Skip to main content

News | 11 February 2022

Cyclomedia rijdt jaarlijks rond in uw gemeente

Wanneer rijden we rond in uw gemeente?

Cyclomedia maakt jaarlijks opnames van de Nederlandse buitenruimte. Met speciaal uitgeruste voertuigen maken we 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente worden deze straatfoto’s gemaakt.

Klik hier voor een actueel overzicht van gemeentes waar Cyclomedia de komende maanden opnames maakt. Wij houden dit overzicht maandelijks voor u bij.

Aan wie worden de gemaakte opnamen beschikbaar gesteld?

De foto's zijn alleen beschikbaar voor klanten van Cyclomedia via een website met toegangsbeveiliging. De database is dus niet openbaar voor bijvoorbeeld particulieren.

De foto’s worden gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).

Klanten van Cyclomedia bevinden zich zowel in de publieke (zoals gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen) als particuliere sector (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, infrastructuur en ingenieursbureaus).

Hoe wordt de privacy van de burger gewaarborgd?

De foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database teneinde deze foto’s – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Gezichten en kentekenplaten die in de opnames zijn vastgelegd worden door middel van blurring onherkenbaar gemaakt.

Daarnaast is de database alleen toegankelijk voor klanten van Cyclomedia en niet openbaar op bijvoorbeeld het Internet beschikbaar. Bovendien heeft Cyclomedia andere maatregelen getroffen om de toegang tot het beeldmateriaal te beschermen en te beperken, zoals strikt beveiligde servers waar het beeldmateriaal op staat, toegang voor alleen geautoriseerde medewerkers van klanten en identificatie van gebruikers van de database. De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers.

Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of [email protected]. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor onze privacy statement.