Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 12 februari 2024

Mensen moeten bewuster worden van de gevaren van elektrische fietsen

Er wordt te weinig gewaarschuwd voor de gevaren van het rijden op de elektrische steps en fietsen. ‘Het gevolg zijn meer ongevallen en dus meer letsels,’ zegt Elise de Puysseleyr, letselschadeadvocaat bij advocatenkantoor Intolaw. 

Hoe kijkt u naar ‘de business case van verkeersveiligheid? 

‘Er zijn meerdere kanten aan die businesscase. Ten eerste is het de overheid die investeert: er wordt geld uitgegeven aan met name infrastructuur. Daar tegenover staat dat verbeteringen aan de infrastructuur normalerwijze resulteren in minder ongevallen. Minder ongevallen leidt tot minder blikschade maar, maar vanuit het oogpunt van de overheid vooral ook tot minder dossiers letselschade. Die zijn om allerlei redenen kostbaar.’

Investeren in verkeersveiligheid kost wat, maar dan heb je ook wat?

‘Het is complexer. Niet alleen investeringen door de overheid zijn van invloed. Ook verkeershandhaving, uiteraard ook een verantwoordelijkheid van de overheid, is van groot belang.’

Kunt u dat toelichten?

‘Er zijn twee kanten aan. Als de overheid strenger controleert, dan resulteert dat in meer inkomsten uit boetes en rechtszaken.’ 

‘Daarnaast gaat er een positief effect uit van verscherpte maatregelen op het vlak van verkeersveiligheid. Denk aan alcoholsloten, extra controles en zogenoemde herstelonderzoeken: medische en psychologische onderzoeken die opgelegd worden na dronkenschap of recidive. Zulke initiatieven leiden ertoe dat verkeersgebruikers voorzichter worden of zelfs niet de weg op kunnen, bijvoorbeeld bij dronkenschap. Dit alles leidt tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers – en dus tot minder schade en kosten voor de overheid.’ 

Als u het zo schetst, lijkt het appeltje eitje wat de overheid dient te doen inzake de opmars van e-mobiliteit: de verkeersveiligheid verhogen via investeringen, en tegelijk streng controleren dat de verkeersregels worden nageleefd.

‘Helaas is het niet zo eenvoudig. Want niet alle beleid is effectief. Zo is de veelvoud aan verschillende regels voor verschillende voertuigen een probleem. Voor de gebruikers van de nieuwe vervoersmiddelen zoals elektrische steps is het daarom vaak onduidelijk hoe zij zich dienen te gedragen in het verkeer.’ 

Concreet?

‘Er zijn  regels voor de bijzonder snelle elektrisch fietsen en e-steps. De overige elektrische fietsen vallen dan weer onder de gewone verkeersregels. De mogelijke snelheid en vermogen van de elektrische motor maken het verschil tussen de twee categorieën.’ 

‘De speedpedelec of snelle step moet afhankelijk van de plaats ofwel op het fietspad rijden ofwel op de rijbaan. Verder zijn een rijbewijs en nummerplaat vereist en een helm is verplicht.’ 

‘Voor wat betreft de e-steps met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur zijn er sinds 1 juli 2022 nieuwe regels. Zo is het gebruik van e-steps onder de 16 jaar verboden. Ook is het verboden ze op het trottoir te gebruiken. Tenslotte is het in België verboden passagiers te vervoeren op de e-step en is er sprake van specifieke parkeerzones.’

Waar pleit u voor?

‘Ik pleit voor sensibilisering, of wel bewustmaking, van de gevaren van het rijden op de elektrische fietsen en e-steps. Er is een verandering van de mindset nodig. Dat focussen op mindset werkt blijkt wel uit de anti-alcoholcampagnes. Een groot succes is de Europese BOB- campagne, die in België in 1995 werd gelanceerd.’

‘Daarnaast is ook het handhaven van de regels voor de nieuwe verkeersmiddelen een punt. Dit heeft nog geen prioriteit. Er wordt eerder op geroutineerde controles gericht van de klassieke pijnpunten in het verkeer: gsm-gebruik, snelheid, alcohol en drugs bij automobilisten. De overheid speelt te weinig in op de impact van de nieuwe vervoermiddelen op de veiligheid in het verkeer.’

Wat is tot slot het pijnpunt van verkeersveiligheid in Brussel?

‘De grote aanwezigheid van e-steps.  De gebruikers hiervan komen langs alle kanten aan en  houden weinig rekening met de andere weggebruikers, met alle gevolgen van dien. Een ongeval met een e-step zal bovendien sneller resulteren in letselschade, gezien de gebruikers hiervan meer kwetsbaar zijn.’

Download

Urban Road Safety Index 2023

Hoe staan 25 Europese steden er voor als het gaat om verkeersveiligheid?

In 2023 vroegen we 7.515 mensen die gebruik maken van de wegen in 25 Europese steden.
We wilden weten hoe veilig ze zich voelen als ze op de weg zijn. We vroegen ook of ze bepaalde verkeerssituaties vermijden en of bewoners überhaupt zitten te wachten op al deze (elektrische) gedeelde mobiliteit in het verkeer.

Download het hele rapport gratis via de onderstaande link!

Download