Overslaan en naar de inhoud gaan

Blog | 18 juni 2024

KLIC melding kosten: alle informatie op een rij

In Nederland is het uitvoeren van graafwerkzaamheden een alledaagse praktijk, of het nu gaat om het leggen van kabels voor nutsvoorzieningen, het aanleggen van nieuwe wegen, of het installeren van rioleringssystemen. Het is echter van vitaal belang dat deze werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd om schade aan bestaande ondergrondse infrastructuur te voorkomen. Hier komt het KLIC-meldingssysteem om de hoek kijken.

Wat is een KLIC melding?

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Het is een systeem dat wordt beheerd door het Kadaster, waarbij informatie wordt verstrekt over de ligging van kabels en leidingen in Nederland. Het doel van een KLIC melding is om graafschade te voorkomen door grondroerders en om andere betrokken partijen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur zodat ze kunnen starten met zorgvuldig graven rondom ondergrondse netten.

Waarom is een KLIC melding belangrijk?

Het belang van een KLIC melding kan niet genoeg worden benadrukt, vooral gezien de complexiteit en dichtheid van ondergrondse nutsvoorzieningen in Nederland. Door voorafgaand aan graafwerkzaamheden informatie te verstrekken over de locatie van kabels en leidingen, kunnen potentiële gevaren en risico's worden geïdentificeerd en vermeden, wat niet alleen de veiligheid bevordert, maar ook kosten en vertragingen minimaliseert die kunnen ontstaan door economische schade aan deze infrastructuur.

Informatie uitwisseling met KLIC meldingen

Op het moment dat je gaat graven, ben je wettelijk verplicht om om vooraf een melding te maken van waar de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Deze informatie uitwisseling wordt gemaakt door middel van een KLIC melding. Na het invoeren van de KLIC melding krijg je direct kabel- en leiding informatie. De informatie van de KLIC melding moet tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.

Hoe lang is een KLIC melding geldig?

De KLIC melding moet minimaal 3 dagen en maximaal 20 dagen voor de werkzaamheden gemeld worden. KLIC meldingen aanvragen kost enkele minuten en is na aanvraag 20 werkdagen geldig.

Na de aanvraag ontvang je alle informatie die je nodig hebt voor je gaat graven. Hierdoor kun je graafschades en gevaar voorkomen.

Kosten van een KLIC melding

Een van de meest gestelde vragen met betrekking tot een KLIC melding is: wat zijn de kosten ervan? Het verkrijgen van een KLIC melding is essentieel voor elk project dat graafwerkzaamheden omvat, maar het is belangrijk om te begrijpen dat er kosten aan verbonden zijn. De kosten van een KLIC melding varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de locatie en het aantal meldingen dat nodig is.

Tarieven en kostenstructuur

Het Kadaster hanteert tarieven voor het verstrekken van een KLIC melding. Deze tarieven kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van een project. Over het algemeen geldt dat hoe groter het gebied is dat moet worden onderzocht en hoe meer meldingen er worden aangevraagd, hoe hoger de kosten zullen zijn.

Op het moment dat je start met een KLIC melding aanvragen, dan zijn hier kosten aan verbonden. De kosten van KLIC meldingen in 2024 zijn 11 euro per KLIC melding.

Kostenbesparing op lange termijn

Hoewel het betalen voor een KLIC melding aanvankelijk een investering kan lijken, kan het op de lange termijn aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Door vooraf de locatie van ondergrondse infrastructuur te kennen, kunnen projecten efficiënter worden gepland en uitgevoerd, waardoor de kans op onverwachte kosten als gevolg van schade aan ondergrondse kabels en leidingen wordt geminimaliseerd.

Vertragingen voorkomen

Naast kostenbesparingen kan een KLIC melding ook helpen bij het verlagen van vertragingen in projecten. Door voorafgaand aan graafwerkzaamheden informatie te verstrekken over de ligging van kabels en leidingen, kunnen potentiële conflicten en obstakels worden geïdentificeerd, waardoor tijdige aanpassingen kunnen worden gemaakt om vertragingen te voorkomen.

Grootte en complexiteit van het project

De kosten van een KLIC melding zijn vaak afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Grotere bouwprojecten met uitgebreide graafwerkzaamheden en een groter aantal betrokken partijen kunnen resulteren in hogere kosten voor een KLIC melding. Dit komt doordat er mogelijk meer informatie nodig is over de ligging van kabels en leidingen om risico's te minimaliseren.

Informatie van verkregen ondergrondse kabel klopt niet

Op het moment dat je een kabel of leiding die op de tekening staat niet kan vinden, dan is het belangrijk dat je contact opneemt met de netbeheerder. Op het moment dat het kaartmateriaal van de KLIC melding Kadaster niet klopt, dan is beschadiging van een kabel of leiding zo gebeurd.

Schade is niet alleen vervelend voor de grondroerder of de eigenaar, maar ook voor omwonende particulieren. Bovendien kunnen afwijkingen zorgen voor gevaarlijke situaties. Hierdoor is het belangrijk om de ondergrondse netten goed te bestuderen voordat er gegraven gaat worden.

Hoe vraag je een KLIC melding kadaster aan?

Een KLIC melding Kadaster kun je aanvragen via de Klicapp website. Via de app kun je gemakkelijk de KLIC app downloaden De KLIC app dien je mee te nemen tijdens je werkzaamheden met de graafmachine.

Tijdens de aanvraag geef je aan op welke plek je wil graven met je graafmachine. Tijdens je aanvraag via de KLIC app website geef je jouw e mailadres door, waarna je aanvraag ingediend wordt. KLIC melding aanvragen zijn voor zowel particulieren als door een professionele grondroerder verplicht bij wet.

Professioneel advies

Voor zakelijke bouwprojecten is het raadzaam om professioneel advies in te winnen bij experts op het gebied van KLIC-meldingen en graafwerkzaamheden. Deze experts kunnen u helpen bij het inschatten van de kosten van KLIC-meldingen voor uw specifieke project en kunnen ook waardevol advies geven over het minimaliseren van risico's en het efficiënt plannen van graafwerkzaamheden.

Kortom, de kosten van een KLIC melding voor zakelijke bouwprojecten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, maar het is een investering die essentieel is voor het succesvol en veilig uitvoeren van graafwerkzaamheden.