Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 26 april 2022

Gemeente Amsterdam gebruikt data voor veiliger verkeer

Amsterdam gaat met behulp van data aan de slag met GOW30

Met de introductie van de nieuwe wegcategorie GOW30, komen gemeenten in heel Nederland voor een mooie uitdaging te staan. GOW30 staat voor ‘gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/uur’. Deze nieuwe wegcategorie wordt als oplossing gezien voor ‘grijze wegen’ binnen de bebouwde kom waar de functies erftoegang en doorstroming met elkaar concurreren. Hier zitten ook wegen bij waar fietsers de rijbaan nog altijd moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Dat is ongewenst en zorgt nog altijd voor gevaarlijke situaties.

De norm binnen de bebouwde kom is nu 50 km/uur. Wil je dit als wegbeheerder graag wijzigen naar een limiet van 30 km/uur? Dan moet je kunnen bewijzen dat dit echt nodig is. De wens is dat dit in de nabije toekomst andersom is, want, safety first!

De Gemeente Amsterdam is een van de eerste gemeenten die aan de slag gaat met GOW30. Hoe pak je dit als organisatie eigenlijk aan en welke rol speelt de data van Cyclomedia in dit proces? 

Herinrichten

De maximumsnelheid op grote schaal wijzigen is een enorm project. Vooral in een stad als Amsterdam vergt dit veel voorbereiding en is beslissingen maken op basis van goede data essentieel. De gemeente Amsterdam pakt dit serieus op en zijn een van de eerste steden in Nederland die hiermee aan de slag gaan.

De gemeente Amsterdam geeft aan dat van heel Amsterdam een 30 km/uur zone maken niet gaat lukken. Er zullen altijd wegen 50 km/uur en 70 km/uur blijven, maar de intentie is om het overgrote deel te wijzigen naar een 30 km/uur weg. De uitvoering hiervan zal waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden

Het is van belang dat weggebruikers het onderscheid kunnen zien tussen een 50 km/uur en 30 km/uur weg. Wegmarkeringen en verkeersborden spelen hierbij een grote rol. De gemeente kan niet alle wegen openbreken om een hele nieuwe situatie te creëren, dus ze zullen met minimale aanpassingen een maximaal resultaat moeten behalen. Door het verlagen van de snelheid van auto’s verbeteren ze de verkeersveiligheid, neemt het verkeerslawaai af en kan iedereen onbezorgd deelnemen aan het verkeer.

Data als belangrijke bron

De bepaling om een weg GOW30 te maken doet de Gemeente Amsterdam op basis van een set basiskenmerken conform Duurzaam Veilig. Hiervoor wordt met name gekeken naar het stedelijk karakter, bebouwing en verblijfsfunctie maar ook inrichtingskenmerken zoals: Het type verharding, de locatie van de fietsvoorziening en de parkeersituatie. Deze data heeft Amsterdam al volledig op orde en in beheer.

Zoals eerder vermeld heeft de herinrichting van de weg vooral impact op de wegbelijning en de verkeersborden. Logischerwijs wordt een deel van de 50 km/uur borden vervangen voor 30 km/uur borden en komen er 30 km/uur borden bij. Het is in dit geval uiteraard van belang dat de locatie van het bord bekend is, welk type bord er staat én om hoeveel borden het gaat. Op basis van de informatie die Amsterdam in huis heeft kan dit vraagstuk prima worden opgelost. Een stuk lastiger wordt het wanneer gaat om de positie en het type wegmarkering. Hiervoor werd de samenwerking met Cyclomedia gezocht.

Vanuit de luchtfoto is het voor de Gemeente Amsterdam makkelijk om wegmarkeringen te zien liggen, maar de informatie over de exacte locatie was moeilijk te bepalen. Details ontbraken, bijvoorbeeld op plekken met veel schaduw. De data van Cyclomedia wordt daarom als basis voor de uiteindelijke tekening voor de herinrichting van de weg gebruikt, zodat de aannemer de werkzaamheden tot uitvoering kan brengen. Betrouwbare en nauwkeurige data zoals de oppervlakte en lengte van een wegmarkering en de hoeveelheid wegmarkeringen op een bepaalde locatie is daarbij cruciaal.

‘In het verleden heeft Cyclomedia voor de gemeente Amsterdam de kwaliteit van de markeringen al eens in kaart gebracht. We hebben vervolgens contact gezocht met Cyclomedia of ze opnieuw alle markeringen kunnen digitaliseren. Cyclomedia de partij juiste om aan de wensen zoals snelle levering, nauwkeurigheid en aan de integratie met GIS te voldoen’.

Samen werken aan een beter verkeer

Meer weten over hoe onze data kan bijdragen aan de implementie van GOW30 en een veiliger verkeer? Neem gerust contact op!