Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 28 november 2023

3 tips om betrokkenheid onder inwoners te verhogen bij bouwprojecten

Onderzoek van Cyclomedia toont ruimte voor verbetering: 40% van de Nederlanders ervaart ontoereikende communicatie over bouwprojecten

Bouwprojecten leiden vaak tot bezorgdheid onder omwonenden als het gaat over hinder en de duur van werkzaamheden. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) vindt het  belangrijk betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten en gemeentelijke plannen. Het is daarom cruciaal om te begrijpen waar inwoners behoefte aan hebben. Cyclomedia deed hier onderzoek* naar en deelt drie tips om inwoners meer te betrekken bij bouwprojecten. 

Tip 1

Neem inwoners mee in bouwplannen

Een gebrek aan informatie kan leiden tot frustratie en bezorgdheid. Ondanks dat informatievoorziening belangrijk is, geeft 40 procent van de Nederlanders aan dat de communicatie over bouwprojecten tekortschiet. Veel betrokkenen weten vaak niet welke straten worden afgesloten (38%) en hebben moeite met begrip voor de situatie als het eindresultaat onduidelijk is (36%). Bovendien weten ze vaak niet hoelang ze last hebben van bouwwerkzaamheden (47%).

Dit benadrukt de noodzaak voor een nauwere samenwerking tussen belanghebbenden en gemeenten. Door omwonenden actief te betrekken in het proces, bijvoorbeeld door visualisaties van het eindresultaat of meer informatie over de overlast, wordt transparantie en duidelijkheid geschept waardoor belanghebbenden meer begrip zullen hebben en misschien zelfs enthousiasme tonen.

Tip 2

Goede (digitale) informatievoorziening

Er is duidelijk een groeiende vraag naar meer transparantie als het gaat om stedelijke planning, en effectieve communicatie speelt daarbij een cruciale rol. De voorkeuren van inwoners voor de wijze waarop zij informatie ontvangen variëren aanzienlijk. Toch winnen digitale kanalen terrein, met maar liefst 50 procent van de respondenten die de voorkeur geven aan digitale informatievoorziening. De focus zou daarom moeten liggen op duidelijke, toegankelijke digitale platforms en communicatie rondom bouwprojecten. Een voordeel van digitale communicatie is dat het steeds visueler kan worden weergegeven, zoals bewegende beelden, 3D-modellen en video’s die echt laten zien op wat voor manier een bouwproject impact heeft op de omgeving. 

Tip 3

Luister naar je inwoners

Inwoners willen betrokken worden bij bouwprojecten. Het is daarom cruciaal om naar belanghebbenden te luisteren. Het luisteren naar de behoeften en voorkeuren biedt inzicht in hoe zij informatie willen ontvangen en welke hinder zij ervaren in verband met nieuwbouwplannen.

Het feit dat inwoners het vaak lastig vinden in te beelden welke impact bepaalde projecten hebben op hun leefomgeving, laat zien dat er nog gebied te winnen is door gemeenten. Het benadrukt de behoefte aan visuele transparantie in stadsplanning. Dit helpt niet alleen bij het overbruggen van de communicatiekloof, maar ook bij het creëren van meer begrip en acceptatie binnen de gemeenschap voor de veranderingen in hun leefomgeving.

* Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope onder 1.004 Nederlanders.

Goed om te weten

Heel Nederland in 3D

Visualiseer en simuleer projecten in een fotorealistische 3D weergave van heel Nederland.

Meer weten