Overslaan en naar de inhoud gaan

Assetmanagement

Effectief assetmanagement van grote aantallen objecten in de openbare ruimte vereist nauwkeurige locatie- en objectinformatie. Cyclomedia biedt de beste beelddata en slimme algoritmes voor waardevolle informatie over objecten zoals wegmarkeringen en verkeersborden.

Combineer deze met je kennis als professional en til je asset management naar een hoger niveau.

Wat is de definitie van assetmanagement?

Assetmanagement, ook wel vermogensbeheer genoemd of als asset management geschreven, is het systematisch en gecoördineerd beheer van fysieke, financiële, informatieve en menselijke activa om de waarde en prestaties te maximaliseren. Asset management omvat het hele proces van het beheren van investeringen namens anderen, met als doel het behalen van specifieke financiële doelstellingen binnen de grenzen van een bepaald risicoprofiel.

In de context van fysieke activa, zoals infrastructuur, gebouwen en apparatuur, omvat assetmanagement het hele levenscyclusproces van planning, acquisitie, gebruik, onderhoud, en uiteindelijk vervanging of verwijdering van activa. Het doel is om de totale kosten van eigendom te minimaliseren terwijl de functionaliteit en betrouwbaarheid worden gemaximaliseerd.

In de financiële sector verwijst assetmanagement naar het beheer van investeringen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en andere financiële activa. Professionele vermogensbeheerders nemen investeringsbeslissingen en voeren transacties uit in het belang van hun cliënten, vaak met het doel om vermogen te laten groeien of inkomsten te genereren.

Assetmanagement is dus een breed en veelzijdig veld dat zowel de fysieke als financiële aspecten van activabeheer omvat.

Goed om te weten

Allles over asset management

Wat bedoelen we met een asset?

Asset kan worden gedefinieerd als: “Een asset is een item, ding of entiteit die potentiële of actuele waarde heeft voor een organisatie”. Assetmanagement gaat dus over het beheren van activa.

De assets (activa) die je met Cyclomedia kunt beheren zijn alle objecten in de openbare ruimte. Hieronder vallen fysieke assets als verkeersborden, bankjes, prullenbakken, lantaarnpalen, vangrails en putten. Wij helpen asset managers met het uitvoeren en optimaliseren van hun werk. 

Goed om te weten

Assetmanagement strategie

Assetmanagement is het beheren van (primair fysieke) assets met het doel daar meerwaarde mee te creëren. Het betreft de gehele levenscyclus van een asset; van het selecteren tot het wegdoen en alle fases daartussen.

Bij asset management gaat het om het vinden van de juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico's. Hierbij moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met kader van wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

Dit houdt in dat prestaties, veiligheid, de risico's en kosten van een asset van grote invloed zijn op besluitvorming om de strategische doelen te realiseren. Goed assetmanagement staat ten dienste van de organisatie en haar stakeholders.

Goed om te weten

Strategisch asset management plan met Cyclomedia

Het bestaan van assets en alle aan assets gerelateerde activiteiten moeten terug te herleiden zijn naar de doelstellingen, prestaties en het beleid. Goed asset management is dan ook van groot belang. 

Met Street Smart van Cyclomedia en ons product GEO objects+ kan asset management voor gemeenten, waterschappen en provincies vrijwel geheel geautomatiseerd worden.

De hele infrastructuur wordt in kaart gebracht en ieder jaar automatisch bijgewerkt. Met de automatische herkenning worden mutaties direct inzichtelijk gemaakt. De objecten kunnen in het systeem worden bekeken en omgewaaide of verdwenen zaken kunnen worden vervangen. Ideaal tijdens het maken van een afweging en het optimaliseren van asset management.

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

Goed om te weten

Verschillende niveaus assetmanagement

Naarmate een organisatie elementen van assetmanagement meer beheerst, hoe meer "volwassen" het management van assets wordt. Hoewel een grotere mate van volwassenheid en balans niet voor iedere organisatie noodzakelijk is, kan iedere organisatie ervan profiteren.

In een assetmanagement systeem kunnen verschillende niveaus van volwassenheid worden aangebracht voor een goede afstemming van verschillende activa.

In ons asset management proces hebben we grondstoffen geanalyseerd om de prestatie en doorstroming op de markt te verbeteren, waarbij we strategische bruggen hebben genomen tussen verschillende rollen.

Goed om te weten

ROI asset management

Goed assetmanagement biedt velen voordelen, zoals:

  • Meer controle
  • Betere inzichten
  • Verbetering van transparantie
  • De technische levensduur kan eenvoudig in kaart worden gebracht en bijgehouden worden
  • Mogelijk om snel actie te ondernemen
  • Het kan geld besparen

Als assetmanager of asset owner, wil je een goede Return On Investment (ROI) behalen. Een goed assetmanagementsysteem kan daarbij helpen. Zeker wanneer het fysieke assets betreft kan de software van Cyclomedia veel geld en tijd besparen, de definitie van time management en efficiency.

Het is niet meer van groot belang om personen fysiek naar een locatie te sturen en asset voor asset handmatig in kaart te brengen. Alles wordt middels digital asset management in onze software beheerd, maar kan ook geëxporteerd worden naar eigen software voor asset management.

Goed om te weten

Hoe Cyclomedia kan helpen bij een digital asset management plan

Met deze ontwikkeling van Cyclomedia kun je het digital asset management en de prestaties ervan in jouw organisatie verbeteren met volledig geautomatiseerde processen.

Heb je te maken met lost assets of stakeholders die invulling geven aan de uitvoering ervan? In de voorziening van informatie over bedrijfsmiddelen, houden we rekening met jouw wensen. Zo staat jouw tevredenheid centraal, en wordt Cyclomedia onmisbaar in jouw organisatie.

De prestaties van en technische levensduur middels asset management meten

Samenwerking is essentieel in het effectieve beheer van grotere aantallen objecten in de openbare ruimte. Onze doelen zijn duidelijk: nauwkeurige locatie- en objectinformatie verzamelen en de betrouwbaarheid van gegevens garanderen om zo asset managers optimaal te kunnen helpen.

In de ontwerpfase of tijdens de ontwikkeling is een goede balans tussen de beschikbaarheid van objectinformatie en deze vertaald krijgen op duidelijke wijze belangrijk. Wij richten ons op het implementeren van slimme algoritmes en betrouwbare maatregelen voor asset management.

Goed om te weten

Klantcase: Luminext

Met Luminizer (de beheer- en besturingssoftware van Luminext) kunnen klanten van Luminext alle openbare verlichting beheren en besturen. Sinds kort heeft Luminext er voor gekozen om de Street Smart applicatie van Cyclomedia te integreren in Luminizer. Op deze manier kunnen alle klanten van Luminext die tevens een licentie hebben voor Street Smart in één omgeving de openbare verlichting beheren én de data over de openbare ruimte raadplegen die nodig is om slimmer, sneller en efficiënter te werken te gaan.

Naar klantcase

Welke producten tillen je assetmanagement naar een hoger niveau?

Meest gebruikte producten

GeoObjects+

De zes belangrijkste assets in één databestand
Ga naar product
Wegdekanalyse

De staat van het wegdek overzichtelijk in kaart gebracht
Ga naar product
Reclame belasting

Van achter je desktop reclamevlakken inventariseren in de openbare ruimte
Ga naar product

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

We helpen je graag

Contact