Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 10 januari 2022

Provincie Groningen zet volgende stap naar data gedreven wegbeheer

Het beheren van provinciale wegen is enorm belangrijk als het gaat om goede wegen voor alle weggebruikers en de veiligheid in het verkeer. De beschikbare budgetten moeten daarom zorgvuldig worden ingezet om het wegbeheer zo goed mogelijk tot uitvoering te kunnen brengen. Ieder ongeval is er een teveel, maar een ongeval dat is ontstaan door de staat van het wegdek is een no-go. Zweer je als wegbeheerder van een provincie bij de huidige werkwijze of sta je open voor nieuwe ontwikkelingen die het werk makkelijker maakt en voor beter onderhoud zorgt? 

Via een webinar gaf Cyclomedia een PoC (proof of concept) van het product ‘automatische wegdekanalyse’ weg aan een organisatie die de beste reden kon geven om hier aan deel te nemen. Voor deze organisatie werd 10km aan wegdek kosteloos geïnspecteerd.

De Provincie Groningen was de gelukkige, en werkte in oktober nauw samen met Arcadis en  Cyclomedia. Deze automatische wegdekanalyse brengt middels kunstmatige intelligentie in één ooglopslag de staat van het wegdek aantoonbaar in kaart en classificeert individuele schades conform de geldende landelijke standaarden van de CROW. Op deze manier is er altijd betrouwbare data te raadplegen als het gaat om het beheren van de weg.

We spraken Erik de Groot (wegbeheerder van de Provincie Groningen) over hun deelname aan de pilot.

“De Provincie Groningen kijkt naar de toekomst. Hierin past zeker de inspectie met de data van Cyclomedia. Eenmalige inwinning meervoudig gebruik is zeker interessant voor meerdere beheerders. Ook duurzaamheid van jullie methodiek past binnen ons beleid. Dus lijkt me 10 km proef in de provincie Groningen een goede start naar de toekomst.”, gaf Erik de Groot van de Provincie Groningen op als reden om de PoC te winnen.

Hoe ziet het takenpakket van een wegbeheerder eruit in de Provincie Groningen?

We werken met verschillende beheerders. Denk daarbij aan een beheerder voor de verlichting of bijvoorbeeld voor bruggen. Mijn taak is om de provinciale wegen zo goed mogelijk te onderhouden in de breedste zin van het woord. Veiligheid van de weg is belangrijk, je kunt nooit een 10 halen, maar de weg moet zo veilig mogelijk zijn met de middelen die je tot je beschikking hebt. Een ongeluk kun je niet voorkomen, maar het mag niet aan een slechte onderhoudstoestand van de weg liggen. Dat is waar ik het voor doe.

Hoe beoordelen jullie de staat van de wegen op dit moment?

Vroeger deden we zelf de inspecties, maar dat besteden we nu uit. We winnen met de huidige werkwijze echter maar één helft van de weg per jaar in. Als we door middel van betere data de weg nóg beter kunnen beheren dan we nu al doen, dan wil ik daar als wegbeheerder natuurlijk voor gaan.

Het is nu mensenwerk om de ingewonnen beelden van de provinciale wegen te analyseren. Daar is niets mis mee en de kwaliteit is goed om mee te kunnen werken. In de pilot hebben we het proces van weginspecties geautomatiseerd door slimme software toe te passen. Door het automatiseren van de weginspecties krijg je een objectief beeld en altijd dezelfde kwaliteit en dat is denk ik een grote stap vooruit.

Wegdekanalyse in de Street Smart applicatie van Cyclomedia

Welke inzichten heb je verkregen door deelname aan de pilot?

We hebben vooral gemerkt dat je op deze manier veel efficiënter te werk kan gaan. Ik kan met één klik op de knop alle wegen in kaart brengen en vervolgens zelf selecteren welke data ik wil zien. Als ik dat zelf moet doen, dan ben ik drie dagen bezig om de gehele provincie vast te leggen. Als ik bijvoorbeeld alleen de scheuren in de weg wil zien, dan filtert de software alleen die data eruit en dan kan ik daar direct mee aan de slag. Ook voor de samenwerking met de aannemer die het onderhoud uiteindelijk voor ons uitvoert verloopt kan dit  bijvoorbeeld veel beter. We weten precies waar de schade zich bevindt en hoe we dit kunnen oplossen. 

Hoe kan betrouwbare data bijdragen aan beter wegbeheer?

Zoals al eerder genoemd is efficiëntie op alle vlakken het belangrijkste voordeel. Ik vind betrouwbare data heel belangrijk, omdat ik weet wat het in de praktijk kan opleveren.

Met de huidige werkwijze weten we bijvoorbeeld ongeveer waar onderhoud nodig is, maar niet precies waar. Dat betekent in de praktijk dat we bijvoorbeeld 1 km aan weg moeten afzetten om onderhoud uit te kunnen voeren, terwijl dat met betere data maar 50 meter hoeft te zijn. Op deze manier wordt het verkeer veel minder gehinderd.

Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid blijft prioriteit nummer één voor ons. Niet alleen vanuit mijn rol als wegbeheerder, maar ook vanuit onze beleidsafdeling.

We staan als Provincie Groningen open voor vooruitgang en nieuwe technologieën, ook als het om de staat de wegen gaat. Onze budgetten moeten optimaal ingezet worden om op die manier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid voor onze burgers. Ik weet niet wat de toekomst allemaal gaat brengen als het gaat om slimme software waardoor ik mijn vak nóg beter kan uitvoeren, maar deze pilot laat zien dat we samen met Cyclomedia en Arcadis mooie stappen kunnen zetten als het gaat om wegbeheer.

Meer weten over de wegdekanalyse van Cyclomedia?

Contact opnemen