Overslaan en naar de inhoud gaan
Aerial header

Luchtfoto's

In Nederland verstrekt Cyclomedia twee soorten luchtfoto’s, beide beschikbaar in onze webviewer, Street Smart.

  • Stereo luchtfoto's.
  • Oblique luchtfoto's 

Stereo luchtfoto’s

Sinds 2008 verstrekt Cyclomedia jaarlijks luchtfoto’s van heel Nederland in een haarscherpe resolutie van 10 cm. De luchtfoto’s worden gemaakt van eind februari tot eind oktober, maar zo veel mogelijk in de bladloze tijd van het jaar, om de goede zichtbaarheid van objecten op de grond te garanderen.

De Stereo luchtfoto’s hebben een gegarandeerde geometrische kwaliteit. Het is het foto-bronbestand voor gebruik in de officiële digitale kaart van Nederland, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De stereo luchtfoto wordt gebruikt door alle belangrijke ingenieursbureaus voor hun BGT-, BAG- en GBKN-kaarten.

Aerial

Oblique-luchtfoto’s

Oblique-luchtfoto’s zijn luchtfoto’s genomen in een hoek van 45º, in tegenstelling tot verticale luchtfoto’s. Met deze Cyclomedia luchtfoto’s kunt u elk object in de openbare ruimte vanuit de vier windrichtingen bekijken (noord, oost, zuid en west). De oblique-beelden zijn elk jaar opnieuw voor heel Nederland beschikbaar.

Oblique aerial

Oblique-beelden kunnen effectief worden gebruikt in onder andere de volgende werkprocessen:

  • Visuele interpretatie van alle soorten gebouwen
  • Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
  • Wijzigingen detecteren voor gemeentelijke administraties zoals WOZ, GBKN, BAG en BGT
  • Verlenen van vergunningen, beroepen en bezwaren
  • Openbare orde en veiligheid

Oblique-beelden geven u nog meer informatie over een locatie. De combinatie van beelden op straatniveau (cyclorama’s), traditionele luchtfoto’s en oblique geven u een goed beeld van alle zijden van gebouwen en objecten. Daarnaast kunnen ook niet-toegankelijke gebieden, die niet te zien zijn vanaf de openbare weg, worden bekeken met behulp van de oblique-foto’s.

In Street Smart heeft u een compleet overzicht van alle beeldtypes, inclusief geo-datalagen. Gedetailleerd, duidelijk en alles volledig geïntegreerd in één weergave.