Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunningverlening

Bij het verlenen van een vergunning is een goede onderbouwing essentieel. Je wilt immers weten waarvoor deze is verleend, of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, en wat de impact is op de omgeving. Met behulp van goede data van de openbare ruimte en de juiste tools om deze data te raadplegen ontgaat je niets meer bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag. Waar gemeentes en provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), kan data van Cyclomedia helpen bij een beoordelen van een aanvraag. 

Het vormt in de bouwsector bijvoorbeeld dé basis voor een goed hijsplan en draagt bij aan faalkostenreductie. Ook het verlenen van een ontheffing hoeft geen lang traject meer te zijn en het is mogelijk om verschillende datalagen zoals een kadasterkaart of BGT over onze beelddata te leggen.

De uitdaging van vergunningverlening toezicht en handhaving

Het verlenen van vergunningen is een complex proces in verschillende bedrijven en sectoren, zoals stedenbouwkundige afdelingen, bouwbedrijven, architectenbureaus, nutsbedrijven en projectontwikkelaars.

Het vereist een grondige beoordeling van aanvragen en naleving van verschillende wettelijke vereisten. Een van de grootste uitdagingen is het verkrijgen van gedetailleerde en betrouwbare geografische informatie om de vergunningsprocessen efficiënter te maken.

Cyclomedia biedt de oplossing voor omgevingsdiensten

Door gebruik te maken van Cyclomedia's 3D-beeldgegevens kunnen professionals nauwkeurige metingen verrichten en locaties in detail bekijken zonder ze fysiek te bezoeken. Dit levert waardevolle informatie op voor het beoordelen van vergunningsaanvragen en het bepalen van de impact op de omgeving. Door gegevenslagen zoals kadastrale kaarten of Grootschalige Topografie Registratie (BGT) over de beeldgegevens te leggen, krijg je een compleet beeld.

De oplossing voor bestuurders, Rijksoverheid, handhaving, provincies en gemeenten

Met de geavanceerde hulpmiddelen en betrouwbare gegevens van Cyclomedia kunnen vergunningsprocessen worden geoptimaliseerd, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Een gemeente, overheidsinstantie of omgevingsdienst die vraagt om vergunningsplicht, hoeft geen uitdaging meer te zijn.

Neem contact met ons op om uit te vinden hoe Cyclomedia jouw organisatie kan ondersteunen bij het stroomlijnen van het vergunningsproces en het verkrijgen van nauwkeurige geografische informatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

De voordelen van Cyclomedia vergunningverlening

Het gebruik van Cyclomedia's gegevens biedt aanzienlijke voordelen bij vergunningsprocessen, handhaving en inspecties in de leefomgeving. Door gebruik te maken van de nauwkeurige en gedetailleerde 3D-beeldgegevens van onze 3DNL tool van Cyclomedia kunnen organisaties efficiënter werken en betere beslissingen nemen.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving met Cyclomedia Streetsmart: een van de belangrijkste voordelen is tijd- en kostenbesparing. Met Cyclomedia kunnen vergunningaanvragen sneller worden beoordeeld en kan vergunninghandhaving effectiever worden uitgevoerd. Er zijn geen fysieke bezoeken ter plaatse nodig en belangrijke geografische informatie is direct beschikbaar.

Direct aan de slag of meer weten?

Om te profiteren van deze voordelen en meer te weten te komen over de mogelijkheden van Cyclomedia bij vergunningverlening, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen. We bieden je graag aanvullende informatie, demonstraties en bespreken jouw specifieke behoeften.

Probeer 4 weken gratis

Cyclomedia zorgt voor een grotere nauwkeurigheid

De gedetailleerde beeldgegevens, aanbevelingen en de mogelijkheid om gegevenslagen zoals kadasterkaarten in lagen aan te brengen, geven een compleet beeld van de omgeving. Dit helpt bij het identificeren van situaties waarvoor vergunningen nodig zijn en het naleven van regelgeving.

Ondersteuning & efficiëntie

Ook draagt Cyclomedia bij aan meer efficiëntie. Het digitaal ontsluiten van de gegevens maakt snellere vergunningaanvragen mogelijk, vergemakkelijkt toezicht en handhaving en ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij de implementatie van het digitaal stelsel omgevingswet.

Denk aan een vergunning aanvragen, handhaving vergunningverlening toezicht en handhaving en een goede inspectie leefomgeving.

Vergunningverlening en milieubeheer

Een belangrijke verantwoordelijkheid die zowel door provincies, toezicht- en omgevingsdiensten als een gemeente wordt gedragen. Het werk voor een omgevingsdienst omvat het proces van het verlenen van vergunningen voor activiteiten die van invloed zijn op het milieu, en toezicht en handhaving om ervoor te zorgen dat deze activiteiten voldoen aan de milieunormen en voorschriften.

De omgevingswet, uitvoering door overheid

De aanpak van de Omgevingswet door de Rijksoverheid heeft als doel om dit proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Hierbij kunnen tools van Cyclomedia een waardevolle rol spelen. De geavanceerde 360-graden panoramafoto's en LiDAR-gegevens die Cyclomedia biedt, kunnen worden ingezet om een gedetailleerde visuele representatie van de leefomgeving te creëren.

Dit kan nuttig zijn bij de vergunningverlening door omgevingsdiensten, omdat het ambtenaren en vergunningsverleners in staat stelt om de exacte locatie en context van de voorgestelde activiteit te analyseren.

Het toezicht en de handhaving kunnen ook profiteren van Cyclomedia's tools. Door regelmatig geactualiseerde visuele gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij het controleren van luchtkwaliteit kunnen overheidsinstanties effectiever controleren of burgers, vergunninghouders zich aan de voorwaarden van hun vergunning houden.

Welke producten helpen je bij vergunningsverlening?

Meest gekozen producten

Cyclorama

Een 360° panoramisch beeld op straatniveau
Ga naar product
3DNL

Heel Nederland in een fotorealistisch 3D model
Ga naar product
Oblique

Hoge resolutie luchtfoto vanuit een hoek van 45°
Ga naar product

Probeer Street Smart 4 weken gratis!

Aanvragen

We helpen je graag

Contact

Rob Groenewoud

Senior Accountmanager