Skip to main content
Capturing and processing data

Captura i tractament de dades

Les dades LiDAR i la producció d'imatges s’obtenen a partir dels següents passos estandarditzats: preparació del projecte, captura de dades, processament de dades, control de qualitat i publicació de dades. 

1. Preparació del projecte 

A l'inici de cada projecte, és necessària la preparació per garantir que el lliurament del producte compleixi les expectatives del client i asseguri una execució eficaç i eficient del projecte. Això inclou definir l'àmbit geogràfic, les autoritzacions pertinents i la planificació detallada del projecte. 

 

2. Captura de dades

Totes les dades es capturen amb el sistema de gravació patentat de Cyclomedia, que s'instal·la al sostre del vehicle. Els principals components del sistema de gravació són les càmeres, la tecnologia de posicionament, la unitat de processament de dades i el sistema LiDAR. 

El personal de Cyclomedia condueix els cotxes. Al cotxe utilitzen una interfície basada en mapes que mostra les ubicacions que s'han de gravar de la part del projecte en què treballen. L'estat dels segments de carreteres ja transitats es canvia a enregistrat, indicant clarament els segments que han de ser capturats.  

3. Tractament de dades 

Potent programari de processament basat en el “cloud”, desenvolupat per processar automàticament desenes de milions d'imatges panoràmiques d'alta qualitat i núvols de punts. Això garanteix la capacitat i l'estabilitat  suficients per processar volums de dades anuals d'entre 300.000 i 400.000 quilòmetres. 

Passos per al processament de les dades: 

  • Per a cada ubicació d'enregistrament, es crea una posició.  
  • Per a cada ubicació d'enregistrament, el sistema d'enregistrament ha capturat cinc imatges individuals. Aquestes imatges individuals s'uneixen en un Cyclorama sense paral·laxi. 
  • Seguint la normativa de privacitat, cada Cyclorama desdibuixa cares i matrícules. 
  • Cyclomedia té molta cura a l'hora de calcular les posicions exactes del Cyclorama.  A partir de les posicions calculades inicialment, es fan una sèrie d'ajustos per millorar el posicionament relatiu.  
  • L'últim pas és processar les dades LiDAR en Cycloramas 3D i el fitxer de núvol de punts LiDAR. 

4. Control de qualitat

Quality Control

Durant els passos de captura i processament, s'executa el control de qualitat diverses vegades, per garantir una alta qualitat en el producte final. 

Aquests controls de qualitat inclouen el calibratge dels sistemes d'enregistrament, la qualitat de la imatge tant durant com després de la gravació, la qualitat mètrica per assegurar-se que les imatges no estan desfilades, i la validació de posicionament. 

5. Publicació i lliurament de dades

Publishing and Data Delivery

Després de l'última fase del procés, es publiquen les dades. Això permet accedir als productes mitjançant Street Smart, el visor web en línia de Cyclomedia.