Safety Index 2023

Jak si stojí 25 evropských měst z hlediska bezpečnosti silničního provozu?

Stáhnout

Pocit bezpečí

Místní samosprávy po celém světě mají cíl: Vision Zero. Do roku 2050 už žádné úmrtí na silnicích.

Svět mobility a bezpečnosti silničního provozu se neustále mění. Objevují se nové způsoby dopravy, například sdílené jízdy a elektromobily. Bezpečné místo v dopravě si stále více žádá také cyklistika.

V evropských městech mají lidé pocit, že silnice nejsou tak bezpečné jako dříve. To vede k otázkám: Jaké jsou největší problémy? Co mohou vlády, společnosti a úřady udělat pro to, aby byly silnice v evropských městech bezpečnější?

V roce 2022 společnost Cyclomedia poprvé spustila tento index. Provedli jsme průzkum nazvaný Městské silnice
Safety Index. V roce 2023 jsme se ptali 7,515 lidí, kteří používají silnice ve 25 evropských městech.
Chtěli jsme zjistit, jak bezpečně se cítí, když jsou na silnici. Ptali jsme se také, zda se vyhýbají určitým dopravním situacím a zda obyvatele vůbec čeká veškerá tato (elektrická) sdílená mobilita v provozu.

Co si lidé myslí, že může vláda udělat, aby přispěla k naplnění Vize nula?

Rozdíly ve vnímání bezpečnosti silničního provozu ve 25 evropských městech.

The Urban Road Safety Index 2023

Stáhnout