Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbare orde en veiligheid

Bijna alle dagelijkse werkzaamheden binnen de openbare orde en veiligheid zijn te koppelen aan een locatie. Cyclomedia biedt rijke visuele en ruimtelijke informatie voor nood- en hulpdiensten. Snelle reactietijden zijn cruciaal voor alle noodsituaties. Cyclorama’s en luchtfoto’s geven een totaalbeeld van de situatie, waardoor de locatie én haar omgeving sneller inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. Een visuele controle op afstand helpt bij het bepalen van prioriteiten, verantwoordelijkheden, veilige en snelle toegangsroutes voor nooddiensten en de vereiste apparatuur. Het is een belangrijk hulpmiddel bij planning van de geschiktste en effectiefste reactie in geval van nood.

Visuele ondersteuning voor meldkamers

In een meldkamer telt elke seconde. Zodra een melding binnenkomt, is het essentieel zo snel mogelijk inzicht te hebben in de exacte locatie van de melding en de directe omgeving. Cyclomedia biedt de waardevolle inzichten die de meldkamer nodig heeft. 

Wanneer er bijvoorbeeld een brandmelding is, wordt het pand in kaart gebracht met gedetailleerde informatie over het gebouw. Vragen zoals: “Waar zijn de deuren?”, “Hoe is de constructie van het gebouw?” en “Hoeveel verdiepingen zijn er?” kunnen direct worden beantwoord. Daarnaast is er waardevolle informatie beschikbaar over het hele getroffen gebied. Zeer relevant, als er bijvoorbeeld scholen of opslagfaciliteiten voor chemisch afval in de buurt zijn. Op basis van het verworven inzicht kan snel besloten worden over de inzet van het juiste materiaal.

Toegangsroutes worden geanalyseerd om de toegang voor de hulpdiensten (brandweer en ambulance) te optimaliseren. Hulpdiensten kunnen direct worden geïnformeerd over mogelijke gevaren en belemmeringen op de locatie. Dit vermindert de reactietijden tot een minimum en redt levens.


 

Cruciale informatie voor politiediensten

Grondige voorbereiding is cruciaal voor elke politietaak. Informatie over de locatie en de directe omgeving is uitermate belangrijk. Met het beeldmateriaal van Cyclomedia kan een situatie ter plekke online en op afstand verkend en beoordeeld worden.

Straatfoto’s (Cyclorama’s) geven vanaf de openbare weg een beeld van een locatie. Alle relevante detailinformatie wordt vastgelegd in de Cyclorama’s (lantaarnpalen, straatmeubilair, enz.). Dit is een waardevolle toevoeging voor het veldwerk tijdens een onderzoek. Risico’s en potentiele gevaren kunnen vooraf bij een briefing goed in beeld worden gebracht. En achteraf levert het beeldmateriaal belangrijke visuele ondersteuning voor de de-briefing van een actie.

Veiligheid bij evenementen

Veel partijen zijn betrokken bij de organisatie van een groot evenement waarbij met veel zaken rekening moet worden gehouden. Een belangrijk aspect is algemene veiligheid. Om deze reden gebruiken politiediensten vroeg in het proces beeldmateriaal om zich voor te bereiden op een evenement. Visuele data over de locatie van het evenement, beeldemateriaal en LiDAR-puntenwolken, zijn een belangrijk hulpmiddel bij het besluit hoe hulpdiensten en crowd management moeten worden geïmplementeerd.

Met dit inzicht kunnen de beste locaties voor afzettingen van wegen worden bepaald en de veiligheid gedurende het evenement worden vergroot. Ook de locaties voor het plaatsen van veiligheidscamera’s kan goed aan de hand van het beeldmateriaal worden bepaald.

Meer weten? Neem contact op!

Machiel de Roode

Accountmanager