Skip to main content
Lidar point cloud header

Núvol de punts LiDAR

El núvol de punts LiDAR de Cyclomedia és un núvol de punts tridimensional de molt alta densitat. Cyclomedia aprofita el benefici afegit de capturar dades de LiDAR mentre captura les nostres imatges del Cyclorama.  Gràcies a aquest mètode de captura simultània garantim els més alts nivells de qualitat i precisió. Millorem encara més les dades de LiDAR processant-les amb el nostre programari propietari CycloPositioner, per millorar la seva precisió posicional i l'alineació perfecta amb les nostres imatges. Això, juntament amb els colors naturals processats en el núvol de punts dels nostres Cycloramas, fa del núvol de punts LiDAR, una font d'informació per a la referència geogràfica amb qualitat de realitat fotogràfica i totalment tridimensional. 

LiDAR Point cloud Cyclorama

LiDAR Point cloud

Cyclorama

Amb les dades de LiDAR es pot utilitzar l'eina Smart Measure de Cyclomedia, que aprofita la capa de "profunditat" 3D produïda pel núvol de punts, facilitant mesures en Cycloramas.  

El núvol de punts LiDAR es pot veure a Street Smart. També podeu descarregar parts del núvol de punts per al seu ús en altres aplicacions de programari, com ara paquets CAD i BIM (Building Information Models). Podeu seleccionar una àrea del mapa i descarregar-la en un fitxer LAZ per a la seva posterior tramitació en altres aplicacions.  

Aplicacions

El núvol de punts LiDAR de Cyclomedia aporta valor afegit en els següents exemples de processos de treball, com ara: 

Visualitzacions 3D per a projectes en espais públics

El núvol de punts LiDAR de Cyclomedia permet veure els espais públics en 3D d'una manera fàcil i accessible. Mitjançant la combinació del núvol de punts amb dissenys 3D de futurs projectes, es pot millorar molt en l'àmbit de la comunicació amb els ciutadans, dins dels grups de projectes i entre el client i el contractista. Això minimitza els retards del projecte. 

Mesura i cartografia

Gràcies a l'alta precisió relativa (< 2 cm) és possible mesurar i cartografiar directament en 3D sobre el núvol de punts. Qualsevol programari GIS i CAD pot importar el nostre núvol de punts. L'ús del núvol de punts LiDAR de Cyclomedia li permet mantenir registres bàsics i centrals de forma ràpida i senzilla, augmentant la productivitat. 

Gestió de l'espai públic / Gestió d'actius

El seu caràcter d'alta precisió i realitat fotogràfica fa que el núvol de punts LiDAR de Cyclomedia sigui molt adequat per a les tasques de gestió de l'espai públic. Tant si es tracta d'anàlisi de vegetació, inventari d'objectes (senyalització viària, senyals de trànsit, mobiliari urbà) o simulacions d'inundació i desguàs, el núvol de punts és una valuosa font de dades. 

Immobles i valoracions

Amb el núvol de punts LiDAR de Cyclomedia és fàcil construir un 3D amb els contorns dels edificis existents. Això permet determinar de manera eficient el volum d'immobles per donar suport al procés de valoració. 

Ordre públic i seguretat ciutadana

El núvol de punts LiDAR de Cyclomedia permet desplaçar-vos en tres dimensions i veure ubicacions des de qualsevol perspectiva, de manera que sigui fàcil analitzar línies visuals. Això facilita la planificació dels plans de seguretat i emergències per a grans esdeveniments. Altres aplicacions com el seguiment en temps real del flux de visitants, la visualització d'obstacles amb sensors, o la simulació de desastres redueixen els riscos i ajuden a mantenir l'ordre públic i la seguretat ciutadana.